4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 21, 2019

auto fill age group1 to 10

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે જન્મ તારીખના આધારે ઉમરની ગણતરીના સોફ્ટવેરની માહિતી જોઇએ  


આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર  વિધાર્થીની માહિતી જેમા નામ અને જન્મ તારીખ લખવાની રહેશે તેના આધારે જુનથી નવેમ્બર સત્ર-1 તથા બીજા વિભાગમા ડિસેમ્બર થી મે સત્ર-2 મુજબ દર માસના અંતે ઉમર વર્ષ અને માસમા આવી જસે તથા તારીઝમા 6 થી 20 વર્ષ સુધીની તારીઝ આપમેળે ફિલ થસે 

જો આપ કોઇ મેન્યુઅલી તારીખ ના આધારે ઉમર કાઢવા માંગો છો તો જે તે માસમા આપ જે તારીખે ઉમર કાઢવા ઇચ્છો છો તે તારીખ લખવાની રહેશે 

સત્ર-1 મા લખેલ વિધાર્થીના નામ અને જન્મ તારીખ સત્ર-2 મા આપમેળે આવી જસે આપને માત્ર જેતે માસમા તારીખ યોગ્ય રીતે નાખવાની રહેસે જેથી ભુલ ની સક્યતા ન રહે તારીખ dd-mm-yyyy ના ફોર્મેટમા લખવી 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટ કરેલ છે. ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 

ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 63.6 kb 
ફોન્ટ  શ્રુતી 

વયજુથ પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અભિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Oct 8, 2019

PGVCL Online Registration

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આજે આપણે વીજ કંપનીમા જેમા PGVCL, MGVCL, UGVCL અને DGVCL મા ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ 

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાથી થતા ફાયદા 
(1) આપ પોતાનુ તથા અન્ય ગ્રાહકનુ ઓનલાઇન લાઇટબીલ ભરી શકાશે 
(2) ઓનલાઇન કંપલેન કરી સકાય
(3) છેલ્લા બે વર્ષના બીલ તથા ભરેલ બીલની માહિતી જોઇ સકાય
(4) નવા કનેકશનના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરી શકાય 

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

STEP-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાવ 
તેમા  Registration Now જ્યા લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરવુ અથવા નીચેની 
લીંક પર ક્લિક કરતા ડાયરેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખુલ્સે 
 રજીસ્ટ્રેશન કરવાની લિંક આપ  વીજ કંપનીના ચાર ઝોનમાથી ક્યા ઝોનમા આવો છો તે આપના બીલમા છાપેલુ જ હસે તે મુજબના ઝોનમા રજીસ્ટ્રેશન કરવુ રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ બધા ઝોનમા સમાન જ હસે

PGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો 

MGVCL  માટે અહિ ક્લિક કરો 

UGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો

DGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો

STEP-2. હવે ખુલેલા વિંડોમા યુઝરનામ સામે આપને જે લોગીન થવા માટે જે યુઝરનામ રાખવુ છે તે લખો ત્યારબાદ  પાસવર્ડ સેટ કરો જેમા નંબર સિમ્બોલ અપર અને લોઅર કેસ અક્ષર વગેરેથી પાસવર્ડ બનાવવો ત્યારબાદ આપનુ નામ લાસ્ટ નામ જન્મ તારીખ ( જન્મ તારીખ 01-01-1999 આ મુજબ લખવી )   મોબાઇલ નંબર લખો ત્યારબાદ ટેલીફોન નંબર લખવો જો ટેલીફોન નંબર ના હોય તો મોબાઇલ નંબર આગળ 0 લખી મોબાઇલ નંબર લખવો  ત્યારબાદ ઇ-મેઇલ લખો ત્યારબાદ સિક્યુરીટી પ્રશ્ન સિલેક્ટ કરી આપને યાદ રહે તેવો તેનો જવાબ લખો ત્યારબાદ બોક્ષમા દેખાતા સેક્યુરીટી કેપ્ચા લખી નાના ચોરસ પર ક્લિક કરી I Agree પર ક્લિક કરો અને છેલ્લે SAVE પર ક્લિક કરો જેથી આપનુ રજીસ્ટ્રેશન સફળતા પુર્વક થઇ જસે તેનો સ્ક્રીન પર મેસેજ દેખાસે 
STEP-3 . હવે આપે લખેલ યુઝર નામ અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ 
બસ તમારૂ રજીસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યુ હવે ઓનલાઇન લાઇટબીલ કેવી રીતે ભરવુ તેની માહિતી હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપવામા આવશે. 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો

Oct 4, 2019

Punh Test English Std-8

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટીની પુનઃ કસોટી ધોરણ 8 અંગ્રેજી ના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 8 ના કસોટી નંબર 12  પુનઃ કસોટીનુ  પેપર મુકેલ છે  પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 8 અંગ્રેજી ક્સોટી ન.12 માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી કેમીકલ વગરની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ (RCM) માહિતી માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આભાર