4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 23, 2016

Autometic ganatary matenu f.g. patrak

નમસ્કાર 
 શિક્ષક મિત્રો 

હાલમા દર વર્ષે આપવાનુ થતુ  6 થી 14 વર્ષ માટેના બાળકોનુ ફરજિયાત ગણતરીનુ પત્રક નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી લેસો 
આ પત્રક Excel 2007 મા અને શ્રુતિ ફોન્ટ મા બનાવેલ છે જેથી ફોન્ટ ઇન્સટોલ નહિ કરવા પડે 
તેમજ આ પત્રક મા માત્ર તમારે ઉમર વારી પ્રમાણે કુમાર ક્ન્યા ના ખાનામા માત્ર સંખ્યા જ એન્ટર કરવાની છે સરવાળા અને છેલ્લે કુલ નો સરવાળો પણ ઓટોમેટીક થઇ જસે અને આડા પેઇઝ મા બનાવેલ છે જેથી આખે આખી પ્રિન્ટ પણ કાઢી સકાશે  

પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

Apr 12, 2016

How to creat Boradcast list in whatsapp & Delete It

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા whatsapp મા નવુ Group કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે Whatsapp મા નવુ Broadcast list કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇએ 
 Whatsapp મા  Broadcast થી એક સાથે 256 વ્યકિતને એકજ પ્રકારના મેસેજ કે ફોટો કે વિડિયો અથવા અન્ય કોઇ પણ લિંક મોક્લી સકાય છે બસ આ માટે તમારે એક્  Whatsapp મા નવુ Broadcast list બનાવી લેવુ અને જેને જેને વ્યકિતગત મેસેજ મોકલવા છે તેને એડ કરી લેવા આ માટે તમે જે વ્યકિતને એડ કરો છો તેના મોબાઇલ કોંટેક્ટમા તમારો મોબાઇલ નમ્બર સેવ હોવો જરૂરી છે 
 Whatsapp મા નવુ Broadcast list બનાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
2. હવે મેન્યુ મા New Broadcast પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Broadcast જેના વિસે બનાવવુ છે તેનુ નામ અથવા વિષય લખો અને ત્યારબાદ Type Contect Name પર ક્લિક કરી સભ્યોને એડ કરો અથવા + સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી સભ્યોને એડ કરો ત્યારબાદ Done પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે Creat પર ક્લિક કરો બસ બની ગ્યુ તમારૂ Broadcast list વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

હવે આ  Whatsapp મા નવુ Broadcast list ને Delete કરવા માટે આ લિસ્ટ ના નામ પર ક્લિક કરો જેમા છેલ્લે Delete Broadcast list એવો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા આ લિસ્ટ ડીલીટ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર


Apr 7, 2016

kare post ko autometik sidual in blog

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા આપણે હાલતુ ચાલતુ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે  આપણે બ્લોગમા પોસ્ટ ઔટો મેટીક કેવી રીતે સિડ્યુલ કરવી એટલે કે પોસ્ટ કરવી તેની માહીતી જોઇએ  ઘણીવાર ટાઇમ ના અભાવે આપણે બ્લોગ પર નિયમિત પોસ્ટ કરી સકતા નથી હોતા તો આ સમસ્યાના સમાધાન માટે આપણે પોસ્ટને સિડ્યુલ કરી સકિએ જેમા ટાઇમ મળે ત્યારે ઘણી બધી પોસ્ટ લખી નાખીએ અને તારીખ અને સમય સેટ કરી દઇએ એટલે તે તીરીખ અને સમયે પોસ્ટ ઔટોમેટીક પોસ્ટ થઇ જસે 
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગના ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ નવી પોસ્ટ લખવા New Post પર ક્લિક કરો અને પોસ્ટ લખો 
2. હવે પોસ્ટ એડિટરના બાજુમા અથવા નીચે Post Option હસે તેના પર ક્લિક કરો અથવા Post Settings હસે તેમા અલગ અલગ મેન્યુ હસે તેમા Schedule ઓપસન પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

 3. હવે Schedule મા બે ઓપસન હસે જેમા Set Date and Time પર ક્લિક કરો અને ત્યા તમારે જે તારીખે અને જે સમયે પોસ્ટ ને પબ્લિશ કરવી છે તે તારીખ અને સમય સેટ કરો અને ત્યારબાદ Done પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે Publish પર ક્લિક કરો એટલે તમારી પોસ્ટ તમે સેટ કરેલ તારીખ અને સમયે પોસ્ટ થઇ જસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર

Vikalp Camp Sthagit Rakhvano priptra

પ્રાથમિક શાળામા 6થી8 મા વિકલ્પ કેમ્પ હાલ પુરતો સ્થગિત રાખવાનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તારીખ ૬/૪/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Apr 5, 2016

Password ne * mathi Text ma juo

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા અક્ષર નાના મોટા કેવી રીતે કરવા તેની માહીતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે gmail કે google Account મા લોગીન થતી વખતે આપણે ટાઇપ કરેલ પાસવર્ડ ***** આવી રીતે સ્ટાર મા દેખાય છે તેને આપણે ટેક્ષ્ટ ફોર્મેટમા કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 

1.સૌ પ્રથમ gmail કે google Account મા લોગીન થવા પાસવર્ડ ટાઇપ કરો 

2. હવે જ્યા પાસવર્ડ ટાઇપ કરેલો છે તેના પર માઉસથી રાઇટ ક્લિક કરો અથવા કી બોર્ડની મદદથી ctrl+shift+C પ્રેસ કરો 
3. તેમા Impect element પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1

4. હવે એક સાઇડમા મેનુ ખુલસે જેમા input id Password ,type" paasaword" લખેલુ છે તેના પર માઉસની ડબલ ક્લિક કરો અને ત્યા type"password" લખેલુ છે ત્યા કી બોર્ડની મદદથી text લખો અને પછી એન્ટર આપો એટલે તમારો પાસવર્ડ ટેક્ષ્ટના સ્વરૂપમા દેખાસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.2,3,4
2
3

4જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર 

Apr 4, 2016

primary Teacher Online badli Conferanche Parptra

પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઓનલાઇન બદલી અંગે વિડિયો કોન્ફરન્સ અંગેનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તારીખ ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Ms Office Word 2003 Format menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Word 2003 મા Insert menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Ms Office Word 2003મા Format મેનુની સમજ મેળવીસુ Format menu ની મદદથી મેનુના નામ પ્રમાણે વિવિધ ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Format Menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Font: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Font ની સાઇઝ સ્ટાઇલ તેમજ અન્ય ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

2.Paragraph: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા પેરેગ્રાફ નુ ફોર્મેટીંગ એટલે કે પેરેગ્રાફ ડાબી બાજુ જમણી બાજુ કે વચ્ચે તેમજ કેટલી સાઇઝ પછી રાખવો છે તે સેટ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Bullets and Numbering: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા bullets and Numbering ઉમેરી સકાય છે જેમા અલગ સ્ટાઇલ મુજબ બુલેટ્સ કે નમર ઉમેરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ  ચિત્ર


4.Borders and Shading: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ટેક્ષ્ટની ફરતે બોર્ડર ઉમેરી સકાય છે આ બોર્ડર અલગ અલગ સ્ટાઇલ મા અને ડિઝાઇનમા ઉમેરી સકાય છે જેમકે Box,Shadow,3d,Custom વગેરે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Columns: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા અલગ અલગ  એક ,બે,ત્રણ તેમજ ડાબી કે જમણી બાજુ કોલમ ઉમેરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

6.Tabs: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ રીતે ટેબ સેટ કરી સકાય છે તમારે કેટલા ટેબ સેટ કરવા તે તમારા કાર્ય અને જરૂરિયાત પર આધાર રાખે છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

7.Drop Cap: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા પહેલો અક્ષર મોટો અને બાકીના અક્ષર નાના એ રીતે સેટ કરી સકાય છે જેમ છાપામા આવે છે તે રીતે પહેલો અક્ષર મોટો સેટ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

8.TextDirection: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ટેક્ષ્ટ ડાઇરેક્સન સેટ કરી સકાય છે
9.Change Case: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા સિલેક્ટેડ લખાણના Font ચેંઝ કરી સકાય છે જેમકે Sentence Case, Lower Case ,Uppar Case,Title Case ,Tongale Case વગેરે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

10.Background: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટના બ્રેક્ગ્રાઉન્ડ મા કલર સેટ કરી સકાય છે.
11.Theme: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ પ્રકારની થીમ સેટ કરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


12.Frames: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ડાબી જમણી વચ્ચે ઉપર નીચે એમ ફ્રેમ ઉમેરી સકાય છે.
13.AutoFormat: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા કરેલ ફોર્મેટીંગ દુર કરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર .


14.Styles and Formatting: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા સાઇડ બારમા Styles and Formatting નુ ટુલ ઉમેરી સકાય છે.
15.Reveal Formatting: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Reveal Formatting નુ ટુલ ઉમેરી સકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી shift+f1 છે .
16.Object: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ Object કે જે અગાઉ Insert menu ની મદદથી ઉમેરેલ છે તે જોઇ સકાય છે તેમજ તેને ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે

આભાર


Apr 1, 2016

How To Creat a New Grups in whatsapp

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટસોપ પ્રોફાઇલ પિકચર કેવી રીતે સેટ કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે વ્હોટસોપ મા નવુ ગ્રુપ કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી મેળવિએ
1.સૌ પ્રથમ વ્હોટસોપ ખોલો અને તેમા મેન્યુ મા જાવ્ આ મેન્યુ ઉપર અથવા નીચે હસે 
2. હવે મેન્યુ ખુલસે જેમા New Groups પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે ગ્રુપનુ નામ લખો અને ત્યારબાદ Next પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

4. હવે જેટલા સભ્યો એડ કરવા છે તે નામ લખી અથવા + સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી એડ કરો અને ત્યારબાદ Creat  પર ક્લિક કરો 

બસ તમારુ વ્હોટસોપ ગ્રુપ ત્યાર થઇ ગ્યુ તેમા તમે ગ્રુપ આઇકોન પર ક્લિક કરી ગ્રુપનુ ચિત્ર પણ બદલી સકાય છે.
આભાર