ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 29, 2019

RCM BUSINESS 4PART

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા RCM Product-4 ની સમ્પુર્ણ માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 


આજે આપણે RCM Business ના મુખ્ય ચાર પાસા
ની માહિતી જોઇએ 

RCM Business ના મુખ્ય ચાર ભાગ છે જેમા (1) 100% પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવો (2) સેલીંગ (3) નેટવર્કીંગ
(4) લીડરશીપ 
આ ચારેય ભાગની માહિતી મેળવિએ 
(1) 100% પ્રોડ્ક્ટ નો ઉપયોગ 
100% પ્રોડ્ક્ટના ઉપયોગનો મતલબ એવો નથી કે કંપનીમા બનતી તમામ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો પરંતુ જે વસ્તુ આપણા રોજિંદા જિવનમા વપરાય છે તે તમામ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો એટલે 100% પ્રોડ્કટનો ઉપયોગ કર્યો ગણાય દા.ત. મારા ઘરમા ચાનુ કોઇને વ્યસન નથી એટલે કે ચા નથી બનતી તો મારે ચા નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી જો સંદર બંધ હોય તો જ પછી મહેમાન આવે અને ચા બને અને ત્યારે આપણે પીએ તો ચાનો વપરાસ નથી એવુ ના ગણાય 

(2) સેલીંગ 
આ બીજા ભાગમા આપણને જે પ્રોડ્ક્ટ સારી લાગી છે જેના વિશે આપણને અનુભવ થયા છે એ મુજ્બ આપણે એ પ્રોડ્ક્ટ આપણા સગા વ્હાલ,પડોસી,મિત્રો વગેરેને તેના લાભ સમજાવવાના છે જેથી સેલીંગ ની પ્રકિયા આપ મેળે થતી રહેસે 

(3) નેટવર્કીંગ 
ભારતમા અને ખાસ કરીને ગુજરાતમા નેટ્વર્ક માર્કેટીંગ નુ પ્રમાણ હજુ સાવ નહિવત છે આ ત્રીજા ભાગમા નેટવર્ક માર્કેટીંગ એટલે કે તમારે ટીમ સાથે કાર્ય કરવાનુ છે.ટીમનુ મેનેજમેંટ કરવાનુ છે. 

(4) લીડરશીપ
આ ચોથો ભાગ અને છેલ્લો વિભાગ છે. જેમા આપ ઉપરોક્ત પ્રકિયા સારી રીતે કરસો એટલે આપ એક લીડર (નેતા) ની ભુમિકામા આવી જસો અને આપે ઉપરોક્ત તમામ પ્રકિયા કરી નવા લોકોને તથા જેને પ્લાન મા મદદની જરૂર હોય તેમને પ્લાન આપવો સેમીનાર મા લોકોને અનુભવો સમજાવવા વગેરે કાર્યો આપ સરળતાથી કરી સકસો 

આપ શરૂઆતના બે ભાગમા ધ્યાન આપશો તો ત્રીજો અને ચોથો ભાગ તો આપ મેળે થઇ જસે સક્ય છે કોઇવસ્તુ અશક્ય નથી માત્ર મહેનત અને સિસ્ટમ થી કાર્ય કરવાની જરૂર છે. 

વધુ માહિતી માટે RCM બીઝનેસ ની વેબ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment