4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 25, 2021

Eonnet prasngik

 नमस्कार

आज हम eonnet के बारेमे जाने eonnet की पिछली पोस्ट देखनेके लिए यहाँ क्लिक करे

DABANK WORLDWIDE  OPPERTUNITY

दुनिया के किसी भी कोने मे किसी भी क्षेत्र से किसी भी उम्र मे अपने  साथ अपने साथियोँ को भी सफलता की सिडी पर खंडा देखने के यह 44 मिनट की डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू देखें

 SIRF TUM

https://youtu.be/xMGOAyMz0gg

sirf tum documentary

को अवश्य देखे देखने के बाद ऐसा लगे इनको संपर्क करना चाहीये तो अवश्य संपर्क करें  और यदि ना भी करो तो भी  कोई बात नहीं ' आप दूसरी डॉक्यूमेंट्री 48 मिनट की अवश्य देखें और वो डॉक्युमेंट्री है विरासत (business opportunity) विरासत द बिगिनिंग डॉक्यूमेंट्री 48 मिनट की है इसे भी कंटिन्यू देखें.           


  VIRASAT

 https://youtu.be/DkVf1OABeSo         

  GOLD ACHIEVER VIDEO

https://youtu.be/pQzrGU7epsA

आगाज नए युग का                

अगर कुछ समस्याये है तो देखे 

और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें:

ये तीन वीडियो सांत चिते देखने के। बाद मुझे मेसेज करे।

Contect info

https://www.syscomlive.co.uk/share/social/ExternalShare/invite.php?user=Mansukhn16&file=839183_164978507170344Eon.jpg&q=438

SIrftum, virasat, gold achivar विडियो देखने के बाद eonnet एप install करके उसमें consent कैसे करे और dabank install कैसे करे इसके लिए ये वीडियो जरूर देखें और consent पूरा करे जॉइंट होने के बाद whatsapp पर रजिस्ट्रेशन करे हुए नाम या स्क्रीनशॉट भेजे ताकि अगली प्रोसेस हम आपको बता सके।

 https://youtu.be/mBdtD3QfRuU


Whatsapp us

https://bit.ly/3AQSVaiNo comments:

Post a Comment