4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 24, 2015

GTU CCC

GTU CCC PRECTICAL EXAM 
પ્રસ્નપત્ર ની પ્રસ્ન વાઈજ ગુણ ની વહેચણી
(1) ફોલ્ડર બનાવવાના 5 ગુણ 
(2) નોટપેડ ના 5 ગુણ
(3) પેઈન્ટ ના 7 ગુણ
(4) વર્ડનાં 20 ગુણ 
(5) વોલપેપર અથવા સ્ક્રીનસેવર ના 5 ગુણ
(6) માઈક્રોસોફ્ટ આઉટલૂક ના 8 ગુણ 

ટોટલ 50 ગુણ

પ્રેકટીકલ પેપરની બુક pdf માટે અહી ક્લિક કરો 

થીયરી ની તૈયારી માટે મોબાઈલ એપ નીચેની પ્લે સ્ટોર લિન્ક માથી આપના એન્ડરોઈડ ફોન માં ડાઉનલોડ કરી લેસો 
પ્લે સ્ટોર લિન્ક આઈડી 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karopass.ccc&hl=en

અથવા 
પ્લે સ્ટોર માં CCC લખી સર્ચ કરો અને ccc નીચે નાના અક્ષરે karopass લખેલું દેખાયા તેને install 
કરીદો