ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

UseFull Websaite

નીચે કેટલીક  ઉપયોગી વેબસાઇટ ની  ડાયરેક્ટ લિંક મુકી છે 
જેના પર ક્લિક કરતાજ વેબ સાઇટ ખુલી જસે


G.P.S.C.
G.S.E.B
My BigGuide
Quackit
U.P.S.C.
surendranagar
wikipediya
ગુજરાત ગૌ.સે.પ.
ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ
ટહુકાર 
તકનીકી દ્ર્સ્ટ્રા
પાન કાર્ડ માટે
ફોન્ટ ડાઉનલોડ 
રેલવે ટીકીટ બુકિંગ
રેલ્વેવિભાગ
સુપ્રીમ કોર્ટ કેસ 
હિન્દી બ્લોગ્સ ટીપ્સ
હિન્દુ નામ 


જિલ્લાપ્રાચાર્ય 
http://www.teachersastransformers.org/innovationcell/ 

જિલ્લાશિક્ષણાધિકારી અમરેલી
http://www.deoamreli.com/website/index.php 

રોજગાર સમાચાર
http://rojgarsamachar.gov.in/index.asp 

 કોઇ પણ ભાષા
http://bhashaindia.com/Downloads/Pages/home.aspx

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ ગુજરાત સરકાર  
 http://www.gujhealth.gov.in/

ગુજરાત પાક્ષિક
http://www.gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=30 

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિષેશાંક 
http://www.gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=33  

માત્રુભાષા માટે ગુજ્મોમ.કોમ્
http://www.gujmom.com/ 

શિક્ષણ સમાચાર 
http://gujarat-education.gov.in/primary/samachar/index.htm

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ 
http://dcs-dof.gujarat.gov.in/

નેશનલ કેડેટ કોર 
http://gujarat-education.gov.in/ncc/Default.aspx?id=50&lg=gj 

ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
http://www.gujaratuniversity.org.in/web/index.asp 

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી 
http://www.saurashtrauniversity.edu/UserSideSaurashtr_Dyanamic/Default.aspx

હેમચન્દ્રાચાર્ય ઉતર ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
http://www.ngu.ac.in/

ગુજરાત વિધાપીઠ,અમદાવાદ 
http://gujaratvidyapith.org/ 

યુનિવસિર્ટી ગ્રાંટ કમિશન 
http://www.ugc.ac.in/

ડાયરેકટર ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન 
http://www.dtemaharashtra.gov.in/approvedinstitues/StaticPages/HomePage.aspx

બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી,વારાણસી 
http://www.bhu.ac.in/

યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્બે,મુંબઇ 
http://www.mu.ac.in/

મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સિટી 
http://mkuniversity.org/direct/


ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટઅમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.) 
http://www.iimahd.ernet.in/


જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટીદિલ્‍હી
http://www.jnu.ac.in/  


અનામલાઇ યુનિવર્સીટીઅનામલાઇનગર
http://www.tnuniv.ac.in/  


*************======== ગુજરાત સરકાર ની અગત્ય ની વેબસાઈટ====********

મેડીકલ એડમિશન કમીટી વેબસાઇટ 
http://www.medadmbjmc.in/


                              ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****


ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે 

-click here

ભાવનગર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે 

- click here
ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે

-click here
 

 સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -
 click here
 

 વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-
 click here
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે મોબાઈલ  રજિસ્ટ્રેસન માટે 

-click here


============ભારત સરકાર ની વેબસાઈટ================


જવાહર નવોદય વિદ્યાલય  વેબસાઈટ  
http://www.navodaya.nic.in/welcome%20sbs.htm

કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠન વેબસાઈટ 
http://kvsangathan.nic.in/EmployementNotice.aspx

LIC ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ 
http://www.licindia.in/careers.htm

સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન  મેઈન  વેબસાઈટ 
http://ssc.nic.in/

UPSC(યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિસન )  વેબસાઈટ 
http://www.upsc.gov.in/

સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન રીઝલ્ટ  વેબસાઈટ 
http://ssc.nic.in/results/home.html

ભારત  સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ

http://rojgarsamachar.gov.in/index.asp
અન્ય વેબ સાઇટ 
ફિલ્મ એન્ડટેલીવીજનઇંસ્ટીટ્યુટનેશનલ ઇનસ્ટીટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન અમદાવાદઇન્ડિયનઇન્સ્ટીટ્યુટઓફસાયન્સબેંગલોર


આઇ આઇ ટી બોમ્બે


નેશનલ કાઉન્સીલ ઓફહોટલ મેનેજમેન્ટ


નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટઓફફેશનટેકનોલોજી


 એક્ટ્યુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા,મુમ્બઇ

 બિરલા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી,પીલાની

 ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ચાર્ટ્ડ એકાઉન્ટસ  

ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, કલકતા(આઇ.સી.ડબલ્યુ.એ.આઇ)

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ માસ કોમ્યુનિકેશન

ગુજરાત હાઇ કોર્ટની વેબ સાઇટ

ગુજરાત હાયર સેકન્ડરી બોર્ડ્

નાણાવિભાગ ગુજરાત સરકાર

માહિતીવિભાગ ગુજરાત સરકારCareer Links

Academics

• University Grants Commission - www.ugc.ac.in
• Central Board Of Secondary Education - 
www.cbse.nic.in
• Delhi University - 
www.du.ac.in
• Jawaharlal Nehru University - 
www.jnu.ac.in
• National Council for Teacher Education - 
www.ncte-in.org
• National Council for Educational Research & Training - 
www.ncert.nic.in
• Ministry of HRD (Education) - 
www.education.nic.in
Aviation

• Directorate General of Civil Aviation - www.dgca.nic.in
• IATA training - 
www.iata.org
• Ministry of Civil Aviation - 
www.civilaviation.nic.in
• Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi - 
www.igrua.gov.in
Banking

• Reserve Bank of India - www.rbi.org.in
• State Bank of India - 
www.statebankofindia.com
• Panjab National Bank - 
www.pnbindia.com
• Corporation Bank - 
www.corpbank.com
Civil - Services

• Union Public Service Commission - www.upsc.gov.in/
• Staff Selection Commission - 
ssc.nic.in
• Department of Personal & Training - 
www.dopt.nic.in
Defence

• National Defence Academy - www.nda.nic.in
• Indian Army - 
www.indianarmy.nic.in
• Join Indian Army - 
www.joinindianarmy.nic.in
• Indian Air Force - 
www.indianairforce.nic.in
• Indian Navy - 
www.indiannavy.nic.in
Engineering

• All India Council of Technical Education - www.aicte.ernet.in
• The Institutions of Engineers (India) - 
http://www.ieindia.org
• IIT-Kharagpur - 
www.iitkgp.ac.in
• Bureau of Energy Efficiency - 
www.bee.gov.in
• Distance Education Council for distance education in Engineering - 
www.dec.ac.in
• Joint Entrance Examination (Orissa) - 
www.jeeorissa.com
Finance

• The Institute Of Chartered Accountant – www.icai.org 
• The Institute Of Company Secretaries of India – 
www.icsi.edu
• National Stock exchange of India - 
www.nseindia.com
• Bombay Stock exchange - 
www.bseindia.com
• Indian Institute of Banking & Finance – 
www.iibf.org.in
• Indian Institute of Statistical Institute - 
www.isical.ac.in
Hospitality

• Incredible India - www.incredibleindia.org
• Ministry of Tourism - 
www.tourisminindia.com
IT

• Ministry of IT - www.mit.gov.in
• DOEACC - 
www.doeacc.edu.in
• Centre For Development of Advance Computing - 
www.cdac.in 
• Indian Institute of Technology Madras - 
www.iitm.ac.in
Law

• Supreme Court of India - www.supremecourtofindia.nic.in
• Ministry of Law & Justice - 
www.lawmin.nic.in
• National Commission for Women - 
www.ncw.nic.in
• Central Administrative Tribunal - 
www.cgat.gov.in
Library Science
• Raja Rammohun Roy Library foundation - www.rrrlf.nic.in
• National Archives Of India - 
www.nationalarchives.gov.in
Management
• Indian Institute of Management, Calcutta - www.iimcal.ac.in
• Indian Institute of Management, Ahmedabad - 
www.iimahd.ernet.in
Media
• Indian Institute of Mass Commission - www.iimc.nic.in
• Publications Division - 
www.publicationsdivision.nic.in
• DoorDarshan - 
www.ddindia.gov.in/
• Directorate Of Advertising and Visual Publicity - 
www.davp.nic.in
• Press Information Bureau - 
www.pib.nic.in
Medicine
• Ministry of Health & Welfare - www.mohwf.nic.in
• Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) -    
www.indianmedicine.nic.in
• National Aids Control Organisation - 
www.nacoonline.org
• Armed Forces Medical College - 
www.armedforces.nic.in

Railways
• Indian Railways - www.indianrail.gov.in
• Indian Railways - www.indianrailways.gov.in
• Ministry of Railways - www.railnet.gov.in
• IRCON - www.ircon.org
• Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. - www.irctc.co.in
Retail
• Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata - www.iiswbm.edu
• CII Institute of Logistics, Chennai - www.ciilogistics.com
• Gobind Ballabh Pant University - www.gbpuat.ac.in
• Annamalai University - www.annauniv.edu
• Indian Institute of Foreign Trade, - www.iift.edu
Science
• Jawaharlal Nehru Technological University - www.jntu.ac.in
• IIT Bombay - www.iitb.ac.in
• Mumbai University - www.mu.ac.in
• Indian School of Mines, Dhanbad - www.ismdhanbad.ac.in
• CSIR-UGC (NET) - www.csirhrdg.res.in
• Indian Council of Medical Research, - www.icmr.nic.in
• Birla Institute of Technology, Ranchi - www.bitmesra.ac.in
• Madurai Kamaraj University, Madurai - www.mkudde.org
• Indian Institute of Technology, Kharagpur - www.iitkgp.ernet.in
• Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training - www.cifnet.nic.in
• Bioinformatics Institute of India - www.bioinformaticscentre.org


Science-IPR/PATENTS
• Patent Office, Govt of India - www.ipindia.nic.in
• Institute of Intellectual Property Studies, Mumbai - 
www.iips.ac.in
• National Law School of India University, Nagarbhavi - 
www.nls.ac.in
• Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Deemed University) - 
www.iiita.ac.in
Self Entrepreneurship
• Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi - www.cmfri.com
• Tata Institute of Social Sciences, Mumbai - 
www.tiss.edu
• Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training) ADVANCED TRAINING INSTITUTE - 
http://dget.nic.in/atikanpur
Pharmacy
• Academy for Clinical Excellence (ACE) - www.aceindia.org
• Institute of Clinical Research (ICRI) - 
www.icriindia.com 
• Bombay College of Pharmacy - 
www.bcpindia.org
• Jamia Hamdarad Islamia - 
www.jmi.ac.in
• National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER). S.A.S. Nagar, Punjab - 
www.niper.nic.in
• Guru Jambeshwar University, Hisar - 
www.gju.ernet.in


No comments:

Post a Comment