ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 25, 2020

Crizer world in gujarati

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે Crizer World વિશે માહિતિ જોઇએ 
Crizer World એ એક ક્રાઉડ ફંડિંગ સિસ્ટમ છે એક ઓનલાઇન સોફ્ટવેર છે આપણે રોજ બરોજના જીવનમા પણ ક્રાઉડ ફંડિંગ કરતા જ હોઇએ છીએ 
આ સિસ્ટમ ક્રાઉડ ફંડિંગ પ્લેટફોર્મ પર કાર્ય કરે છે જેની સિસ્ટમનુ નામ Crizerworld  છે. 
આ એક ઓનલાઇન સિસ્ટમ વિશ્વના લોકોને એક બીજાની મદદ કરી આર્થીક ઉપાર્જન મેળવવાની સિસ્ટમ છે જે કોઇ કંપની નથી જેનો કોઇ માલિક નથી . સોફ્ટ્વેર જ આપે ફંડિગ કરેલ રકમને સિસ્ટમ મુજબ વહેંચી આપે છે. જેમા બે પ્રકારે આવક મળે છે. (1) working (2) non working 
રિચાર્ડ વિલિયમે ડિસેમ્બર 2019 મા આ સિસ્ટમ શરૂ કરેલ 

વધુ માહિતી માટે Crizer World ની વેબ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

Crizer World  ની વધુ માહિતી માટે વિડિયો જોવા  અહિ ક્લિક કરો 

Crizer World મા જોઇન્ટ થવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment