4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 31, 2019

PAT Exam time tabel and mark patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટી સમય પત્રક નવુ ધોરણ 3 થી 8 તથા તેના ગુણ પત્રકની માહિતી જોઇએ  

સામયિક મુલ્યાંકન કસોટી સમય પત્રક નવુ ધોરણ 3 થી 8 તથા તેના ગુણ પત્રક અહિ PDF ફોર્મેટ તથા Excell મા મુકેલ છે.
આપે ગુણ પત્રકમા વિધાર્થીનુ નામ ધોરણ તારીખ તથા વિષય લખવાના રહેશે તથા કસોટી અને પુનઃ કસોટીના ગુણ લખવાના રહેશે. એક પેઝમા ત્રણ વિષયની બે બે કસોટીના ગુણ લખી સકાશે તથા 35 વિધાર્થીની માહિતી એક પેઝમા લખી સકાશે 

ગુણ પત્રક PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ગુણ પત્રક Excell  માટે અહિ ક્લિક કરો 

સમય પત્રક 3 થી 5


સમય પત્રક 6 થી 8 Dec 29, 2019

How To Making Gulab

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કાગળમાથી ગુલાબ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ એક સાદો અથવા રંગીન કાગળ 
સાવરણાની નાની સળી 
ગુંદર અને કાતર આટલી વસ્તુ તૈયાર રાખો ત્યારબાદ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી વિડિયો જુઓ અને બનાવો ગુલાબ તમારી જાતે 
વેસ્ટ માથી બેસ્ટ વિડિયો ગમે તો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો લાઇક કરો અને કોમેંટ કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

બનાવેલ ગુલાબનો નમુનો
Dec 26, 2019

raja list 2020 gujarat state

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજયનુ  ફરજિયાત , મરજિયાત અને બેંકોની રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2020 

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
ફરજિયાત રજા 

મરજિયાત રજા 

બેંકોની રજા Dec 22, 2019

JNV NAVODY HOLTIKIT 2019 STD-6

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
જવાહર નવોદય વિધ્યાલય ધોરણ 6 મા પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હાલ ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા હોય અને નવોદયનુ ફોર્મ ભરેલ હોય તેના માટે હાલ હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

પરીક્ષા તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૦

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે આપના ફોનમા આવેલ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થઇ Download Addmit Card પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

હોલ ટીકીટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી તેના માટે નીચેના વિડિયોની લિંક પર ક્લિક કરી વિડિયો જુઓ
વિડિયો જોવા અહિ ક્લિક કરો

ચેનલ 
કરવા અહિ ક્લિક કરો 


Dec 17, 2019

How to close any program in pc

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા કોઇ પ્રોગ્રામ કે જે બંધ કરવા છતા બંધ ન થતા હોય તેને બંધ કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ સ્ટેટસબાર પર રાઇટ ક્લિક કરી ખુલતા મેનુમા જેતે ચાલુ પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કરી END TASK પર ક્લિક કરવુ 
અથવા કી બોર્ડ પરથી ctrl+alt+delete બટન પ્રેસ કરી ઉપરોક્ત પ્રોસેસ કરવી 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 


ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 


Dec 12, 2019

std-6 ss new adhyayan nishapati sem-2

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 નવા અભ્યાસ્કક્રમ મુજબ  પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 6 ની અહિ PDF તથા એક્ષ્સેલ   સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી  

ધોરણ-6 સામાજિક વિજ્ઞાન PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-6 સામાજિક વિજ્ઞાન Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો 

RCM ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Dec 8, 2019

how to watch tv on pc/laptop

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા લાઇવ ટીવી કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ આપના કમ્પ્યુટર પર એક સોફ્ટવેર ઇંસ્ટોલ કરવુ પડસે જેનુ નામ છે. ThopTv આ સોફ્ટવેર ની લિંક નીચે આપેલી છે આપના કમ્પ્યુટરની ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ કઇ છે. 32 બીટ કે 64 બીટ તે મુજબ સોફટ્વેર ઇંસ્ટોલ કરશો 

વિંડો 32 બીટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિંડો 64 બીટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન ટી.વી. કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ મા કેવી રીતે જોઇ સકાય તેનો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 


ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 


Dec 2, 2019

patark-a 3 to 5 sem-2 with adhyayan nishapati

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 3 થી 5 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 3 થી 5 ના તમામ વિષયની અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી  આપ પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો . 

આ ફાઇલ SASGUJARAT મુજબના ફોર્મેટ્મા બનાવેલ છે. 

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો Patrak-A With adhyayan nishpati 6 to 8 sem-2

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયની અહિ PDF તથા એક્ષ્સેલ   સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી એક પેઝમા 14 વિધાર્થીની માહિતી ભરી સકાશે  આપ પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો નવતર પ્રયોગની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ ફાઇલ SASPORTAL ને આધારે બનાવેલ છે.  

ધોરણ-6 થી 8  તમામ વિષય PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-6 થી 8  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો 

RCM ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Nov 26, 2019

Sas poratalma student kevi rite upaload કરવા ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા  sas portal નવો વર્ગ કેવી રીતે ઉમેરવો તથા વર્ગ શિક્ષક અને વિષય શિક્ષકની ફાળવણી કેવી રીતે કરવી તેની માહીતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે  sasportal વિવિધ માહિતીમાં વિદ્યાર્થી ની તમામ માહીતી કેવી રીતે સરળ રીતે અપલોડ કરી સકાય તેની માહીતી જોઈએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ યુસર આઇ ડી મા શાળાનો ડાયસ્ કોડ અને પાસવર્ડ તથા કેપ્ચા નાખી લોગીન એજ મા શાળા સિલેક્ટ કરી લોગીન થાવ ત્યારબાદ મેનુબારમા જઇ વિધાર્થી મુલ્યાંકન પર ક્લિક કરો જેમા વિધાર્થીની માહિતી પર ક્લિક કરી નવો વિદ્યાર્થી ઉમેરી સકાસે તથા આધાર ડાયસ પરથી વિધાર્થીની excell ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી save as કરી તેં ફાઇલ અપલોડ કરી એક સાથે તમામ વિધાર્થીની માહીતી ઉમેરી શકાસે.

વધુ માહિતી માટે જુઓ વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો share કરશો અને હા ચેનલને subscribe જરૂર કરશો.

ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

sasportal ઓફિસિયલ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

Nov 20, 2019

sas portal navo varg & Teacher

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે  ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલમા sasportal મા તમામ માહિતી ઓનલાઇન કરેલ હોઇ આ પોર્ટલમા વિધાર્થીનો નવો વર્ગ તથા વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી અને વિષય શિક્ષકની ફાળવણીની  માહિતી જોઇએ  

આ માટે સૌ પ્રથમ યુસર આઇ ડી મા શાળાનો ડાયસ્ કોડ અને પાસવર્ડ તથા કેપ્ચા નાખી લોગીન એજ મા શાળા સિલેક્ટ કરી લોગીન થાવ ત્યારબાદ મેનુબારમા જઇ વિધાર્થી મુલ્યાંકન પર ક્લિક કરો જેમા વર્ગની માહિતી પર ક્લિક કરી નવો વર્ગ ઉમેરી સકાશે 
તથા તેમાજ વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી પર ક્લિક કરી વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી કરી શકાશે તથા વિષય શિક્ષકની ફાળવણી પર ક્લિક કરી વિષય શિક્ષકની ફાળવણી કરી શકશે.

વધુ માહિતી માટે જુઓ વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

sasportal ઓફિસિયલ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 


Nov 9, 2019

100 ચો.વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજના મે-1972


નમસ્કાર 
 વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે જમીન વિહોણા ખેત મજુરો તથા અન્ય પછાત વર્ગના તથા ગ્રામ્ય કારીગરો ને 100 ચોરસ વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજનાની માહિતી જોઇએ 

આ યોજનાની શરૂઆત મે ૧૯૭૨ થી કરવામા આવી છે. 
આ યોજના અંતર્ગત ગામ્ય વિસ્તારના જમીન વિહોણા ખેતમજુર ,ગ્રામ્ય કારીગરોને તથા પછાત વર્ગના લોકોને 100 ચોરસવાર જમીન મકાન બનાવવા માટે મફત આપવામા આવે છે. 
યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
પોતાનુ ઓળખ પત્ર
રહેઠાણનો પુરાવો
પોતાની પાસે જમીન નથી તેનો પુરાવો 

કોને લાભ મળે ?
જમીન વિહોણા ખેત મજુરોને
ગ્રામ્ય કારીગરને
અન્ય પછાત વર્ગને 

વધુ માહિતી તથા ઓફિસિયલ જી.આર.માટે અહિ ક્લિક કરો 


RCM BUSINESS માટે 

Nov 7, 2019

pse/sse Exam Date 2019

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2019/20 મા ધોરણ 6 ધોરણ 9  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા તારીખ ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ના બદલે તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાસે  

PSE ધોરણ 6 પરીક્ષા તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯
SSE ધોરણ 9 પરીક્ષા તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://sebexam.org/Form/printhallticket
પર જઇ Print Hall Ticket પર ક્લિક કરી ખુલતા ઓપસન મા ધોરણ 6 માટે PSE ધોરણ 9 માટે SSE 
માથી યોગ્ય ઓપસન પર ક્લિક કરી કંફર્મેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી Submit પર ક્લિક કરી ખુલ્તા મેનુમા Print પર ક્લિક કરી પ્રીંટ કાઢી સકાસે અને Expert To PDF પર ક્લિક કરી PDF મા સેવ કરી સકાસે

હોલ ટિકિટ નિકળવાનુ શરૂ થસે ત્યારે જ નીચેની લિંક કાર્યરત થસે 

ધોરણ 6 અને 9 માટેની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 


Nov 5, 2019

Aayushyman yojna name chek ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા કોઇ પણ ગામ કે શહેર ની BPL લીસ્ટ કેવી રીતે ઓનલાઇન જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે  ભારત સરકાર દ્વારા ચાલતી આયુષ્યમાન યોજનામા આપણુ નામ છે કે નહી તે ઓનલાઇન કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇએ  

આયુષ્યમાન યોજના અંતર્ગત ઘણી બધી ગંભીર બિમારીમા સહાય મળે છે. જો આપનુ કે પરીવારનુ નામ આ યોજનામા હસે તો જેતે નક્કી કરેલ દવાખાનામા આપને જરૂરી સહાય મળવા પાત્ર થસે 

આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

યોજનામા નામ છે કે નહિ તે  જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

STEP-1. હવે ખુલેલી સાઇટમા તમારો મોબાઇલ નંબર અને બાજુમા દેખાતા કેપ્ચા લખી Generate OTP લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


STEP-2. હવે આપના ફોનમા એક OTP  આવસે તેને OTPના બોક્ષમા લખો અને ત્યારબાદ નીચે નાના ચોરસ પર ક્લિક કરી ટીક્માર્કની નિશાની કરો અને ત્યારબાદ Submit પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


STEP-3.  હવે રાજ્ય સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ તમારૂ નામ કેવી રીતે સર્ચ કરવુ છે તેની કેટેગરી સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ કેટેગરી મુજબ માંગે તે વિગત લખો અને છેલ્લે Search પર ક્લિક કરો જો આપનુ નામ આ યોજનામા હસે તો જે તે માહિતી જોવા મળસે અને જો નામ નહિ હોય તો Record Not Found એવુ લખેલ મેસેજ સ્ક્રીન પર જોવા મળસે  
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


યોજનામા નામ છે કે નહિ તે  જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

Nov 3, 2019

Sukanya Samrudhi Yojana-2015


નમસ્કાર 
 વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હાલી દિકરી યોજના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની માહિતી જોઇએ 

આ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ 2015 થી કરવામા આવી છે. 
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત  પુત્રીના નામનુ એકાઉંટ ખોલી તેમા એક વર્ષમાં 1 હજારથી લઈને 1 લાખ પચાસ હજાર રૂપિયા જમા કરાવી શકો છો. નવા નિયમ મુજબ 250 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી શકાય છે.
આ પૈસા એકાઉંટ ખોલવાના 14 વર્ષ સુધી જ જમા કરાવવા પડશે અને આ ખાતુ પુત્રીની ઉમર 21 વર્ષની થતા જ મેચ્યોર થશે.
યોજનાના નિયમો હેઠળ પુત્રી 18 વર્ષની થતા તમે અડધા પૈસા કાઢી શકો છો.
21 વર્ષ પછી એકાઉંટ બંધ થઈ જશે અને પૈસો પાલકને મળી જશે.
જો પુત્રીના 18 થી 21 વર્ષની વચ્ચે લગ્ન થઈ જાય છે તો એકાઉંટ એ સમયે જ બંધ થઈ જશે.
પોસ્ટ ઓફિસ ઉપરાંત અનેક સરકારી અને ખાનગી બેંકમા પણ આ યોજના હેઠળ ખાતુ ખોલી સકાય છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતા પર ઈંકમટેક્સ કાયદાની ધારા 80G હેઠળ છૂટ આપવામાં આવશે.
માતા-પિતા કે પાલક પોતાની બે પુત્રીઓ માટે બે એકાઉંટ પણ ખોલી શકે છે.
જો જોડિયા બાળક હોય તો તેનુ પ્રૂફ આપીને જ પાલક ત્રીજુ ખાતુ ખોલી શકશે. પાલક ખાતાને ક્યાય પણ ટ્રાંસફર કરાવી શકશે.
આપ આપની સગવડતા મુજબ મહિને 250  મુજબ જમા કરાવી શકશો ઓછામા ઓછા 250 અને વધુમા વધુ દોઢ લાખ જમા કરાવી શકશો
યોજના હેઠળ કોઈ વ્યક્તિ 1000 રૂપિયા મહિનાથી એકાઉંટ ખોલે છે તો તેને 14 વર્ષ સુધી મતલભ  સુધી દર વર્ષે 12 હજાર રૂપિયા નાખવા પડશે. વર્તમાન હિસાબથી દર વર્ષે 8.4 ટકા વ્યાજ મળતુ રહેશે તો જ્યારે બાળકી 21 વર્ષની થશે તો તેને અંદાજે 6,00,000 રૂપિયા મળશે. ઉલ્લેખનીય છેકે 14 વર્ષમાં પાલકના એકાઉંટમાં કુલ 1.68 લાખ રૂપિયા જમા કરવા પડે. બાકીના 4,39,128 રૂપિયા વ્યાજના છે.

યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

બાળકીનુ જન્મ પ્રમાણપત્ર
એડ્રેસ પ્રુફ
આઈડી પ્રુફ
વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓફિસિયલ જી.આર.માટે અહિ ક્લિક કરો 
એપ્લીકેશન ફોર્મ માટે અહિ ક્લિક કરો 

RCM BUSINESS માટે 

Nov 1, 2019

vhali dikari yojana-2019

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો

આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરેલ "વ્હાલી દિકરી યોજના" ની માહિતી જોઇએ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ અને સ્ત્રીભુણ હ્ત્યા અટકાવવાના પ્રયાસ રૂપે 2 જુલાઇ 2019 ના રોજ સૌરાસ્ટ્રના રાજકોટથી વ્હાલી દિકરી યોજનાની જાહેરાત કરવામા આવેલ હતી
આ યોજનાનો આરંભ રાજકોટથી 2 ઔગષ્ટ 2019 થી કરવામા આવેલ છે.

યોજનાના લાભ
દિકરી ધોરણ 1 મા દાખલ થાય ત્યારે 4000 ની સહાય
દિકરી ધોરણ 9 મા દાખલ થાય ત્યારે 6000 ની સહાય
દિકરી 18 વર્ષની થાય ત્યારે ઉચ્ચ અભ્યાસ/લગ્ન માટે 1 લાખની સહાય મળવા પાત્ર છે.

યોજનાનો લાભ કોને મળી સકે
પ્રથમ બે સંતાન સુધી લાભ મળવા પાત્ર છે.
વાર્ષિક 2 લાખ કરતા ઓછી આવક ધરાવતા કુટુંબને મળવા પાત્ર છે.
02-08-2019 કે ત્યારબાદ જન્મેલી દિકરીઓને મળવા પાત્ર છે.
જો બીજુ સંતાન હોય તો કુંટુંબ નિયોજનનુ ઓપરેશન કરાવવુ ફરજિયાત છે.
માતા પિતા ગુજરાતમા રહેતા હોવા જોઇએ

આ યોજનાનુ ફોર્મ ભરવા તથા વધુ માહિતી માટે આપની નજીકના આંગણવાડી કાર્યકરનો સમ્પર્ક કરવો

આ યોજનાનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો


Oct 21, 2019

auto fill age group1 to 10

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે જન્મ તારીખના આધારે ઉમરની ગણતરીના સોફ્ટવેરની માહિતી જોઇએ  


આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર  વિધાર્થીની માહિતી જેમા નામ અને જન્મ તારીખ લખવાની રહેશે તેના આધારે જુનથી નવેમ્બર સત્ર-1 તથા બીજા વિભાગમા ડિસેમ્બર થી મે સત્ર-2 મુજબ દર માસના અંતે ઉમર વર્ષ અને માસમા આવી જસે તથા તારીઝમા 6 થી 20 વર્ષ સુધીની તારીઝ આપમેળે ફિલ થસે 

જો આપ કોઇ મેન્યુઅલી તારીખ ના આધારે ઉમર કાઢવા માંગો છો તો જે તે માસમા આપ જે તારીખે ઉમર કાઢવા ઇચ્છો છો તે તારીખ લખવાની રહેશે 

સત્ર-1 મા લખેલ વિધાર્થીના નામ અને જન્મ તારીખ સત્ર-2 મા આપમેળે આવી જસે આપને માત્ર જેતે માસમા તારીખ યોગ્ય રીતે નાખવાની રહેસે જેથી ભુલ ની સક્યતા ન રહે તારીખ dd-mm-yyyy ના ફોર્મેટમા લખવી 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટ કરેલ છે. ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 

ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 63.6 kb 
ફોન્ટ  શ્રુતી 

વયજુથ પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અભિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Oct 8, 2019

PGVCL Online Registration

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આજે આપણે વીજ કંપનીમા જેમા PGVCL, MGVCL, UGVCL અને DGVCL મા ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ 

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાથી થતા ફાયદા 
(1) આપ પોતાનુ તથા અન્ય ગ્રાહકનુ ઓનલાઇન લાઇટબીલ ભરી શકાશે 
(2) ઓનલાઇન કંપલેન કરી સકાય
(3) છેલ્લા બે વર્ષના બીલ તથા ભરેલ બીલની માહિતી જોઇ સકાય
(4) નવા કનેકશનના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરી શકાય 

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

STEP-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાવ 
તેમા  Registration Now જ્યા લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરવુ અથવા નીચેની 
લીંક પર ક્લિક કરતા ડાયરેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખુલ્સે 
 રજીસ્ટ્રેશન કરવાની લિંક આપ  વીજ કંપનીના ચાર ઝોનમાથી ક્યા ઝોનમા આવો છો તે આપના બીલમા છાપેલુ જ હસે તે મુજબના ઝોનમા રજીસ્ટ્રેશન કરવુ રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ બધા ઝોનમા સમાન જ હસે

PGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો 

MGVCL  માટે અહિ ક્લિક કરો 

UGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો

DGVCL માટે અહિ ક્લિક કરો

STEP-2. હવે ખુલેલા વિંડોમા યુઝરનામ સામે આપને જે લોગીન થવા માટે જે યુઝરનામ રાખવુ છે તે લખો ત્યારબાદ  પાસવર્ડ સેટ કરો જેમા નંબર સિમ્બોલ અપર અને લોઅર કેસ અક્ષર વગેરેથી પાસવર્ડ બનાવવો ત્યારબાદ આપનુ નામ લાસ્ટ નામ જન્મ તારીખ ( જન્મ તારીખ 01-01-1999 આ મુજબ લખવી )   મોબાઇલ નંબર લખો ત્યારબાદ ટેલીફોન નંબર લખવો જો ટેલીફોન નંબર ના હોય તો મોબાઇલ નંબર આગળ 0 લખી મોબાઇલ નંબર લખવો  ત્યારબાદ ઇ-મેઇલ લખો ત્યારબાદ સિક્યુરીટી પ્રશ્ન સિલેક્ટ કરી આપને યાદ રહે તેવો તેનો જવાબ લખો ત્યારબાદ બોક્ષમા દેખાતા સેક્યુરીટી કેપ્ચા લખી નાના ચોરસ પર ક્લિક કરી I Agree પર ક્લિક કરો અને છેલ્લે SAVE પર ક્લિક કરો જેથી આપનુ રજીસ્ટ્રેશન સફળતા પુર્વક થઇ જસે તેનો સ્ક્રીન પર મેસેજ દેખાસે 
STEP-3 . હવે આપે લખેલ યુઝર નામ અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ 
બસ તમારૂ રજીસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યુ હવે ઓનલાઇન લાઇટબીલ કેવી રીતે ભરવુ તેની માહિતી હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપવામા આવશે. 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો

Oct 4, 2019

Punh Test English Std-8

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટીની પુનઃ કસોટી ધોરણ 8 અંગ્રેજી ના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 8 ના કસોટી નંબર 12  પુનઃ કસોટીનુ  પેપર મુકેલ છે  પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 8 અંગ્રેજી ક્સોટી ન.12 માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી કેમીકલ વગરની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ (RCM) માહિતી માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આભાર

Sep 23, 2019

Punh kasoti no.10 & 11

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટીની પુનઃ લસોટી ધોરણ 6 અને 7 અંગ્રેજી તથા ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાનના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 6 ,7 ના કસોટી નંબર 10 અને 11 ના પુનઃ કસોટીના  પેપર મુકેલ છે  પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 6 માટે સામાજિક વિજ્ઞાન ક્સોટી ન.10 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અંગ્રેજી ક્સોટી ન.11 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન ક્સોટી ન.11 માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી કેમીકલ વગરની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ (RCM) માહિતી માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આભાર

Sep 20, 2019

punh kasoti english & ss

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટીની પુનઃ લસોટી ધોરણ 6 અને 7 અંગ્રેજી તથા ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાનના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 6 ,7 ના કસોટી નંબર 8 અને 9 ના પુનઃ કસોટીના  પેપર મુકેલ છે  પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 6 માટે અંગ્રેજી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અંગ્રેજી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી કેમીકલ વગરની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ (RCM) માહિતી માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આભાર

Sep 18, 2019

ELEMENTARY INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM


નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2019/20 મા ધોરણ 5 થી 8  અને ધોરણ 9 થી 12 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાની ચિત્રકામ પરીક્ષા ( ELEMENTARY INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM )માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ ચાલુ હોઇ હાલ ધોરણ 5 થી 8 અને ધોરણ 9 થી 12  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને કે જેઓને ચિત્રમા રસ હોય તે વિધાર્થીઓ  ફોર્મ ભરી સકસે 

ધોરણ 5 થી 8  અને ધોરણ 9 થી 12 માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 03/10/2019 

પરીક્ષા ફી ધોરણ-5 થી 8 માટે 50 અને ધોરણ 9 થી 12 માટે 60 રહેસે ફી ઓનલાઇન અથવા રોકડમા પોસ્ટમા ભરી સકાસે 
પરીક્ષા તારીખ ધોરણ 5 થી 8 માટે 08/12/2019
ધોરણ 9 થી 12 માટે 14/12/2019 અને 15/12/2019
ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


ફોર્મ કેવી રીતે ભરવુ તેની માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
Sep 16, 2019

NMMS EXAM 2019

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2019/20 મા ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ ચાલુ હોઇ હાલ ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓએ આગળના ધોરણમા 55% થી વધુ માર્ક્સ હોય તો ફોર્મ ભરી સકસે 


ધોરણ 8 માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 10/10/2019 

પરીક્ષા ફી જનરલ અને ઓબીસી માટે રૂ 70 
અનામત  માટે રૂ  50 
પરીક્ષા તારીખ 22/12/2019 

જરૂરી આધારો 
(1) ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મ
(2) ફી ભર્યાનુ ચલણ
(3) ધોરણ-7 માર્કસીટ 
(4) આવકનો દાખલો
(5) જાતિનો દાખલો (લાગુ પડે તેને)
(6) વિક્લાંતાનુ સર્ટી (લાગુ પડે તેને) 

પરીક્ષા બે વિભાગમા હસે બને વિભાગમા 90 પ્રશ્નો 90 ગુણ અને 90 મિનિટનો સમય હસે વિભાગ 1 MAT નો હસે જેમા બુધ્ધી કસોટી,આક્રુતિ,તર્ક,સાબ્દિક,આશાબ્દિક પ્રશ્નો હસે 
વિભાગ-2 SAT જેમા ધોરણ 7 અને 8 ના ગણિત ,વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન ના પ્રશ્નો હશે. 
બન્ને વિભાગમા પાસ થઇ મેરીટમા આવનાર વિધાર્થીને દર મહિને 1000 મુજબ વર્ષના 12000 ચાર વર્ષ સુધી શિષ્ય વ્રુતિ મળવા પાત્ર છે. 

વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે  અહિ ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 


ફોર્મ ભરવા ઉપર આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી ખુલતી સાઇટ્મા જ્યા નેશનલ કમ મેરિટ સ્કોલર્શિપ (NMMS)  ધોરણ -8 લખેલ છે તેની  સામે Apply Now પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે . 
ત્યારબાદ વિધાર્થીનો આધાર ડાયસ નંબર લખી સબમિટ પર ક્લિક કરવુ ત્યારબાદ જરૂરી માહિતી ભરી સબમિટ કરવુ જેથી અપ્લીકેશન નંબર જનરેટ થસે જેને નોંધી લો ત્યારબાદ અપલોડ ફોટો ગ્રાફ પર ક્લિક કરી એપ્લીકેશન નંબર અને જ્ન્મતારીખ નાખી સબમિટ પર ક્લિક કરી ફોટો અને સહિ અપલોડ કરો અને એપ્લીકેસન ક્ન્ફોર્મ કરો ત્યારબાદ પ્રીંટ કાઢી લો 

Aug 16, 2019

indian post bharti registration

નમસ્કાર
વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમા ડાક સેવક ની ભરતી માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી જોઇએ 
છેલ્લી તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૯ છે. 
આ માટે ધોરણ 10 ની માર્કશીટ મુજબ નામ જાતી અનામત કેટેગરીની વિગતો અને ફોટો તથા સહિ સ્કેન કરી રાખો 

સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક્ પર ક્લિક કરી ખુલતા વિંડોમા જરૂરી તમામ વિગતો ભરવી જેમા નામ, પિતાનુ નામ, મોબાઇલ નંબર, કેટેગરી, ધોરણ 10 ની વિગતો ફોટો અને સહિ અપલોડ કર્યા બાદ પ્રીવ્યુ પર ક્લિક કરી પ્રીવ્યુ જોઇ જો ઓકે હોય તો submit પર ક્લિક કરવુ જેથી આપનુ રજિસ્ટ્રેશન થઇ જશે અને આપને રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ મળી જસે 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Aug 14, 2019

How to Fillup JNV Exam form 2020

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ તેનુ ઓનલાઇન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવુ તેની માહિતી મેળવીએ 
આ માટે વિધાર્થીનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ,વિધાર્થીની સહિ, વાલીની સહિ તથા આચાર્યનુ સહિ સિક્કા વાળુ ફોર્મ આટલી માહિતી ફોટો કોપી સ્વરૂપે સ્કેન કરીને રાખો 
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે. 

STEP-1. સૌ પ્રથમ તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જઇ તમારા ફોનમા આવેલ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ નાખી સેક્યુરીટી કેપ્ચા નાખી લોગીન પર ક્લિક કરી લોગીન થવુ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

લોગીન થવાની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો 


STEP-2. હવે તમારૂ ખાતુ ખુલસે જેમા ડશબોર્ડ્મા જ્યા Registration Form Phase-II લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરવુ તેના પર ક્લિક કરતા રજિસ્ટ્રેશન ફેઝ 2 નુ ફોર્મ ખુલસે જેમા રજિસ્ટ્રેશન સમયે નાખેલ માહિતી નામ, મોબાઇલ નંબર, શાળા, જિલ્લો, રાજ્ય, વગેરે હશે ઘટતી વિગતો જેવીકે માતાનુ નામ, પિતાનુ નામ, વાર્ષિક આવક, આધાર નંબર, બાળકનો ફોટો ,બાળકની સહિ, માતા,પિતા વાલીની સહિ, અને આચાર્યનુ સહિ સિક્કા વાળુ ફોર્મ આ બધા ડોક્યુમેન્ટ ફોટોકોપી સ્વરૂપે સ્કેન કરી અપલોડ કરવા અને ત્યારબાદ છેલ્લે Next પર ક્લિક કરવુ વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
STEP-3.Next પર ક્લિક કરતા હવે જે ફોર્મ નો ભાગ ખુલસે તેમા તમારે ધોરણ 3 થી 5 ની માહિતી ભરવાની છે જેમા જિલ્લો, તાલુકો, ગામનુ નામ, શાળાનુ નામ, શાળાનુ સરનામુ, દાખલ તારીખ,પરીક્ષા પાસ કર્યા તારીખ વગેરે લખી છેલ્લે Next પર ક્લિક કરવુ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
STEP-4. હવે તમે ભરેલ ફોર્મ જોવા મળસે જેને એક વાર ચેક કરી જોવુ જો ક્યાય ભુલ જ્ણાઇ તો Priewes પર ક્લિક કરી પાછા ઉપર મુજબના એક એક સ્ટેપ પાછા જઇ જ્યા ભુલ હોઇ તે સુધારી આગળ વધવુ જો કોઇ ભુલ ન હોઇ તો Submit પર ક્લિક કરવુ જેથી આપનુ ફોર્મ સબમીટ થઇ જશે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


STEP-5. હવે તમારા ડશબોર્ડ્મા જ્યા Download Registration Form લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તેની પ્રીન્ટ કાઢી લેવી ત્યારબાદ Logout પર ક્લિક કરી લોગ આઉટ થવુ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Aug 11, 2019

Scholarship Exam std-6&9- 2019


નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2019/20 મા ધોરણ 6 અને ધોરણ 9 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ ચાલુ હોઇ હાલ ધોરણ 6 અને ધોરણ 9  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓએ આગળના ધોરણમા 50% થી વધુ માર્ક્સ હોય તો ફોર્મ ભરી સકસે 


ધોરણ 6 અને ધોરણ 9 માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 26/08/2019 

પરીક્ષા ફી ધોરણ-6 માટે 40 અને ધોરણ 9 માટે 50 રહેસે ફી ઓનલાઇન અથવા રોકડમા પોસ્ટમા ભરી સકાસે 
પરીક્ષા તારીખ ૨૦/૧૦/૨૦૧૯
ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 
Aug 8, 2019

India post bharti 2019

NAMSKAR 

INDIA POST MA ALAG ALAG RAJYAMA VIVIDH POST PAR BHARATI MATE ONLINE FORM BHARVANU CHALU CHHE .

TOTAL POST : 10,066 

AVAILIBALE SATEAT : GUJARAT, AASHAM, BIHAR, KARNATAK, KERAL

LAST DATE OF REGISTRATION : 04/09/2019

ONLINE REGISTRATION CLICK HEARE

FOR OFFICIAL WEBSAITE : http://appost.in/gdsonline/

FOR MORE INFO 

રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Aug 1, 2019

how to registion in jnv 2020-21

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આજે આપણે જવાહર નવોદય ધોરણ -6 મા પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે જેમા ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ 
ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૫/૦૯/૨૦૧૯ છે.

ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
STEP-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાવ 
તેમા Note: Candidate click heare for registration phase-1 જ્યા લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરવુ ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવા અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ ઓનલાઇન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવુ તેની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

STEP-2. હવે રાજ્ય જિલ્લો અને તાલુકો સિલેક્ટ કરો તથા શાળાનુ નામ બાળકનુ નામ અને બાળકની જન્મ તારીખ સેટ કરો ત્યારબાદ વાલીનો મોબાઇલ નંબર નાખી દેખાતા સેક્યુરીટી કેપ્ચા લખો અને ત્યારબાદ SUBMIT પર ક્લિક કરો જેથી તમારા ફોન પર એક મેસેજ આવશે જેમા યુઝર આઇ ડી અને પાસવર્ડ હસે 
બસ તમારૂ રજિસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યુ હવે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ રહેશે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની માહિતી હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપવામા આવશે. 
વિધાર્થીનુનામ શાળાનુ નામ જન્મ તારીખ વગેરે ખુબ ધ્યાનથી લખવુ જેમા પછી ફેરફાર થઇ સકશે નહિ.
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


Jul 25, 2019

JNV ADMISTION 2019-20

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા સરકારી પ્રાથમિક શાળા અને સરકાર માન્ય પ્રાથમિક શાળાના વિધાર્થીઓ માટે ધોરણ 6 જવાહર નવોદય વિધ્યાલયમા પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાય છે. 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15-09-2019 છે. 
પરીક્ષા તારીખ 11-01-2020

ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ રહેશે પ્રથમ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહેશે ત્યારબાદ જરૂરી ડોક્યુમેંટ અપલોડ કરવાના રહેશે. 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 
https://www.nvsadmissionclasssix.in/nvs6reg/registrationPhaseOne

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 
https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1


ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો RCM વધુ માહિતી અહિ ક્લિક કરો 

Jul 16, 2019

Navatar pryog sce patrak-A

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા ધોરણ 6 થી 8 તથા ધોરણ 3 થી 5 ની અધ્યયન નિષ્પતિ લખેલ રચનાત્મક પત્રક A ની માહિતી જોઇ 

આજે આપણે એક નવતર પ્રયોગની માહિતી જોઇએ આ પ્રયોગ અંતર્ગત દરેક ધોરણ ના વર્ગમા વિષય વાઇઝ કે ધોરણ વાઇઝ અધ્યયન નિષ્પતિ લખેલ રચનાત્મક પત્રક A એક ફાઇલમા લગાવી આ ફાઇલ વિધાર્થીઓ જોઇ સકે તથા વિધાર્થીની ઉંચાઇને ધ્યાનમા રાખી દિવાલ સાથે લટકાવી દેવાની રહેશે તથા વિધર્થીઓને શરૂઆતમા ક્યા પાઠમા કઇ અધ્યયન નિષ્પતિ આવે તે સમજાવી દેવાનુ રહેશે ત્યારબાદ જેતે અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત પ્રવુતિ /પરીક્ષા અને તેના મુલ્યાંકન ના આધારે જો વિધાર્થીને તે નિષ્પતિ મુજબ આવડી ગ્યુ છે તો વિધાર્થી પોતેજ જે તે નિષ્પતિ સામે ખરૂ કરસે થોડુ ઘણુ આવડ્યુ છે તો વિધાર્થી પ્રશ્નાર્થ કરસે અને સાવ નથી આવડયુ તો વિધાર્થી ચોકડી મારશે બસ આ કાર્યમા શિક્ષકે શરૂઆતમા થોડાક દિવસ જરૂરી માર્ગદર્શન આપવાનુ રહેશે. 
ત્યારબાદ વિધાર્થી પોતે જ પોતાના ખાનામા ખરૂ આવે તે માટે પ્રયત્ન કરશે બીજા વિધાર્થીને પુછી શીખસે અને જરૂરી પ્રવુતિ કરી પોતાના ખાનામા ખરૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે 
વધુ માહિતી માટે ડેમો માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 

રચનાત્મક પત્રક-A ધોરણ 3 થી 5 માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

રચનાત્મક પત્રક-A ધોરણ 6 થી 8 માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી શુધ આયુર્વેદિક વસ્તુ (RCM ) માટે અહિ ક્લિક કરો 


Jul 1, 2019

Adhyayan Nishpati with patrak-A std 3to5 sem-1

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 3 થી 5 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ પ્રથમ સત્રની ધોરણ 3 થી 5 ના તમામ વિષયની અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી એક પેઝમા 14 વિધાર્થીની માહિતી ભરી સકાશે  આપ પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો . 

ધોરણ-3 તમામ વિષય PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-4 તમામ વિષય PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-5 તમામ વિષય PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો RCM Rice Brand Oil ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Jun 28, 2019

Narshing pravesh 2019

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
વર્ષ ૨૦૧૯ માટે ધોરણ 12 પાસ પછી ANM,GNM,B.SC Nurshing ,BPT વગેરે માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકાય છે. ફોર્મ ભરવા એક્ષીસ બેંકમા અથવા ઓનલાઇન રૂપિયા 200 ભરી પીન લેવાની રહેશે ત્યારબાદ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકાસે પીન કેવી રીતે લેવી તથા રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની તમામ માહિતી તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. જેની માહિતી મેળવી ફોર્મ ભરવુ 

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 04/07/2019 છે.
પીન ખરીદવાની છેલ્લી તારીખ 02/07/2019 છે. 
પીન ખરીદવાની માહિતી તથા પીન ખરીદવા અને રજિસ્ટ્રેશનની માહિતી માટે જુઓ તેની ઓફીસિયલ વેબસાઇટ ની લિંક નીચે આપેલી છે. 
http://medadmgujarat.org/ga/home.aspx
RCM માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

PTC PRVESH 2019

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો
ધોરણ 12 પાસ કરેલ ઉમેદવારો માટે બે વર્ષનો પી.ટી.સી. કોર્ષ જેનુ નવુ નામ D.EL.ED (પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમા) છે જેમા વર્ષ ૨૦૧૯ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાય છે. 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૬/૦૭/૨૦૧૯ છે. 

ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 
https://deled.orpgujarat.com/index.html

RCM બીઝનેશ ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો