4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 13, 2021

Eonnet,dabank,1App video

 નમસ્કાર

    વાચક મિત્રો

અગાઉની પોસ્ટમાં આપણે eonnet  ટારગેટ ની માહિતી જોઈ આ પોસ્ટ માટે અહી ક્લિક કરો 

આજે આપણે eonnet રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરવું તથા eonnet માં consent કેમ કરવું તેની માહિતી જોઈએ 

Eonnet માં રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરવું તે માટે જુઓ નીચેનો વિડીયો Eonnet માં consent કેમ કરવું તથા dabank ઇન્સ્ટોલ કેમ કરવી તે માટે જુઓ નીચેનો વિડીયોરજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

રજીસ્ટ્રેશન તથા consent કર્યા બાદ વધુ માહિતી માટે ગ્રુપમાં જોડાવાની link

whatsapp

facebook 

Talegrame


No comments:

Post a Comment