ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 19, 2021

freedom100 reharge business

 

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે OFF TRAD MARKETING PVL કંપનીના freedom100 બીઝનેસ વિશે માહિતિ જોઇએ 

freedom100 
બીઝનેસ એ સોફ્ટ્વેર બેઝ તમામ પ્રકારના ઓનલાઇન ટ્રાંજેક્શન તથા રિચાર્જ  નો બિઝનેસ છે જેમા તમે તમારા પોતાના માટે અથવા બીજાના માટે રિચાર્જ,બિલ પેમેંટ તથા પ્રિમિયમ તથા શોપીંગ કરી શકો છો સાથે સાથે લેવલ મુજબ કમીશન પણ મળે છે 


freedom100
આપને સારી લાગે અને આપ બીજા મિત્રોને વાત કરી તેને આ એપ વાપરવા સમજાવશો તો પણ આપનુ લેવલ વધસે અને કમીશન મળસે 

freedom100 
બીઝનેસ મા જોડાવા માટે ડોક્યુમેંટ 

(1)
પાનકાર્ડ 

(2) જરૂરી માહિતી નામ સરનામુ બેંક ખાતા નંબર વારસદારની વિગતો

 કોઇ લેગ ચલાવવાના નથી ડાયરેક્ટ તમે ઇચ્છો તેટલા સભ્યોને એડ કરી શકશો.


વધુ માહિતી માટે freedom100 બીઝનેસ ની વેબ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

 

જોઇન્ટ થવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

 

રેફેરલ કોડમા FRDM40146 નાખવો 

 


 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment