4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Sep 17, 2020

How To Instol Diksha app & Scan QR Code

 નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

દિક્ષા એપ પોતાના ફોનમા કેવી રીતે ઇંસ્ટોલ કરવી તથા તેની મદદથી QR કોડ કેવી રીતે સ્કેન કરવા તેની માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો 

આવા વિડિયો જોવા માટે અમારી ચેનલને SUBSCRIBE કરવાનુ ભુલતા નહી