4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Showing posts with label 7.સોસિયલ મીડીયા. Show all posts
Showing posts with label 7.સોસિયલ મીડીયા. Show all posts

Jul 16, 2018

Only Group admin send message in whatsapp

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબૂકમા ફ્રેંડને અનફ્રેંડ કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે વ્હોટ્શોપ ગ્રુપમા માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકે તે સેટીંગ માટેના સ્ટેપની માહિતી જોઇએ 

ઘણા બધા મિત્રોને પોતાનુ વ્હોટ્સશોપ ગ્રુપ હસે અથવા તો કોઇના ગ્રુપમા આપ એડ્મિન હસો અને ઘણા બિનજરૂરી આલ્તુ ફાલ્તુ તેમજ અફવાના મેસેજ આવતા હસે જેને આપ વારંવાર સુચના આપવા છતા સભ્યો બિનજરૂરી મેસેજ મુકતા હસે પરંતુ હવે નવા અપડેટમા વ્હોટ્સોપમા એક નવુ ફિચર ઉમેરવામા આવ્યુ છે જેમા થોડુ સેટીંગ કરવાથી ગ્રુપ એડ્મિન સિવાય કોઇ પણ સભ્ય મેસેજ નહિ કરી સકે સભ્ય માત્ર ગ્રુપ એડ્મિનને પ્રાઇવેટમા મેસેજ કરી સકસે અને એડ્મિનને યોગ્ય્ લાગે તો તે મેસેજ ગ્રુપમા મુકી સકસે 

આ માટે આપે વ્હોટ્સોપ અપડેટ કરેલ હોવુ જરૂરી છે જો આપનુ વ્હોટ્સોપ અપડેટ ના કરેલ હોય તો તેને પ્રથમ પ્લેસ્ટોર પર જઇ અપડેટ કરી લો 

આ સેટીંગ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ આપ જે ગ્રુપમા આ સેટીંગ કરવા ઇચ્છો છો તે ગ્રુપ ખોલો તેમા ઉપર અથવા નીચે ત્રણ ડોટ્સ(ટપકા) દેખાતા હસે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

(2) હવે ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરતા એક મેનુ ખુલસે આ  ખુલેલા મેનુમા જ્યા Group info લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  


(3) Group info પર ક્લિક કરતા ગ્રુપની માહિતી જોવા મળસે તેમા જ્યા Group Setting લખેલુ સે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(4) Group Setting પર ક્લિક કરતા અલગ અલગ ત્રણ ઓપસન જોવા મળસે જેમા Send message લખેલા ઓપ્સન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(5) Send Message લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરતા અલગલગ બે ઓપસન જોવા મળસે જેમા All Partition અને બીજા ઓપસનમા Only admin લખેલુ હસે All Partition પર ક્લિક કરવાથી બધા સભ્યો મેસેજ કરી સકસે જ્યારે Only admin લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરી નીચે OK પર ક્લિક કરવાથી માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આપને ઉપરોક્ત માહિતીનો ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે કોઇ પ્રસન હોય તો કોમેંટ બોક્ષમા જણાવસો 
આભાર 

Sep 23, 2016

Fesabook Friends ko unfriends kese kare

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આજે આપણે ફેસબૂકમા કોઇ પણ મિત્ર કે જે આપણો ફેસબૂક ફ્રેન્ડ છે તેને Unfriends બનાવવાની માહિતી મેળવિએ આ માટે 

1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે  પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા તમારૂ પ્રોફાઇલ નામ હસે તેના પર ક્લિક કરો અને ખુલેલી ટાઇમલાઇનમા Friends પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે ખુલેલા વિન્ડોમા તમારા ફ્રેન્ડના નામ દેખાસે તમારે જે ફ્રેન્ડને Unfriends કરવો છે તે ફ્રેન્ડ સામે દેખાતા Friends ઓપ્સન પર ક્લિક કરો અને તેમા Unfriends  પર ક્લિક કરો આથી તે ફ્રેન્ડ તમારો મિત્ર નહી રહે હવે જો તમારે તેને ફરી મિત્ર બનાવવો હોય તો Add Friends પર ક્લિક કરી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોક્લવી પડસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

ફેસબૂક ગ્રુપ બનાવવાની માહિતી માટે Click Heare

Sep 18, 2016

Create FB Grups

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આપણે ફેસબૂકમા ભાષા બદલવાની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકમા ગ્રુપ કેવી રીતે બનાવવુ તેની  માહિતી જોઇએ આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Create Group પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 3. હવે ખુલેલા વિન્ડોમા Name Your Group ના ખાનામા ગ્રુપનુ નામ આપને જે રાખવુ હોય તે લખો ત્યારબાદ નીચે Add A Some People ના ખાનામા ક્લિક કરી કે નામ લખી મિત્રોને એડ કરો અને પછી Create પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે ગ્રુપનો આઇકોન સિલેક્ટ કરી ઓકે પર ક્લિક કરો અથવા સ્કિપ પર ક્લિક કરો બસ બની ગ્યુ તમારૂ ફેસબૂક ગ્રુપ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Sep 15, 2016

How To Change FB Language

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આપણે ફેસબૂકમા આપણી અંગત  માહિતી સંતાડવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકની ભાષા કેવી રીતે બદલવો તેની  માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા સૌથી નીચે વિવિધ ભાષા ના ઓપ્સન હસે જેમાથી યોગ્ય ભાષા પર ક્લિક કરતાજ તમારા ફેસબૂકની તે ભાષા સેટ થઇ જસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Sep 12, 2016

How To Hide For Info in fb timeline

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફેસબૂકમા પાસવર્ડ બદલવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકઆપણી અંગત માહિતી કેવી રીતે છુપાવવી તેની  માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે તમારી ટાઇમલાઇન પર જાવ જ્યા તમારી અંગત માહિતી હસે જેમકે મોબાઇલ નંબર ,જન્મ તારીખ વગેરે હવે તેમા About નામ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 3. હવે About પર ક્લિક કરતા સાઇડમા દેખાતા ઓપ્શન માથી Contact and Basic Info  પર ક્લિક કરો એટલે વિવિધ બેજિક ઇન્ફોર્મેશન દેખાસે આ બેજિક માહિતી પર માઉસ લઇ જતા Edit નામનુ ઓપ્શન દેખાસે જેના પર ક્લિક કરો  જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

4. હવે ખુલેલા સેટીંગમા  માહિતીની સામે કે નીચે પ્રોફાઇલ ચિત્ર જેવુ ચિત્ર અને બાજુમા એરો બટન હસે તેના પર ક્લિક કરો અને ખુલેલા ઓપ્શનમા Only me પર ક્લિક કરી Save Change પર ક્લિક કરો જેથી તમે સિલેક્ટ કરેલ માહિતી તમારા સિવાય બીજા કોઇને નહી દેખાય બસ આવી રીતે તમારે જે જે માહિતી છુપાવવી હોય તેને સંતાડી શકસો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Sep 6, 2016

whatsapp eksathe badhane mesej send karava

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટશોપ પરથી ઓટોમેટીક ફેસબૂક પર સેર થતી માહીતી બન્ધ કરવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે વ્હોટશોપમા એક નવા ઉમેરાયેલ ફ્યુચરની માહિતી જોઇએ 
હવે Whatsapp પરથી એક મેસેજ એક સાથે ઘણા બધા ગ્રુપમા કે કોંટેકને એક્જ સાથે સેંડ કરી શકાય છે 
આ મેસેજ એક સાથે એકથી વધુ ગ્રુપમા એક સાથે કેવી રીતે મોકલવો તેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ Whatsapp.com પરથી નવુ લેટેસ્ટ whatsapp ડાઉનલોડ કરો અને તેને હાલના વ્હોટશોપની જ્ગ્યાએ રિપલેશ કરો અથવા ઇંસ્ટોલ કરો 
2. હવે Whatsapp ઓપન કરો અને જે મેસેજ કે ફોટો કે વિડિયો કે અન્ય કોઇ પણ સાહિત્ય મોકલવુ છે તેને સિલેક્ટ કરો અને ફોરવર્ડ બટન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Sep 3, 2016

How To Change FB Password

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફેસબૂકના જનરલ સેટીંગ ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂક પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલવો તેની  માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા Password ની સામે લખેલ Edit પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

4. હવે ખુલેલા સેટીંગમા જ્યા Current લખેલુ છે ત્યા તમારો હાલનો પાસવર્ડ એંટર કરો અને ત્યારબાદ નીચે New અને Re-Type New આ બન્ને ખાનામા તમારે જે બદલાવવો છે તે પાસવર્ડ ટાઇપ કરો અને પછી Save Change પર ક્લિક કરો એટલે તમારો પાસવર્ડ ચેંઝ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Aug 29, 2016

Whatsapp New Feucher

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટસોપને કોમ્પ્યુટરમા કેવી રીતે ચલાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે વ્હોટશોપ ના નવા ઉમેરાયેલ ફ્યુચર ની માહિતી જોઇએ 
હાલમા વ્હોટશોપ દ્વારા એક નવુ ફ્યુચર ઉમેરવામા આવ્યુ છે જેમા વ્હોટસહોપ તમારી તમામ માહિતી ઔટોમેટીક ફેસબૂક પર શેર કરસે આ માટે તમને 30 દિવસનો સમય આપવામા આવસે જો તમે 30 દિવસની અન્દર તમારો જવાબ એટલે કે પરમિશન નહી આપો તો તમે સહમત છો એમ માનીને તમારી તમામ માહિતી ફેસબુક પર શેર કરવામા આવસે જો તમે આવુ ના ઇચ્છ્તા હો તો તમારા વ્હોટશોપ એકાઉન્ટના સેટીંગમા જઇ આ ઓપ્સન સામે રહેલ ટીક માર્ક દુર કરો અને સેવ પર ક્લિક કરી ઓકે આપો 
આ માટે 
સૌ પ્રથમ Settingsમા જાવ તેમા -Account પર ક્લિક કરો તેમા છેલ્લો ઓપ્સન -Share my profile on facebook  ની સામે ટીક માર્ક હસે તેને દુર કરો અને ઓકે પર ક્લિક કરો 

આભાર 

Aug 17, 2016

How To Use Whatsapp in PC

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp ઔટો ડાઉનલોડ થતા મીડીયાને બન્ધ  કરવાની માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp ને Compyuter મા કેવી રીતે ઉપયોગ કરી સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 
Whatsapp ને PC મા ઉપયોગ કરવાના  સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp 
ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે  હવે મેન્યુ મા Whatsapp Web  પર ક્લિક કરો Whatsapp web પર ક્લિક કરતાજ એક QR kodદેખાસે જેને કોમ્પ્યુટરમા દેખાતા QR Kod સામે રાખો એટલે કોડ થોડીવારમા સ્કેન થઇ જસે અને કોમ્પ્યુટરમા whatsapp ચાલુ થઇ જસે અને જ્યારે તમારે ઉપયોગના કરવો હોય ત્યારે મોબાઇલના Whatsapp મા Log Out to all Computers હસે તેના પર ક્લિક કરો એટલે કોમ્પ્યુટરમા whatsapp બન્ધ થઇ જાસે હવે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 1થી3  


2. ઉપરની પ્રોસેસ સાથે સાથે તમારા કોમ્પ્યુટરમા બ્રાઉઝરમા https://web.whatsapp.com વેબ ખોલો અને સ્ક્રીન પર દેખાતા QR CODE ની સામે તમારો મોબાઇલ રાખો એટલે થોડી વારમા તે કોડ સ્કેન થઇ જસે અને whatsapp ચાલુ થઇ જસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


આભાર

Aug 14, 2016

Fb General Settings

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફેસબૂક ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેજમા બદલવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકના જનરલ સેટીંગની માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા તમારૂ નામ ,યુઝર નેમ ,ઇ-મેઇલ કે મોબાઇલ એડ કરવા ,પાસવર્ડ ચેંઝ કરવો ,ટાઇમલાઇનનુ નામ બદલવુ વગેરે સેટીંગ કરી સકાય છે. તેમજ ફેસબૂક ના તમામ ડેટા ડાઉનલોડ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર 

Aug 6, 2016

How TO Conwert Page To Timeline

આપણે આગાઉની પોસ્ટ્મા ફેસબૂક ટેગીંગમાથી બચવાની માહિતિ જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે આપણી ફેસબૂક પ્રોફાઇલની ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેજમા કેવી રીતે ફેરવવી તેની માહિતિ જોઇએ
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા ફેસબૂક એકાઉંટમા લોગીન થાવ અને જરૂરી ડેટા ડાઉનલોડ કરો
ફેસબૂક ડેટા ડાઉનલોડ કરવા  સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થઇ સેટીંગ પર ક્લિક કરો જેમા Genaral Settings પર ક્લિક કરો તેમા Download a Copy of Your Facebook પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ Start My Archiv પર ક્લિક કરો 
હવે તમારી Timelin ને Facebook Page મા બદલવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને જરૂરી ઓપસન અને જે માહિતી માંગે તે ભરી નેક્ષટ આપતા જાવ અને છેલ્લે ફિનિશ પર ક્લિક કરો 

હવે તમારી ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેઝમા બદલવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર 

Aug 3, 2016

How to Close Whatsapp Auto Download Media


આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp App Language Change કરવાની માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા Auto Download થતા ફોટો,વિડિયો,ઓડિયો અને ડોક્યુમેંટને બન્ધ કરવાની  માહિતી મેળવિએ
Whatsapp મા ઓટો ડાઉનલોડ થતા મીડીયાને બન્ધ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 

 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 2. હવે Settings મા Data usage પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


3.હવે તેમા જુદા જુદા ઓપ્સન હસે તેમાથી When Using Mobile data (એટલે કે જ્યારે નેટ ચાલુ હોય ત્યારે) પર  ક્લિક કરો એટલે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા જે મીડિયા ઓટો ડાઉનલોડ થતા હસે તેની સામે ટીક્માર્ક હસે હવે તમારે જે જે મીડીયા ઔટો ડાઉનલોડ થતા બન્ધ કરવા છે તેની સામેના ટીકમાર્ક પર ક્લિક કરી આ ટીકમાર્ક દુર કરો એટલે તે મીડીયા  જેમકે ફોટા,વિડિયો,ઓડિયો અને ડોક્યુમેંટ ઓટો ડાઉનલોડ થતા બન્ધ થઇ જસે આજ રીતે When Connected on  wi-fi (જ્યારે વાઇ ફાઇ વાપરતા હોય ત્યારે) અને When Roming (રોમિંગમા હોઇએ ત્યારે) પર ક્લિક કરી જે તે મીડીયા બન્ધ કરવા કે ચાલુ રાખવા વગેરે સેટીંગ કરી સકાસે . મીડીયાને ઓટૉ ડાઉનલોડ ચાલુ કરવા  ઉપર મુજબની પ્રોસેશ કરવી અને જે તે સામે ટીકમાર્ક કરવુ . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર

Jul 17, 2016

How to chanj whatsapp app's language

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp Security Tips વિશે માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા Appની ભાષા કેવી રીતે ચેંઝ કરવી તેની માહિતી મેળવિએ
Whatsapp App's Language ચેંઝ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2. હવે Settings મા Chats પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે App Language પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. App Language પર ક્લિક કરતા વિવિધ ભાષાઓ નુ ડાયલોગ ખુલસે જેમાથી તમારે જે ભાષા રાખવી હોય તે ભાષા ની સામે આપેલ વર્તુળ પર ક્લિક કરો એટલે તે ભાષા સેટ થઇ જસે ફરીવાર ભાષા બદલાવવા ઉપર મુજબની પ્રોસેશ કરવી . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર

Jul 7, 2016

Whatsapp Security Tips

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp મા Status  કેવી રીતે સેટ કરવુ  તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા ખુબજ ઉપયોગી અને અગત્યની સેક્યુરીટી સેટીંગની માહિતી મેળવિએ
Whatsapp Security Setings ના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2. હવે Settings મા Account પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Privacy પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. Privacy પર ક્લિક કરતા વિવિધ સેક્યુરીટી ના ઓપસન ખુલસે જેમા Last Seen જેના પર ક્લિક કરીને તમે વ્હોટ્શોપ છેલ્લે ક્યારે ઓપન કર્યુ હતુ તે કોણ કોણ જોઇ સકે તેના સેટીંગ હસે જેમા Nobody,એટલે કે કોઇ ન જોઇ સકે Everyone એટલે કે બધાજ જોઇ સકસે અને My Contacts એટલે કે તમારા ફોન મા જેના સેવ નમ્બર હસે અને તમારો નમ્બર જેના ફોનમા સેવ હસે તેજ જોઇ સકસે આ ત્રણ ઓપસન માથી ગમે તે એક તમે જે ઓપ્સન રાખવા માંગતા હોય તેના પર ક્લિક કરો અને ઓકે આપો 
આજ રીતે profile photo ,Status,અને Read receipts વગેરેને ઉપર મુજબ ત્રણ ઓપ્સન માથી તમારે જે યોગ્ય લાગે તે સિલેક્ટ કરી ઓકે આપીને સેટીંગ કરી સકાસે . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પ્રસંશક બનો આભાર

Jun 19, 2016

How To set Whatsapp Status

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp મા નવુ Broadkast List  કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા સ્ટેટસ કેવી રીતે સેટ કરવુ તેની માહિતી મેળવિએ
Whatsapp Status સેટ કરવાના સ્ટેપ

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
2. હવે મેન્યુ મા Status પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


3. હવે Status લખો અથવા નીચે ત્યાર હસે તેમાથી મન પસંદ સિલેક્ટ કરો અથવા પેંસિલ જેવા સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો અને મન પસંદ સ્ટેટસ લખો અને પછી ઓકે પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


બસ તમારૂ સ્ટેટસ સેટ થઇ ગ્યુ હવે ફરીવાર સેટ કરવા કે બદલાવવા માટે ઉપર મુજબની પ્રોસેસ ફરીવાર કરવુ 
જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પ્રસંશક બનો 

આભાર

Jun 17, 2016

Facebook Tagging thi chutkaro melvo

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબુકમાથી તમામ ડિવાઇસમાથી ઓટો લોગઆઉટ કેવી રીતે થવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે ફેસબુકમા ટેગીંગ વિષે માહિતી જોઇએ
ફેસબૂકમા ઘણીવાર આપણા મિત્રો કોઇ પણ પોસ્ટ કે ફોટામા આપણને ટેગ કરતા હોય છે 
તો આ ટેગ માથી બચવાનો ઉપાય પણ છે બસ ફેસબુક એકાઉન્ટમા જરૂરી સેટીંગ કરીને તમે આમાથી બછી સકો છો. 
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટમા લોગીન થાવ અને મેનુ બટન પર ક્લિક કરો જેમા Settings ઓપ્સન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2. હવે Settings મા Timeline And Tagging પર ક્લિક કરો જેમા How can I manage tags People add and Tagging Sugestion નામનો ઓપ્સન હસે જેમા Review tags People to add your own post befor the tags appere on facebook ? નામના ઓપસન ની સામે Edite નો ઓપ્સન હસે જેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે ખુલેલા વિંડોમા બે ઓપ્સન હસે Disebled અને Enabled જેમા Enabled પર ક્લિક કરો અને ખુલેલા વિંડોને Close કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

બસ થઇ ગ્યુ સેટીંગ હવે કોઇપણ વ્યકિત તમને ટેગ કરસે તો પહેલા ફેસબુક તમારી પરમિસન માંગસે અને જો તમે પરમિસન આપસો તોજ તે વ્યકિત તમને ટેગ કરી સકસે અન્યથા નહી 
અને હા છેલ્લે ફેસબુકમાથી LogOut થવાનુ ભુલતા નહિ હો 
જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પ્રસંસક બનો 
આભાર 

Apr 12, 2016

How to creat Boradcast list in whatsapp & Delete It

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા whatsapp મા નવુ Group કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે Whatsapp મા નવુ Broadcast list કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇએ 
 Whatsapp મા  Broadcast થી એક સાથે 256 વ્યકિતને એકજ પ્રકારના મેસેજ કે ફોટો કે વિડિયો અથવા અન્ય કોઇ પણ લિંક મોક્લી સકાય છે બસ આ માટે તમારે એક્  Whatsapp મા નવુ Broadcast list બનાવી લેવુ અને જેને જેને વ્યકિતગત મેસેજ મોકલવા છે તેને એડ કરી લેવા આ માટે તમે જે વ્યકિતને એડ કરો છો તેના મોબાઇલ કોંટેક્ટમા તમારો મોબાઇલ નમ્બર સેવ હોવો જરૂરી છે 
 Whatsapp મા નવુ Broadcast list બનાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
2. હવે મેન્યુ મા New Broadcast પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Broadcast જેના વિસે બનાવવુ છે તેનુ નામ અથવા વિષય લખો અને ત્યારબાદ Type Contect Name પર ક્લિક કરી સભ્યોને એડ કરો અથવા + સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી સભ્યોને એડ કરો ત્યારબાદ Done પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે Creat પર ક્લિક કરો બસ બની ગ્યુ તમારૂ Broadcast list વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

હવે આ  Whatsapp મા નવુ Broadcast list ને Delete કરવા માટે આ લિસ્ટ ના નામ પર ક્લિક કરો જેમા છેલ્લે Delete Broadcast list એવો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા આ લિસ્ટ ડીલીટ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર


Apr 1, 2016

How To Creat a New Grups in whatsapp

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટસોપ પ્રોફાઇલ પિકચર કેવી રીતે સેટ કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે વ્હોટસોપ મા નવુ ગ્રુપ કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી મેળવિએ
1.સૌ પ્રથમ વ્હોટસોપ ખોલો અને તેમા મેન્યુ મા જાવ્ આ મેન્યુ ઉપર અથવા નીચે હસે 
2. હવે મેન્યુ ખુલસે જેમા New Groups પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે ગ્રુપનુ નામ લખો અને ત્યારબાદ Next પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

4. હવે જેટલા સભ્યો એડ કરવા છે તે નામ લખી અથવા + સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી એડ કરો અને ત્યારબાદ Creat  પર ક્લિક કરો 

બસ તમારુ વ્હોટસોપ ગ્રુપ ત્યાર થઇ ગ્યુ તેમા તમે ગ્રુપ આઇકોન પર ક્લિક કરી ગ્રુપનુ ચિત્ર પણ બદલી સકાય છે.
આભાર 

Mar 31, 2016

fb logout All Divaish

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબુકના નવા પાંચ ફિચ્ચર ની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા 
અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે ફેસબુકમાથી કોઇ વાર લોગ આઉટ કરવાનુ ભુલી ગ્યા હોઇએ તો તેને લોગ આઉટ કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી જોઇએ 
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ મા લોગીન થાવ 
1. હવે ઉપર મેન્યુમા જાવ
2.તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
3. Settings મા Security પર ક્લિક કરો 
4. security મા When You're logged In એવો એક ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરો 
5. When You're logged In પર ક્લિક કરતા તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ મા કઇ ડિવાઇસ પરથી અને ક્યારે લોગીન થયુ છે તેની માહીતી હસે તેમા સામે End Activity એવો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા એક પછી એક ડિવાઇસ માથી લોગ આઉટ થઇ જવાસે અને જો તમારે એક સાથે બધીજ જ્ગ્યાએથી લોગ આઉટ થવુ હોય તો ઉપર Current Sestion હસે અને તેની સામે End All Activity મો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા બધી જ્ગ્યાએથી લોગ આઉટ થઇ જવાસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1 અને 2જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર