4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 25, 2017

std 6 to 8 parinam patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
ધોરણ 6 થી 8 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 800kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 

સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Oct 8, 2017

JNV selection test 2018

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
 હાલમા એટલે કે વર્ષ 2017 મા જે વિધાર્થી ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા હોય અને તેમને જવાહર નવોદય વિધ્યાલય મા એડમીશન માટે પ્રવેશ પરીક્ષા આપવા માંગતા હોય તેમના માટેનો કાર્યકર્મ જાહેર થઇ ગયેલ છે 
આ વખતે જવાહર નવોદયનુ પ્રવેશ ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ છે 
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૫/૧૧/૨૦૧૭ છે.
ઓફીસિયલ વેબસાઇટ http://www.nvshq.org/admission_info.php
પરીક્ષાની તારીખ : 10/02/2018
પરીણામની તારીખ: એપ્રીલ-2018 ની આજુ બાજુ 

ફોર્મ ભરવા માટેની આવસ્યક સુચના 

(1) સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી જવાહર નવોદય વિધ્યાલય નુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તેની પ્રીંટ કઢાવી લો 
એપલીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

(2) હવે તમે ઉપરની લિંક પરથી  જે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી છે તેમા કુલ 24 પેઝ હસે જેમાથી તમારે માત્ર પેઝ ન.16થી 20 નમ્બરના પેઝની પ્રીંટ કાઢી તે ફોર્મ શાળાના આચાર્ય કે કોઇ જાણકાર વ્યકિત પાસે સમ્પુર્ણ અંગ્રેજીમા ભરાવવાનુ રહેસે જેમા પેઝ ન.16 પરનુ એફીડેવિટ પેઝ્ન. 17 પરનુ રેસીડેંસની માહિતી તથા પેઝ ન. 18 થી 20 પરનુ એપલીકેશન ફોર્મ ભરવાનુ રહેસે

(3) હવે સમ્પુર્ણ ભરેલુ ફોર્મ જેમા શાળાના આચાર્ય વાલી વિધાર્થી તાલુકા વિકાસ અધીકારી વગેરેની જ્યા સહિ સિક્કાની જરૂર હોય તે બાકી ના હોવા જોઇએ આ ફોર્મ આપની નજિકના CSC (કોમન સર્વીચ સેન્ટર) પર જઇ જરૂરી ફી આપી અપલોડ કરવાનુ રહેસે 

આભાર


Sep 24, 2017

Pen Drive & memory kard ne pc ni memory banavo

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા કોમ્પ્યુટર ના કી બોર્ડના શોર્ટ કટ ની માહિતી જોઇ તે પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે પેન ડ્રાઇવ કે મેમરી કાર્ડ્ને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની રેમ તરીકે  કેવી રીતે ઉપયોગ કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 
ઘણી વાર કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા ઓછી રેમ ના કારણે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ ની સ્પીડ ધીમી પડી જાય છે અથવા તો અમુક પ્રોગ્રામ ઇંસ્ટોલ થતા નથી આવી સમસ્યા ઉદભવે છે તો તેનો ઉપાય છે તમારૂ મેમરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ 

તમારા મેમરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવ ને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની મેમરી બનાવી તેની સ્પીડ વધારી સકાય છે 
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે સાથે ચિત્ર પણ મુકેલ છે.

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ તો આપનુ મેમરી કે પેનડ્રાઇવ કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા USB પોર્ટમા લગાવો અને મેમરી કે પેનડ્રાઇવ બતાવે તેના પર માઉસની Right ક્લિક કરો અને તમારૂ મેમરી કે પેનડ્રાઇવ Format કરો જો તેમા કોઇ અગત્યાના ડોક્યુમેંટ કે કોઇ જરૂરી ફાઇલ હોય તો તે ફોર્મેટ કરતા પહેલા અન્ય ડ્રાઇવ મા લઇ લેવા 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર સ્ટેપ-2. હવે મેમરી કે પેનડ્રાઇવ સમ્પુર્ણ ફોર્મેટ થઇ જાય ત્યારબાદ ફરી મેમરી કે પેનડ્રાઇવ પર Right ક્લિક કરો અને તેમા Propertise પર 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 


સ્ટેપ-3. હવે જે મેમરી કે પેનડ્રાઇવની પ્રોપર્ટી ખુલી છે તેમા ઉપર જે વિવિધ ઓપસન દેખાય છે તેમાથી Readyboost પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતા તેમા જે ઓપસન દેખાસે તેમા Use This Device જ્યા લખેલુ છે તેની સામે એક ગોળ શુન્ય હસે તેના પર ક્લિક કરો હવે નીચે Apply પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે OK પર ક્લિક કરો જેથી તમારૂ મેમરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવ રેમ બની જસે અને તે જ્યા સુધી કે જ્યારે જ્યારે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા લગાવસો ત્યારે તે કોમ્પ્યુટર મેમરી એટલે કે રેમ તરીકે ઉપયોગી થસે અને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની સ્પીડ વધી જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો આભાર 

Sep 15, 2017

Search BPL List in any village

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કોઇ પણ ગામ કે શહેર ની BPL લીસ્ટ કેવી રીતે ઓનલાઇન જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

હવે ખુલેલી સાઇટમા તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો 
હવે જિલ્લો સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારો તાલુકો સિલેક્ટ કરો 
તાલુકા બાદ તમારૂ ગામ સિલેક્ટ કરો 
જિલ્લો સિલેક્ટ કરતા જિલ્લાના તમામ તાલુકા બતાવસે જેમાથી જે તે તાલુકો સિલેક્ટ કરતા તમામ ગામ બતાવસે તેમાથી તમારૂ ગામ સિલેક્ટ કરવુ 

હવે સ્કોર 0 થી 20 કે 0થી16 અથવા 17થી20 લખો અને ત્યારબાદ છેલ્લે SUBMIT બટન પર ક્લિક કરો જેથી એક અલગ વિંડો ખુલસે જેમા ફેમીલી આઇડી અને નામ હસે નામ ઘરના વડાનુ હસે જે તે નામ સામેના ફેમીલી આઇડી પર ક્લિક કરતા તમામ વિગત જોઇ સકાસે તેમજ તેની પ્રીંટ પણ કરી સકાસે 

BPL લિસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો આભાર 


Sep 10, 2017

fon asli che ke nakali

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા કોઇ પણ સોફ્ટ્વેર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવુ તેના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે જે ફોન વાપરીએ છે એ તે ખરેખર અસલી છે કે નકલી તે કેવીરીતે ચેક કરી સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા ફોનનો IMEI નંબર લખીલો જો તમને તમારા ફોનનો IMEI નંબર યાદના હોય તો આપના ફોનમા *#06# નંબર ડાયલ કરો એટલે નંબર દેખાસે જેને લખી લો અથવા યાદ રાખી લો 

હવે નીચે આપેલી સાઇટ ખોલો અને તેમા તમારા ફોનનો નંબર લખી પર ક્લિક કરો એટલે તમારો ફોન અસલી છે કે નકલી તેની માહિતી સ્ક્રીન પર જોઇ સકાસે 

ફોન અસલી કે નકલી તે ચેક કરવા અહિ ક્લિક કરો 
 જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર