4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Showing posts with label 9 Shop Online. Show all posts
Showing posts with label 9 Shop Online. Show all posts

Feb 19, 2022

badli niyamo & ofline education G.R.

નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ જોઈએ 

તથા ૨૧-૦૨-૨૦૨૨ થી સંપૂર્ણ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવા બાબત ના પરિપત્ર પર એક નજર જોઈએ 

બદલીને નવા નિયમોની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ માટે  અહી ક્લિક કરો 


ઓફલાઈન શિક્ષણ બાબત પરિપત્ર ૧૮-૦૨-૨૦૨૨ માટે અહી ક્લિક કરો  


Feb 5, 2022

Tabale for usha machine


www.mnmeniya.in તરફથી અમારા સૌ વાચક મિત્રોને વસંત પંચમીની ખુ ખુબ હાર્દિક  શુભેચ્છા 


 

Jan 30, 2022

Amazone prime offer

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આજે આપણે Amazone ની એક બેસ્ટ એપ્લીકેશન કે જે પ્રાઈમ મેમ્બર્શીપ નો લાભ સારી રીતે બધી સેવાઓ એડ વગરની સુવિધા આપે છે તે માટેની પ્રાઈમ મેમ્બર્શીપ માટેની લીંક અહી નીચેના બેનરમાં આપેલી છે આ બેનર પર join now પર ક્લિક કરી આપ વધુ માહિતી લઇ સકશો તથા પ્રાઈમ મેમ્બરશીપ માટે registration કરી શકશો આભાર. 

Usha Stich magic Digital sawing machine