ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 25, 2018

7th Incom samarpan mart


નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે પાર્ટ ટાઇમ બિજનેશ વિષે માહિતી મેળવીએ આ કંપની ભારતની છે અને ગુજરાતમા બોટાદ્થી શરૂ થયેલ છે હજી 6 મહિના જ થયા છે આપ કંપનીની ઓફિસિયલ સાઇટ નીચે આપેલી છે તેની મુલાકાત લઇ જરૂરી માહિતી તથા કંપનીના લિગલી ડોક્યુમેંટ જોઇ શકો છો . સમર્પણ માર્ટ ઓનલાઇન માર્કેટીંગ કંપનીમા જોઇંટ થયા પછી અલગ અલગ સાત પ્રકારે આવક મેળવી સકાય છે તેની માહિતી નીચે મુજબ છે. 

क्या आप अपने सपने पुरे करना चाहते है???
अगर आप का जवाब हा है तो अपना 15 मिनिट का वक़्त निकाल के इस मेसेज को आखिर तक पढना
🎁 2018 Ka DHAMAKEDAR PLAN 🎁
Samarpan Mart Online Marketing Private Limited

JOINING PRODUCT
1. Samarpan Diamond Suit Length Rs.4500.
2.Samarpan Diamond Suit Length Combo Rs.5500.
3.Holiday Package 3Night & 4Days (3 Years) (हर साल Rs.2000 Cash Back)
सब पेकेज के साथ रु.2000 का गोल्ड कार्ड गिफ्ट

🅱uiseness 🅿lan

1. Sales Incentive

🤵
/. .. \
👨‍💼 👨‍💼
1⃣:1⃣ Rs.1000
Daily Capping Rs.6000
Monthly Capping 1,80,000

2.Smart Rewards

ये इनकम भी ऑटोमेटिक नॉन वर्किंग है
इस इनकम के लिये आपको आपकी जाय्निंग से 30 दिन के अंदर सिर्फ A and B स्पॉन्सर करने होंगे

दोस्तों पूरे इंडिया से जो भी आईडी लगेगी वो आपके नीचे आयेगी
लेवल आईडी रु
1 05 500
2 25 2500
3 125 12500
4 625 31250
5 3125 156250
6 15625 1562500
7 78125 11718750

3.Beautiful Bonus

👨‍💼
/.... \
/ 👨‍💼 👨‍💼
/ 🅰 🅱
/
👨‍💼
©
आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर 🆎 के बाद अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर से जितने भी डायरेक्ट लगायेंगे वो आपके © कहलायेंगे
और वो © जितना भी सेल्स इन्सेन्टिव (बाइनरी) कमायेँगे उसके 10% आपको मिलेंगे
जैसे की © हर महीने 180000 सेल्स इनसेंटिव कमा सकता है तो उसका 10% रु.18000 कमा सकते है
ऐसे आप जितने चाहो उतने © बना सकते है इस इनकम में कोई केपिँग नहीं है आप चाहो लाखों करोड़ों इस इनकम से कमा सकते है

4. Royal Income
🤵
/. .. \
👨‍💼 👨‍💼
/ 🅰 🅱
👨‍💼
©
/.... \
👨‍💼 👨‍💼
🅰 🅱
/ \
👨‍💼 👨‍💼
🅰 🅱

🤵
/. .. \
👨‍💼 👨‍💼
/ 🅰 🅱
👨‍💼
©
/.... \
👨‍💼 👨‍💼
🅰 🅱
/ \
👨‍💼 👨‍💼
🅰 🅱

आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर 🆎 के बाद जितने भी © करेंगे वो © अपने 🅰 एन्ड 🅱 करेंगे © का 🅰 अपना 🆎 करेगा???
आपके © के 🆎 के 🆎 अनलिमिटेड डेप्थ जितना भी सेल्स इनसेंटिव कमायेँगे उसका 10% आपको मिलेगा
ये इनकम आपको हर मंथ करोडों कमा के दे सकती है

5.Re Purchase Income
10% of Product
BV

10% of Product
BV


6.REWARDS

1) 90PAIR=MI NOTE4
2) NXT 200 PAIR= FLOOR MILL
3) NXT300 PAIR= LAPTOP
4) NXT500 PAIR= GOLD Jewellery 70000
5) NXT1000 PAIR= TATA TIAGO CAR
6) NXT5000 PAIR= FORTUNER CAR
7) NXT10000 PAIR= JAGUAR CAR
8) NXT25000 PAIR= BUNGLOW WORTH 2.5CR.
पहले 5 रिवॉर्ड की टाइम लिमिट जोइनिँग से 1 साल है और लास्ट 3 रिवोर्ड्स की टाइम लिमिट 2 साल है.

(7)th Frenchisee Income

कम्पनी प्लान फास्ट चलाने के लिये BULLET TRAIN लाई है
ये बुलेट ट्रेन क्या है????
दोस्तों हमारी कम्पनी 5% टीडीएस' 5% एडमिन चार्ज एंड 10% री-एंट्री अमाउंट का काटेगि
जब आपकी री-एंट्री अमाउंट रु.5000हो जायेगी तो ऑटोमेटिक आपके विकर लेग में आपके नाम से आपकी एक नयी आईडी जनरेट हो जायेगी
ये री-एंट्री सबके लिये सब इनकम के लिये काउंट होगी
ये री-एंट्री आपका © बन जायेगी
दोस्तों अगर कोई मंथली सिर्फ रु.50000/ कमाता है तो उसका री-एंट्री अमाउंट रु.5000 कटेगा मतलब उसकी हर महीने एक नई री-एंट्री आयेगी
👉अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो और अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो शुरुवात कीजिये।
Contact :-
SAMARPAN MART Online Marketing Private Limited
Success Way Of The Life
www.samarpanmart.com
જોઈન થવા માટે સંપર્ક કરો
જોઇન થવા માટે ફોન કરવાનો સમય 
સવારે 8 થી 10 અને સાંજે 6 થી 8 માટે ઉપરના ફોટામા દેખાતા કોંટેક્ટ નંબર પર ફોન કરવો 

         સમય    10 થી 6  સુધીમા 99799 98454  નંબર પર ફોન કરી માહિતી મેળવવી 


No comments:

Post a Comment