ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 10, 2020

Noni Tuthpest & tulsi drops

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા આપણે TEAMEX શા માટે અપનાવવુ જોઇએ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે આ પોસ્ટમા TEAMEX ની ખુબ ઉપયોગી બે પ્રોડુક્ટ ની માહિતી જોઇએ
(1) તુલસી ડ્રોપ્સ
તુલસી ડ્રોપ્સ ઘણા બધા રોગોમા ખુબ ઉપયોગી છે જે અલગ અલગ 5  તુલસીના રસમાથી બનાવેલ આયુર્વેદિક ઔષધ છે. જેની કોઇ આડ અસર નથી . વધુ માહિતી જુઓ નીચેના ચિત્રમા

(2) નોની ટુથપેસ્ટ
નોની ફળમાથી બનાવેલ હોવાથી તેને નોની ટુથપેસ્ટ પણ કહે છે. મોમા ચાંદા પડવા  ,મો ન ખુલવુ, મોની દુર્ગંધ વગેરે રોગોમા ફાયદા કારક છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

TEAMEX ઑફિસિયલ વેબસાઇટ
https://teamex.in/

No comments:

Post a Comment