ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Download

2 comments:

  1. સાહેબશ્રી નમસ્કાર.
    આપ સાહેબે ધોરણ 6થી8 માટે વિષયવાર અધ્યાયનનીશપત્તિઓ ની PDF exel ફાઈલ મૂકી છે તે ખૂબ જ ઉપયોગી અને ઉમદા છે. આ બાબતે એક નમ્ર અરજ કારવાનું મન થાય કે જો આપ સાહેબ તે ફાઈલને pdf ને બદલે કોપી પેસ્ટ કરીને જે તે બ્લોગ વાચક ના મેઈલ ઇડ પર મોકલો તો શિક્ષકો તેની અંદર પોતાના વર્ગના બાળકોના નામ કમ્પ્યુટરાઈઝ કરીને તેને કાયમી સાચવી શકે અને ઉપયોગ કરી શકે.
    આપનો ભવદીય
    કલ્પેશ દવે

    ReplyDelete