4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 22, 2021

Ghareshikhie ank-1

   નમસ્કાર 

        વાચક મિત્રો 
    આજે આપણે ધોરણ 1 થી  8 ના ઘરે શીખીએ અંક-1 ની માહિતી જોઇએ અહિ ધોરણ 1 થી 8 નું ઘરે સીખીએ અંક-1 ધોરણ 1 થી 8  PDF ફોર્મેટમા છે. અંક ડાઉનલોડ કરવા જેતે ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેને ઓનલાઈન જોઈ શકાશે તથા ડાઉનલોડ સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

ધોરણ 1 થી 8 ઘરે શીખીએ અંક-1 ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો Jul 10, 2021

Adhar dise ppt 2021

 નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો 

આજે આપણે આધાર ડાયસ મા ધોરણ 1 ની નવી એન્ટ્રી કેવી રીતના કરી શકાય તેની પીડીએફ ફાઈ આ ફાઇલની મદદથી ધોરણ 1 ની નવી એન્ટ્રી કેવી રીતના કરી શકાય તે આ ફાઇલમાં આપેલ છે જેનો અભ્યાસ કરી આપ સરળતાથી નવી એન્ટ્રી કરી શકશો 

 ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જન્મ તારીખ ચેક કરવાની માહિતી file માટે અહીં ક્લિક કરો

Free2gb cloud સ્ટોરેજ app માટે નીચેના ઇમેજ પર ક્લિક કરો Jul 8, 2021

STD-8 SS TEXTBOOK NEW

  નમસ્કાર 

        વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ધોરણ 6 થી 8 ના પાઠ્યપુસ્તક ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
     આજે આપણે ધોરણ  8 ના સામાજિક વિજ્ઞાન જે આ વર્ષ થી બદલાયેલ છે તે પાઠ્ય પુસ્તકોની માહિતી જોઇએ અહિ ધોરણ  8 નું સામાજિક વિજ્ઞાન 2021  ના અપડેશન સાથેના મુકેલ  છે આ પાઠ્ય પુસ્તક PDF ફોર્મેટમા છે. પાઠ્ય પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા ડાઉનલોડ્ના સિમ્બોલ એરો પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાસે. 

 ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન નું પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા  અહિ ક્લિક કરો 


Jul 5, 2021

Workplace pasawor reset

 નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો 

Workplace એપ્લીકેશનમા પાસવર્ડ કેવી રીતે રીસેટ કરવો તેની માહિતી જોઇએ 

ઘણા શિક્ષક મિત્રોને પોતે Workplace એપમા લોગીન થયા બાદ પાસવર્ડ ભુલી જતા હોય છે. જ્યારે પાસવર્ડ ફોર્ગોટ કરીએ ત્યારે એક્સેસ કોડ માંગે છે એકસેસ કોડ હોય તો તેની મદદથી પાસવર્ડ રીસેટ કરી શકાય છે. પરંતુ એકસેસ કોડ પણ ભુલાઇ ગયેલ હોય તો એક્સેસ કોડ કેવી રીતે મેળવવો તેની માહિતી જોઇએ આ માટે આપના ફોનમા Workplace Help નામે એક નંબર હસે જો ન હોય તો આ 82001 15929 નંબર સેવ કરવો 

ત્યારબાદ રવીવારે 12 થી 1 ના સમયમા આ નંબર પર Whatsapp મેસેજ કરવો જેમા સમસ્યા અંગ્રેજીમા લખવી 

જો પાસવર્ડ અને એક્સેસ કોડ બન્ને ખોવાઇ ગયેલ હોય તો 

I Lost My username and pasaword and Acesess code How to Login ? 

આવો મેસેજ લખી મેસેજ સેન્ડ કરવો ત્યારબાદ જે મેસેજ મળે તેમા જે માહિતી માંગે તે સેન્ડ કરવી જેથી તમારી માહિતી નામ શાળાનુ નામ અને એક્સેસ કોડ તથા એક લિંક મોકલસે જેના પર ક્લિક કરી બ્રાઉઝર કે એપ ખોલી NexT આપતા જવુ અને પાસવર્ડ નવો બનાવી લોગીન થવુ તમારો પાસવર્ડ બની જસે 

પાસવર્ડ બનાવતી વખતે અક્ષર,કેપીટલ,સ્મોલ,આંકડા અને એક સ્પેસીયલ અક્ષર રાખવો જરૂરી છે. આભાર 

Jul 3, 2021

Iti Admission 2021

 નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે આઇ.ટી.આઇ  વિભાગમા  ભરતી માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તથા ભરતીની માહિતી જોઇએ 
છેલ્લી તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૨૧ છે. 


સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક્ પર ક્લિક કરી ખુલતા વિંડોમા જરૂરી તમામ વિગતો ભરવી જેમા નામ, પિતાનુ નામ, મોબાઇલ નંબર, કેટેગરી, ધોરણ 10 ની વિગતો ફોટો અને સહિ અપલોડ કર્યા બાદ  submit પર ક્લિક કરવુ જેથી આપનુ રજિસ્ટ્રેશન થઇ જશે અને આપને રજિસ્ટ્રેશન નંબર મળી  જસે ત્યારબાદ મુખ્ય સાઇટ પર જઇ એપ્લીકેશન ની પ્રિંટ કાઢી લેવી 

ઓફિસિયલી વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો