4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

May 29, 2019

HOW TO DELET FOLDER OR FILE

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
   
     આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પેન દ્રાઇવ કે મેમરી કાર્ડને CMD ની મદદથી ફોર્મેટ કેવી રીતે કરી શકાય તેના  વિશે માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

    આજે આપણે કોમ્પ્યુટર મા કે લેપટોપ મા રહેલ ફાઇલ કે ફોલડર કે જે ડિલિટ ન થતા હોય તેને  કોઇપણ પ્રકારના સોફ્ટ્વેર વગર માત્ર CMD (કમાન્ડ પ્રોમ્ટ) ની મદદથી ડીલીટ કેવી રીતે કરીશકાય તેની માહિતી  જોઇએ 
   
     ઘણી વાર કોઇ પણ કારણો સર કે વાઇરસના કારણે ફાઇલ કે ફોલ્ડર ડીલીટ કરવા છતા પણ ડીલીટ થતા નથી આવા સમયે CMD (કમાન્ડ પ્રોમ્ટ) ની મદદથી કોઇ પણ ડીલીટ ન થતા ફાઇલ કે ફોલ્ડર સરળતાથી ડીલીટ કરી શકાય છે.
  
    ફાઇલ કે ફોલ્ડરને ડીલીટ કરવાના  સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

   (1) Window + R કી પ્રેસ કરો આથી એક RUN નો ડાયલોગ ખુલ્સે જેમા cmd લખો અને ઓકે પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

    (2)   હવે તમારા કોમ્પ્યુટરમા કે લેપટોપમા જે ફાઇલ કે ફોલ્ડર ડીલીટ કરવા છે તે ફાઇલ કે ફોલ્ડર પર માઉસથી રાઇટ ક્લિક કરી પ્રોપર્ટી પર ક્લિક કરી ફાઇલ કે ફોલ્ડરનુ લોકેસન(પાથ) સિલેક્ટ કરી કોપી કરો અથવા લખી લો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

   (3) હવે ખુલેલા CMD મા cd /d નામનો કમાન્ડ લખો અને ત્યાર બાદ તરત રાઇટ ક્લિક કરી તમે કોપી કરેલ લોકેસન પેસ્ટ કરો અથવા ફાઇલ કે ફોલ્ડર નો પાથ લખો ત્યારબાદ એન્ટર આપો હવે dir /x નામનો ક્માન્ડ ટાઇપ કરો અને એંટર આપો જેથી ડીરેક્ટરી ખુલ્સે જેમા તમારે જે ફાઇલ કે ફોલ્ડર ડીલીટ કરવાના છે તેની ડીરેકટરી અને ફાઇલ નુ નામ હસે જેમા તેમા જેમ નામ છે તેમનુ તેમ લખવુ આ માટે rmdir/q/s અને પછી ડીરેક્ટરીનુ નામ જે મુજબ હોય તેમ લખવુ અને ત્યારબાદ એન્ટર આપો એટલે તે ફાઇલ કે ફોલ્ડર ડીલીટ થઇ જસે 
   વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

     (4) હવે exit લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

May 21, 2019

Indian Rupees convert in to word

नमस्ते

हमने पीछली पोस्टमे MS Excel Tips में Excel Short Cut टिप्स की माहिती ली थी इस पोस्ट के लिए
  यहाँ क्लिक करे 

आज हम MS Excel में Indian Rupees को word (शब्द ) में केसे कन्वर्ट करे इसकी माहिती देखेंगे 
MS Excel में indian Rupees को word में कन्वर्ट करने का स्टेप निम्नलिखित है | 

STEP -1 सबसे पहले नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके फार्मूला कोपी करे 
 फोर्मुला कोपी करने के लिए यहा क्लिक करे

STEP-2. अब excel ओपन कीजीए और उसमे Alt+f11 की प्रेस कीजीए खुले हुए डायलोग बॉक्स में अलग अलग तरह के मेनुहोंगे जिसमे से Insert मेनू पर क्लिक कीजिए उसमे सब मेनू खुलेंगे इसमे module  नामक सबमेनू पर क्लिक कीजिए और आपने जो फोर्मुला कोपी की हुई थी उस फोर्मुला को यहाँ पेस्ट  कीजिए 
देखीए चित्र न.1

STEP-3. अब आपने जो फार्मूला पेस्ट किया है इसमे Dollars को सेलेक्ट करके की बोर्ड से Ctrl+F प्रेस कीजिए और rupees से Repless All कीजिए अब इसी तरह Cent को सेलेक्ट करके की बोर्ड़ेसे  ctrl+F प्रेस कीजिए और paissa से Repless All कीजिए और लास्ट में Alt+F11 प्रेस कीजिए 
देखीए चित्र न.2

STEP-4. अब एक्सेल ओपन कीजिए और आप जिस cell में word को लिखना चाहते हो उसमे =spellnumber लिखे और उसके बाद जिस cell में रकम लिखी है उस cell का एड्रेस लिखिए और ओके पर क्लिक कीजिए 
देखिए चित्र न.3 


.  

May 17, 2019

Format memory kard & Pendrive


    નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
   
     આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પેન દ્રાઇવ કે મેમરી કાર્ડને અનબૂટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેના  વિશે માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

    આજે આપણે ડિફોલ્ટ મેમોરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવ કે જે ફોર્મેટ ન થતા હોય તેને  કોઇપણ પ્રકારના સોફ્ટ્વેર વગર માત્ર CMD (કમાન્ડ પ્રોમ્ટ) ની મદદથી ફોર્મેટ કેવી રીતે કરીશકાય તેની માહિતી  જોઇએ 
   
     મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ કે જે ફોર્મેટ ન થતા હોય તેને સરળતાથી ફોર્મેટ કરી શકાય છે .  
     આ મુજબ ના સ્ટેપથી બૂટેબલ બનાવેલ મેમોરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવને ફોર્મેટ કરી શકાશે નહિ જેની ખાસ તકેદારી રાખવી અનબૂટેબલ કે વાઇરસ વાળા અથવા ડિફોલ્ટ સંગ્રાહક તરીકે ઉપયોગ કરેલ મેમોરી કે પેનડ્રાઇવને ફોર્મેટ કરી શકાસે .
  
    પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને ફોર્મેટ કરવાના  સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

   (1) Window + R કી પ્રેસ કરો આથી એક RUN નો ડાયલોગ ખુલ્સે જેમા cmd લખો અને ઓકે પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

    (2)   હવે તમારા કોમ્પ્યુટરમા તમે લગાવેલ પેનડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડ ક્યા(કઇ ડ્રાઇવમા)  છે તે યાદ રાખી લો અને જેમાથી પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડ જે ડિસ્કમા છે તે ડિસ્કનો જેમકે A,B,C,D,E,F કે G છે તે યાદ રાખો અને  હવે format G: /fs:fat32 /q  લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો થોડી વાર પછી ફરીવાર એન્ટર આપો હવે મેમોરી કે પેનડ્રાઇવનુ નામ લખો આપને જે રાખવુ હોય તે અને ત્યારબાદ એન્ટર આપો થોડી વારમા મેમોરી કે પેન ડ્રાઇવ ફોર્મેટ થઇ જસે અને વાઇરસ હસે તો નિકળી જસે અને ડિફોલ્ટ સંગ્રાહક તરીકે કાર્ય કરશે. 

     (3) હવે exit લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

બસ તમારૂ મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ ફોર્મેટ થઇ જસે  
 વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
May 13, 2019

How to Unbootebal pendrive


    નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
   
     આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પેન દ્રાઇવ કે મેમરી કાર્ડને બૂટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેના  વિશે માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

    આજે આપણે બૂટેબલ બનાવેલ પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને અન બૂટેબલ (ડિફોલ્ટ સ્ટોરેજ)  કોઇપણ પ્રકારના સોફ્ટ્વેર વગર માત્ર CMD (કમાન્ડ પ્રોમ્ટ) ની મદદથી અનબૂટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની માહિતી  જોઇએ 
   
     બૂટેબલ બનાવેલ મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવને અનબૂટેબલ બનાવી ડિફોલ્ટ ડેટા સંગ્રહ તરીકે વાપરી  શકાય છે.
  
    પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને અનબૂટેબલ બનાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

   (1) Window + R કી પ્રેસ કરો આથી એક RUN નો ડાયલોગ ખુલ્સે જેમા cmd લખો અને ઓકે પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

    (2)  હવે diskpart લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો અને થોડીવાર રાહ જોવો

    (3)    હવે list disk લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

    (4)  હવે તમારા કોમ્પ્યુટરમા આવેલ તમામ ડિસ્કનુ લિસ્ટ દેખાસે જેમાથી પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડ જે ડિસ્કમા છે તે ડિસ્કનો નંબર યાદ રાખો અને select disk (Disk નો નંબર) લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

   (5) હવે clean લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 
     
     (6) હવે Create partition primary લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

     (7) હવે select partition 1(પાર્ટીશનનો નંબર) લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

     (8) હવે active લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

        (9) હવે format fs”fat32 quick  લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો થોડી વારમા મેમોરી કે પેન ડ્રાઇવ ફોર્મેટ થસે અને અનબૂટેબલ બની જસે. અને ડિફોલ્ટ સંગ્રાહક તરીકે કાર્ય કરશે. 

     (10) હવે exit લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

બસ તમારૂ મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ અનબૂટેબલ બની જસે  
 વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર May 11, 2019

How To Create bootable pendrive or memory


    નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
   
     આપણે અગાઉની પોસ્ટમા કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન રોટેટની સમસ્યા અને ઉપાય વિશે માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

    આજે આપણે પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને Window-7,8,10 કે Xp માટે કોઇપણ પ્રકારના સોફ્ટ્વેર વગર માત્ર CMD (કમાન્ડ પ્રોમ્ટ) ની મદદથી બૂટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની માહિતી  જોઇએ 
   
     મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવને બૂટેબલ બનાવી તેમા Window-7,8,10 કે xp ની સેટઅપ ફાઇલ નાખી તેને Cd/DVD ની જેમ ઉપયોગ કરી કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ ફોર્મેટ કરી શકાય છે.
  
    પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને બૂટેબલ બનાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

   (1) Window + R કી પ્રેસ કરો આથી એક RUN નો ડાયલોગ ખુલ્સે જેમા cmd લખો અને ઓકે પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

    (2)  હવે diskpart લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો અને થોડીવાર રાહ જોવો

    (3)    હવે list disk લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

    (4)  હવે તમારા કોમ્પ્યુટરમા આવેલ તમામ ડિસ્કનુ લિસ્ટ દેખાસે જેમાથી પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડ જે ડિસ્કમા છે તે ડિસ્કનો નંબર યાદ રાખો અને select disk (Disk નો નંબર) લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

   (5) હવે clean લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 
     
     (6) હવે Create partition primary લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

     (7) હવે select partition 1(પાર્ટીશનનો નંબર) લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

     (8) હવે active લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો 

        (9) હવે format fs”ntfs quick  લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો થોડી વારમા મેમોરી કે પેન ડ્રાઇવ ફોર્મેટ થસે અને બૂટેબલ બની જસે. 

     (10) હવે exit લખી કી બોર્ડ પરથી એન્ટર આપો

બસ તમારૂ મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ બૂટેબલ બની જસે હવે તેમા વિંડો-7.8.કે 10 અથવા વિંડો-Xp ની સેટપ ફાઇલ નાખી કોમ્પ્યુટરમા DVD ની જેમ રન કરાવી વિંડો ઇંસ્ટોલ કરી શકાય છે.
મેમોરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવને ઉપર મુજબ બૂટેબલ બનાવ્યા પછી જ તેમા સેટઅપ ફાઇલ કોપી કરી પેસ્ટ કરવી 
 વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર