4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 27, 2022

tet-1/2 exam 2022

     નમસ્કાર 

     મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી વિવિધ અભિયોગ્યતા પરીક્ષા પૈકી ટેટ-1 અને 2 શિક્ષક બનવા માટેની પરીક્ષા નુ જાહેર નામુ બહાર પડી ગયેલ છે.
 ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/12/2022 છે.

ટેટ-1 અને 2  પરીક્ષા ધોરણ 12 પાસ ગ્રેજ્યુએશન તથા પી.ટી.સી.અને બી.એડ કરેલ  કોઇ પણ તાલીમાર્થી/ઉમેદવાર આપી સકે છે 
પરીક્ષા ફી  રૂ 350 

વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે  અહિ ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો Oct 11, 2022

Nmms exam 2022-23

    નમસ્કાર 

     મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી વિવિધ સિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા પૈકી NMMS ધોરણ -8 મા ભણતા બાળકો માટેની પરીક્ષા નુ જાહેર નામુ બહાર પડી ગયેલ છે.
 ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/11/2022 છે.

NMMS પરીક્ષા ધોરણ -8 મા અભ્યાસ કરતા અને 3,50,000 ની આવક મર્યાદા ધરાવતા કોઇ પણ વિધાર્થી આપી સકે છે આ વિધાર્થી  સરકારી અથવા અર્ધ સરકારી સ્કુલમા અભ્યાસ કરતો હોવો જોઇએ
 હાલ ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓએ આગળના ધોરણમા 55% થી વધુ માર્ક્સ હોય તો ફોર્મ ભરી સકસે 


ધોરણ 8 માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/11/2022

પરીક્ષા ફી જનરલ અને ઓબીસી માટે રૂ 70 
અનામત  માટે રૂ  50 


જરૂરી આધારો 
(1) ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મ
(2) ફી ભર્યાનુ ચલણ
(3) ધોરણ-7 માર્કસીટ 
(4) આવકનો દાખલો
(5) જાતિનો દાખલો (લાગુ પડે તેને)
(6) વિક્લાંતાનુ સર્ટી (લાગુ પડે તેને) 

પરીક્ષા બે વિભાગમા હસે બને વિભાગમા 90 પ્રશ્નો 90 ગુણ અને 90 મિનિટનો સમય હસે વિભાગ 1 MAT નો હસે જેમા બુધ્ધી કસોટી,આક્રુતિ,તર્ક,સાબ્દિક,આશાબ્દિક પ્રશ્નો હસે 
વિભાગ-2 SAT જેમા ધોરણ 7 અને 8 ના ગણિત ,વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન ના પ્રશ્નો હશે. 
બન્ને વિભાગમા પાસ થઇ મેરીટમા આવનાર વિધાર્થીને દર મહિને 1000 મુજબ વર્ષના 12000 ચાર વર્ષ સુધી શિષ્ય વ્રુતિ મળવા પાત્ર છે. 

વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે  અહિ ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 


ફોર્મ ભરવા ઉપર આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી ખુલતી સાઇટ્મા જ્યા નેશનલ કમ મેરિટ સ્કોલર્શિપ (NMMS)  ધોરણ -8 લખેલ છે તેની  સામે Apply Now પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે . 
ત્યારબાદ વિધાર્થીનો આધાર ડાયસ નંબર લખી સબમિટ પર ક્લિક કરવુ ત્યારબાદ જરૂરી માહિતી ભરી સબમિટ કરવુ જેથી અપ્લીકેશન નંબર જનરેટ થસે જેને નોંધી લો ત્યારબાદ અપલોડ ફોટો ગ્રાફ પર ક્લિક કરી એપ્લીકેશન નંબર અને જ્ન્મતારીખ નાખી સબમિટ પર ક્લિક કરી ફોટો અને સહિ અપલોડ કરો અને એપ્લીકેસન ક્ન્ફોર્મ કરો ત્યારબાદ પ્રીંટ કાઢી લો Aug 30, 2022

Badli ruls 01-04-22

 નમસ્કાર

    વાચક મિત્રો

અહીં નવા બદલી નિયમો વર્ષ 2022 નો gr pdf કોપીમાં મુકેલ છે આશા છે કે તે આપને ખુબ ઉપયોગી થશે

GR ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોAug 18, 2022

Std 7 dilli saltanat

નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

આજે ધોરણ 7 એકમ 2 દિલ્લી સલ્તનત નુ સદર્ભ સાહિત્ય જોઈએ વિવિધ વંશો અને શાશક 


(1)ગુલામ વંશ


   1 = 1193 મુહમ્મદ ઘોરી

   2 = 1206 કુતુબુદ્દીન ઇબાચ

   3 = 1210 અરામ શાહ

   4 = 1211 ઇલ્તુત્મિશ

   5 = 1236 રૂકનુદ્દીન ફિરોઝ શાહ

   6 = 1236 રઝિયા સુલતાન

   7 = 1240 મુઇઝુદ્દીન બહરામ શાહ

   8 = 1242 અલ્લાહુદ્દીન મસૂદ શાહ

   9 = 1246 નસીરુદ્દીન મેહમૂદ

   10 = 1266 ગ્યાસુદિન બલ્બ

   11 = 1286 કાઈ ખુસરો

   12 = 1287 મુઇઝુદ્દીન કૈકુબાદ

   13 = 1290 શામુદ્દીન વાણિજ્ય

   1290 સ્લેવ વંશનો અંત

  (શાસનનો સમયગાળો - લગભગ 97 વર્ષ.)


  (2) ખિલજી વંશ


   1 = 1290 જલાલુદ્દીન ફિરોઝ ખિલજી

   2 = 1296 અલાદ્દીન ખિલજી

   4 = 1316 સાહાબુદ્દીન ઓમર શાહ

   5 = 1316 કુતુબુદ્દીન મુબારક શાહ

   6 = 1320 નસીરુદ્દીન ખુસરો શાહ

 1320 ખિલજી વંશનો અંત

  (શાસનનો સમયગાળો - આશરે 30 વર્ષ)


  (3) તુગલક વંશ


   1 = 1320 ગયાસુદ્દીન તુઘલક પ્રથમ.

   2 = 1325 મુહમ્મદ બિન તુગલક બીજો.

   3 = 1351 ફિરોઝશાહ તુગલક

   4 = 1388 ગયાસુદ્દીન તુઘલક બીજો.

   5 = 1389 અબુબકર શો

   6 = 1389 મુહમ્મદ તુઘલક ત્રીજો.

   7 = 1394 સિકંદર શાહ એલ

   8 = 1394 નસીરુદ્દીન શાહ દુસરા

   9 = 1395 નુસરત શાહ

  10 = 1399 નસીરુદ્દીન મોહમ્મદ શાહ

   11 = 1413 દોલત શાહ

   1414 તુઘલક વંશનો અંત

  (શાસન અવધિ - અંદાજિત 94)


   સૈયદ વંશ


   1 = 1414 ખિઝર ખાન

   2 = 1421 મુઇઝુદ્દીન મુબારક શાહ બીજો.

   3 = 1434 મુહમ્મદ શાહ ચોથો.

   4 = 1445 અલ્લાઉદ્દીન આલમ શાહ

   1451 સઈદ વંશનો અંત

  (શાસનનો સમયગાળો - આશરે 37 વર્ષ)

અલોદી વંશ

 1 = 1451 બહલોલ લોઢ

   2 = 1489 ગ્રેટ એલેક્ઝાન્ડર એલ

   3 = 1517 ઈબ્રાહીમ લોદી

   રાજવંશ 1526 માં સમાપ્ત થાય છે

 (શાસનનો સમયગાળો - આશરે 75 વર્ષ.)


   મુઘલ વંશ

 1 = 1526 જહરુદ્દીન બાબર

   2 = 1530 હુમાયુ

   1539માં મોગલ વંશનો અંત આવ્યો

  (શાસન અવધિ - 23 વર્ષ)


  સૂરી રાજવંશ


   1 = 1539 શેર શાહ સૂરી

   2 = 1545 ઇસ્લામ શાહ સૂરી

   3 = 1552 મહમૂદ શાહ સૂરી

   4 = 1553 ઈબ્રાહીમ સુરી

   5 = 1554 ફિરોઝ શાહ સૂરી

   6 = 1554 મુબારક ખાન સૂરી

   7 = 1555 એલેક્ઝાન્ડર સુરી

   સૂરી રાજવંશનો અંત. (લગભગ 16 વર્ષ સુધી શાસન)


  મુઘલ વંશ પુનઃસ્થાપિત થયો 


   1 = 1555 હુમાયુ ફરીથી ઘાસ પર

   2 = 1556 જલાલુદ્દીન અકબર

   3 = 1605 જહાંગીર સલીમ

   4 = 1628 શાહજહાં

   5 = 1659 ઔરંગઝેબ

   6 = 1707 શાહઆલમ એલ

   7 = 1712 ઝાહદર શાહ

   8 = 1713 ફારૂકસીઆર

   9 = 1719 રાયફુડુ

   10 = 1719 રાયફુદુ દૌલા

   11 = 1719 નેકુશિયાર

   12 = 1719 મહમૂદ શાહ

   13 = 1748 અહમદ શાહ

   14 = 1754 આલમગીર

   15 = 1759 શાહઆલમ

   16 = 1806 અકબર શાહ

   17 = 1837 બહાદુર શાહ ઝફર

   1857 મુઘલ વંશનો અંત આવ્યો

   (સરકારનો સમયગાળો - અંદાજે 315 વર્ષ.)


        બ્રિટિશ રાજ


   1 = 1858 લોર્ડ કેનિંગ

   2 = 1862 લોર્ડ જેમ્સ બ્રુસ એલ્ગિન

   3 = 1864 લોર્ડ જહાં લોરેન્સ

   4 = 1869 લોર્ડ રિચાર્ડ મેયો

   5 = 1872 લોર્ડ નોર્થબુક

   6 = 1876 લોર્ડ એડવર્ડ લેટિનલોર્ડ

   7 = 1880 લોર્ડ જ્યોર્જ રિપન

   8 = 1884 લોર્ડ ડફરીન

   9 = 1888 લોર્ડ હની લેન્સન

   10 = 1894 લોર્ડ વિક્ટર બ્રુસ એલ્ગિન

   11 = 1899 લોર્ડ જ્યોર્જ કર્ઝન

   12 = 1905 લોર્ડ ટીવી ગિલ્બર્ટ મિન્ટો

   13 = 1910 લોર્ડ ચાર્લ્સ હાર્ડિંગ

   14 = 1916 લોર્ડ ફ્રેડરિક સેલ્મ્સફોર્ડ

   15 = 1921 લોર્ડ રૂક્સ આઇઝેક રાઇડિંગ

  16 = 1926 લોર્ડ એડવર્ડ ઇર્વિન

   17 = 1931 લોર્ડ ફ્રીમેન વેલિંગ્ટન

   18 = 1936 લોર્ડ એલેક્ઝાન્ડર લિનલિથગો

   19 = 1943 લોર્ડ આર્ચીબાલ્ડ વેવેલ

   20 = 1947 લોર્ડ માઉન્ટબેટન


  બ્રિટિશ શાસન લગભગ 90 વર્ષ સુધી ચાલ્યું.


  આઝાદ ભારત, વડાપ્રધાન


   1 = 1947 જવાહરલાલ નેહરુ

   2 = 1964 ગુલઝારીલાલ નંદા

   3 = 1964 લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી

   4 = 1966 ગુલઝારીલાલ નંદા

   5 = 1966 ઇન્દિરા ગાંધી

   6 = 1977 મોરારજી દેસાઈ

   7 = 1979 ચરણ સિંહ

   8 = 1980 ઈન્દિરા ગાંધી

   9 = 1984 રાજીવ ગાંધી

   10 = 1989 વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ

   11 = 1990 ચંદ્રશેખર

   12 = 1991 પીવી નરસિમ્હા રાવ

   13 = અટલ બિહારી વાજપેયી

   14 = 1996 એચ.ડી. દેવેગૌડા

   15 = 1997 આઇકે ગુજરાલ

   16 = 1998 અટલ બિહારી વાજપેયી

   17 = 2004 ડૉ. મનમોહન સિંહ

   18 = 2014 થી નરેન્દ્ર મોદી


  764 વર્ષ પછી ભારત મુક્ત થયું.

સંદર્ભ :whatsapp mediya message

Aug 17, 2022

Pse exam 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2022/23 મા ધોરણ 6 અને ધોરણ 9 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ ચાલુ હોઇ હાલ ધોરણ 6 અને ધોરણ 9  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓએ આગળના ધોરણમા 50% થી વધુ માર્ક્સ હોય તો ફોર્મ ભરી સકસે 


ધોરણ 6 અને ધોરણ 9 માટે ઓનલાઇન 

ફોર્મ ભરવાની શરૂ થવાની તારીખ 22-08-2022

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 06/09/2022

પરીક્ષા ફી ધોરણ-6 માટે 40 અને ધોરણ 9 માટે 50 રહેસે ફી ઓનલાઇન અથવા રોકડમા પોસ્ટમા ભરી સકાસે 
(ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થશે ત્યારે નીચેની લિંક કાર્યરત થશે)

ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 


જાહેરાત નામું ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 
34% DA PRIPTR 17-8-2022

 નમસ્કાર

વાચક મિત્રો

આજે આપણે 34% da નો પરિપત્ર જોઈએ

પરિપત્ર તારીખ 17-08-2022

અમલ 01-01-2022 થી 3%વધારો કુલ 34%

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Registration mate નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરોChorome browser triks

નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

આજે આપણે વેબસાઈટ ટ્રીક્સ તથા એક એપ્લિકેશન ની માહિતી જોઈએ

Google Chrome માં કામ કરતી વેળા ભુલથી Chrome બંધ થઈ જાય કે લાઈટ જાય અને ફરીથી એ જ Tabs ઓપન કરવા હોય તો chrome ખોલીને ctrl +shift +T દબાવવાથી છેલ્લે જ્યાં જેટલા Tab ચાલુ હતા એ reopen થઈ જશે.

POWER Of YOUTAG                            Business प्लान को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक 

https://t.co/7BUYnxSbvn


Sponcer I'd = 1519329


Note:-एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन आएंगे उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर रजिस्टर करेंJul 6, 2022

masik ayojan std 6to8

 

નમસ્કાર     

     વાચક મિત્રો 

શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી એવુ વાર્ષિક આયોજન અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે આ આયોજનમા માસવાર અભ્યાસ ક્રમ ની ફાળવણી કરવામા આવેલ છે. તથા પ્રથમ સત્ર વાઇઝ  ફાઇલ્ મા બનાવેલ છે આ આયોજન ધોરણ 6થી8 માટે તમામ વિષયનુ એક્જ ફાઇલમા બનાવેલ છે આપ જે વિષય ભણાવતા હોય તે વિષયની પ્રીંટ કાઢવી  જેમા સામાજિક વિજ્ઞાન મા આ વર્ષથી  બદલાયેલ પાઠયપુસ્તક મુજબ આયોજન બનાવેલ છે 


પ્રથમ સત્ર માટે બધાજ વિષય માટે અહિ ક્લિક કરોJun 29, 2022

Abhyaskram Falvani

 

નમસ્કાર 

     વાચક મિત્રો 

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ,ગાંધીનગર નુ વર્ષ 2022-23 માટેનુ ધોરણ 3 થી 8 ના શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી માસવાર અભ્યાસક્રમ ફાળવણી નુ ફોર્મેટ અહિ મુકેલ છે.
Jun 6, 2022

What is persntile rank

નમસ્કાર

    વાચક મિત્રો

આજે આપણે પર્સેંન્ટાઇલ રેન્ક વિશે વિસ્તારથી માહિતી લઈએ.

પર્સૅન્ટાઇલ રેન્ક એટલે શું ?


છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા પદ્ધતિની સાથે પરિણામની પદ્ધતિ પણ બદલવામાં આવી છે. જેમાં અગાઉ બોર્ડના પરિણામોમાં વિદ્યાર્થીઓનું પર્સેન્ટેજના આધારે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે પર્સેન્ટેજની સાથે પર્સેન્ટાઈલનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. જેના કારણે વાલી અને વિદ્યાર્થીઓમાં પર્સેન્ટાઈલના મૂલ્યાંકનની પદ્ધતિમાં મૂંઝવણ વધી રહી છે, ત્યારે બોર્ડ દ્વારા જાહેર થયેલા ધોરણ 10ના પરિણામમાં રજૂ કરવામાં આવેલી પર્સેન્ટાઈલની પદ્ધતિને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ

ટકાવારી કરતા થોડી અલગ
પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ગના દેખાવની મૂલવણી કરવાની જુદી પદ્ધતિ છે. જે પરંપરાગત ટકાવારી પદ્ધતિથી થોડી જુદી પડે છે. પ્રચલિત ટકાવારીની પદ્ધતિ મુજબ, વિદ્યાર્થીએ મેળવેલ ગુણને વિષયની સંખ્યા સાથે ભાગતા જે આંક આવે તેને ટકાવારી તરીકે ઓળખવાની પ્રથા અમલમાં હતી. જ્યારે હવે પર્સેન્ટાઈલ પદ્ધતિનો અમલ થાય છે.

આ રીતે થાય છે પર્સેન્ટાઈલની ગણતરી
પર્સેન્ટાઈલ રેન્કની ગણતરી અંગે વાત કરીએ તો કોઈ એક મૂલ્યાંકનમાં X માર્ક્સ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ આખા સમૂહમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ કરતા આગળ છે, એટલે કે રેન્કના ક્રમમાં તેમના કરતા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, તેની તુલના 100 ટકાના સ્કેલમાં કરવાની રહે છે. તેને થોડી સરળ રીતે સમજીએ તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ 500માંથી 473(x) ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા હોય અને 0થી 472 ગુણ પ્રાપ્ત કરનારની સંખ્યા 95,000(L) હોય અને કુલ વિદ્યાર્થી સમૂહ 100,000(n) હોય તો 472 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક 95000ને 100,000 વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભાગતા 0.95 અને તેને 100 સાથે ગુણતા 95નો આંક પ્રાપ્ત થાય છે. જેને સરળ ભાષામાં સમજીએ તો 473 માર્ક્સ મેળવનારા વિદ્યાર્થી કુલ વિદ્યાર્થીઓના ટોપ 5 ટકા વિદ્યાર્થીઓમાં આવે.
 પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક એટલે શું ?
    પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક દરેક ઉમેદવારની અન્ય ઉમેદવારોની સરખામણીમાં રેન્ક દર્શાવે છે. પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક એટલે જે તે વિધાર્થીનું સ્થાન અન્ય વિધાર્થીના પ્રમાણમાં શું છે તેનું માપ. દા.ત. જે વિધાર્થીને ૯૫ percentile મળેલ હોય, તો તે એ દર્શાવે છે કે આ વિધાર્થીનું પરીક્ષામાં કુલ બેઠેલના વિધાર્થીઓમાં પાંચ ટકા ( ૧૦૦ – ૯૫ ) ઉમેદવારો પછી તરત આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ વિધાર્થી અન્ય ૯૫% ટકા ઉમેદવારો કરતાં આગળ છે. જો ઉમેદવારોની કુલ સંખ્યા લઇએ તો તરત દરેકને પોતાનો નંબર સંપૂર્ણ લીસ્ટમાં કેટલામો છે તે ખબર પડી શકે, જેમકે કુલ ઉમેદવારોની સંખ્યા જો ૧ લાખની હોય તો આ ઉમેદવારોનો રેન્ક તેમાં લગભગ ૫૦૦૦ આસપાસનો થાય . એટલે કે આ વિધાર્થી ટોપ ૫૦૦૦ વિધાર્થીમાં આવે છે તેમ ગણી શકાય.
 પર્સેન્ટાઇલ પધ્ધતિનો ફાયદો શું છે?
        પહેલાં બોર્ડ ધ્વારા માત્ર ૧ થી ૧૦ ના રેન્ક આપવામાં આવતા હતાં તેની જગ્યાએ હવે પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક આપવાથી દરેક વિધાર્થી પોતાનાં અંદાજીત રેન્ક જાણી શકશે. એડમીશન મેળવવા માટે પરસેન્ટેજ કેટલા મળ્યા તે તો મહત્વનું છે પણ જયારે બીજા સાથે સ્પર્ધા હોય ત્યારે મારું સ્થાન અન્યની સરખામણીમાં કેટલું છે તે વધુ મહત્વનું છે. માન લો વિધાર્થીને પરસેન્ટેજન માત્ર ૫૫ % મળેલ હોય પરંતુ તેનો પરસેન્ટાઇલ રેન્ક કુલ રૃપમાં બેઠેલ વિધાર્થીઓમાં ૭૫ % હોય તો તેનો અર્થ એ થાય કે એ વિધાર્થીનો સમાવેશ ટોપ ૨૫% વિધાર્થીમાં થાય છે. આ પ્રકારે પરસેન્ટાઇલ રેન્કના આધારે વિધાર્થીને પોતાને ખબર પડી શકશે કે પોતાને કઇ કોલેજમાં એડમીશન મળવાની શકયતા છે.

 પર્સેન્ટાઇલ રેન્કની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે 
      આ માટેની ફોર્મ્યુલા નીચે મુજબની છે.

પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક = આ ઉમેદવારોની નીચે આવતા ઉમેદવારોની સંખ્યા ૪ ૧૦૦ કુલ બેઠેલા ઉમેદવારોની સંખ્યા પરસેન્ટાઇલ રેન્કના આધારે તમારો રેન્ક કેવી રીતે નકકી કરી શકાય?

ગણવાની રીત
પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક=L/n x100
જ્યાં x= જે ગુણ સંખ્યા પર પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક કાઢવાની હોય છે તે
L=0થી x-1 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યાn= સમૂહમાં આવરી લેવાયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા.કયા કયા વિદ્યાર્થીઓને સમાવવામાં આવે છે.
પર્સેન્ટાઈલ રેન્કની ગણતરી કરવામાં નિયમિત, ખાનગી અને પુનરાવર્તિત (વિષય મુક્તિ સિવાય તમામ વિષયમાં ઉપસ્થિત રહેલા) વિદ્યાર્થીઓ પૈકી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલી છ વિષયોની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેલા તમામ ઉમેદવારોના સ્કોરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

May 31, 2022

ITI ADMISHAN-2022

  નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે આઇ.ટી.આઇ  વિભાગમા  ભરતી માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તથા ભરતીની માહિતી જોઇએ 
છેલ્લી તારીખ 15/06/2022 છે. 


સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક્ પર ક્લિક કરી ખુલતા વિંડોમા જરૂરી તમામ વિગતો ભરવી જેમા નામ, પિતાનુ નામ, મોબાઇલ નંબર, કેટેગરી, ધોરણ 10 ની વિગતો ફોટો અને સહિ અપલોડ કર્યા બાદ  submit પર ક્લિક કરવુ જેથી આપનુ રજિસ્ટ્રેશન થઇ જશે અને આપને રજિસ્ટ્રેશન નંબર મળી  જસે ત્યારબાદ મુખ્ય સાઇટ પર જઇ એપ્લીકેશન ની પ્રિંટ કાઢી લેવી 

ઓફિસિયલી વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો May 29, 2022

Free join get 100ads coin free

 FREE   FREE   FREE    FREE    FREE


*👉 रजिस्ट्रेशन करते ही 100 Ads Coin Free में मिलेगा।*

*👉 स्टाकिंग करने से Free में 15% महीने का और 0.50% प्रतिदिन का मिलेगा।*

*👉 टीम बनाने पर 10 लेवल की इनकम भी Free में मिलेगी।*


*Joining Link*👇👇

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473

Rajistration kese kare below imge 1and 2
✅ *Ads Coin Staking* *Package* ✅

*FREE*    *FREE*    *FREE*

Whatsapp grup link

https://chat.whatsapp.com/CiVYz6gILn20ZKkMA1uLqv

Telegram Link👇👇👇

https://t.me/+USn-DOCAosBt0tDf

For more post click heare Ads plan old v/s new

નમસ્તે

 વાચક મિત્રો

આજે  ads exchange ના જુના તથા નવા પ્લાન ની સરખામણી જોઈએ અગાઉની પોસ્ટ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો 

Ads ka नया प्लान   : - 

यदि आपके पास 2500 adscoin आपके I'd me hai to : - 

 Ads Exchange आपको 2500 ads coin का  0.5% प्रति दिन देगा मतलब

      👉  (  0.5 % of 2500 = 12.5 adscoin/ day )

      👉 Monthly :- 12.5 * 30 = 375 Adscoin/month

               

आपको 12 महीने के लिए 375 adscoin मिलेंगे, यानी एक साल में (375*12) = 4500 adscoin हो जाएगा।


Total Coins :- 2500+4500=7000 adscoin


अगर coin ka  रेट *5 रुपये/Adscoin* है तो आपको : 

         5 * 7000 adscoin = Rs.35,000 मिले गा।

अगर coin ka  रेट *10 रुपये/Adscoin* है तो आपको : 

         10 * 7000 adscoin = Rs.70,000 मिले गा।


Note :- *सिर्फ Rs. 1000 लगा कर* आप *साल के ₹ 70000* तक कमा सकते है। अगर सिर्फ Adscoin का वैल्यू ₹5 प्रति Adscoin (₹5 = 1 Adscoin) हो जाए तो।


Ads ka पुराना प्लान   : -


Daily income : - Rs.50

Monthly Income : - (50*30) = Rs.1500

Yearly Income : - (1500*12) = Rs.18,000


तूलना     : -

Ads ka नया प्लान : - Rs.35,000/year

Ads ka पुराना प्लान :- Rs.18,000/year

न्यू प्लान में सीधा डबल कमाई है !!!!!!!!

JOINING LINK 

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473May 21, 2022

Kripto currency kya hai?

નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે થોડુ ક્રીપ્ટો વિષે જાણીએ. અગાઉની પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

WHAT IS CRIPTO CURRENCY ?

क्रिप्टो करेंसी क्यों

शाम 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं

वॉल स्ट्रीट शाम 4 बजे बंद हो जाती है

क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होती

तो...क्रिप्टो करेंसी क्या है

कई लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत कुछ है

क्रिप्टो करेंसी 24x7x365 है

क्रिप्टो करेंसी वैश्विक है

क्रिप्टो करेंसी ही टेक्नोलॉजी है

क्रिप्टो करेंसी उन्नत सॉफ्टवेयर है

क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है

क्रिप्टो करेंसी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत डेटाबेस है

क्रिप्टो करेंसी एक वितरित सार्वजनिक खाता बही है

क्रिप्टो करेंसी पीयर-टू-पीयर वैल्यू कम्युनिकेशन है

क्रिप्टो करेंसी एक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम है

क्रिप्टो करेंसी एक भू-राजनीतिक बचाव है

क्रिप्टो करेंसी एक फिएट करेंसी हेज है

क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक कैश है

क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है

क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है

क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है

क्रिप्टो करेंसी ही संपत्ति है

क्रिप्टो करेंसी एक आभासी वस्तु है

क्रिप्टो करेंसी गोल्ड 2.0 है

क्रिप्टो करेंसी इज मनी

क्रिप्टो करेंसी गणित है

क्रिप्टो करेंसी ही इनोवेशन है

क्रिप्टो करेंसी वित्तीय समावेशन है

क्रिप्टो करेंसी इज फ्रीडम

क्रिप्टो करेंसी एक क्रांति है

क्रिप्टो में सब कुछ संभव है असंभव कुछ भी  नहीं

CRIPTO CURRENCY BEZED ADS COIN VIDEOS STARTING 0.10 PAISHAADS COIN

Apr 21, 2022

Ads exchane plan

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ads exchange group ની earning ઓપર્ચ્યુનિટી પલાન જોઈએ.

0️⃣1️⃣/0️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

🟥जोइनिंग=𝟏𝟎𝟎𝟎/-₹

🟨=𝟮𝟬 टास्क रोज देखो

🟪=𝟰𝟬/-₹ प्रति रोज कमाओ

🟩=𝟭𝟮𝟬𝟬/-₹ प्रति महा कमाओ

🟦=𝟭𝟰𝟰𝟬𝟬/-₹ साल कमाओ

         𝐀𝐃𝐒 𝐄𝐗𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄

             (𝐀𝐃𝐒 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏)

           𝐆𝐀𝐓𝐖𝐀𝐘/𝐈𝐌𝐏𝐒

🟡👉𝐖𝐈𝐓𝐇𝐃𝐑𝐀𝐖𝐀𝐋=𝟓𝟎𝟎/-₹

🟣👉𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐔𝐄𝐒=𝟐𝟎𝟎/-₹

🟢👉𝟐 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐃𝐑𝐀𝐖𝐀𝐋

🟤👉𝟕 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝟕𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄

एड देखो पैसा कमाओ

जॉइनिंग पैकेज =1000/-₹

📌4 प्रकार की इनकम

🟧डेली सेल्फ एडव्यू इनकम

⬜डेली टीम एडव्यू इनकम

🟩लेवल अचीव रिवार्ड इनकम

⬛कैश ऑफर रिवार्ड इनकम

📌 इनकम 10 मिनट रोज 20 विज्ञापन रोज 40/-₹ रोज

💎40/- रूपय प्रति दिन

💎1200/- रूपय प्रति महा

💎14400/- रुपय साल

❤️1 डारेक्ट 4/- रूपये रोज

🧡10 डारेक्ट 40/- रूपये रोज

🤍50 डारेक्ट 200/- रूपये रोज

💚100 डारेक्ट 400/- रूपये रोज


📌डेली टीम इनकम


🔴1 लेवल =4/- रूपय डेली

🟠2 लेवल =2/- रूपय डेली

🟡3 लेवल =2/- रूपय डेली

🟢4 लेवल =2/- रूपय डेली

🔵5 लेवल =2/- रूपय डेली

🟣6 लेवल =2/- रूपय डेली

⚫7 लेवल =2/- रूपय डेली


📌 लेवल अचीव रिवार्ड इनकम

👇👉टीम 👇👉रिवार्ड👇👉 लेवल

 🟣1️⃣10=500/-₹ =स्टार्टर

⚫2️⃣50=1000/-₹ =ब्रोंज

🔵3️⃣300=2500/-₹ =सिलवर

🟢4️⃣1000=5000/-₹ =गोल्ड

🟡5️⃣5000=20000/-₹ =प्लेटेनियम

🟠6️⃣20000=50000/-₹ =डायमंड

🔴7️⃣50000=100000/-₹=क्राउन

 

👇JOINING LINK

Link-1

https://www.adsexchange.in/signup/AD34241016

Link -2

https://www.adsexchange.in/signup/AD18499344

📌👉APP DOWNLOAD LINK👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Adsexchange

📌👉WEBSITE LOGIN LINK👇

https://www.adsexchange.in

👇Telegram joining link

https://t.me/+7lpa9uaOxKY5ZDM9


👇whatsapp GROUP LINK

https://chat.whatsapp.com/CiVYz6gILn20ZKkMA1uLqv

Sponsor code

AD34241016

AD18499344


Apr 13, 2022

Jnv exam std 6 hall ticket 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2021/22 મા ધોરણ 5  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની પરીક્ષા તારીખ 30/04/2022 ના  રોજ લેવાસે 

 હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  Apr 5, 2022

badli GR & DOB GR 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ PDF કોપી તથા શાળાના જન્મ દિવસની ઉજવણી માટેનો પરિપત્ર અહિ મુકેલ છે. 

બદલીને નવા નિયમો ડાઉનલોડ કરવા માટે  અહી ક્લિક કરો 

શાળાની જન્મ જયંતી ઉજવવા બાબત પરિપત્ર માટે અહી ક્લિક કરો  

બાયોમેગ્નેટીક્સ મેટ્રેસની જાણકારી માટે નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો 
NMMS Hall Ticket 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2021/22 મા ધોરણ 8  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ થવાની ચાલુ થઇ ગયેલ હોઇ ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓએ હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી લેવી 

NMMS ધોરણ 8 પરીક્ષા તારીખ 17/04/2022

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://sebexam.org/
પર જઇ Print Hall Ticket પર ક્લિક કરી ખુલતા ઓપસન મા ધોરણ 8 માટે NMMS  ઓપસન પર ક્લિક કરી કંફર્મેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી Submit પર ક્લિક કરી ખુલ્તા મેનુમા Print પર ક્લિક કરી પ્રીંટ કાઢી સકાસે અને Expert To PDF પર ક્લિક કરી PDF મા સેવ કરી સકાસે


ધોરણ 8 માટેની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરોMar 28, 2022

ઉનાળુ વેકેશન 2022

 નમસ્કાર

વાચક મિત્રો

 પ્રાથમિક શાળામાં ઉનાળુ વેકેશન ક્યારથી ક્યાં સુધી રહેશે તે બાબત GR થઈ ગયેલ છે. ઉનાળુ વેકેશન નિયત કરવા બાબત પરિપત્ર તા 28/03/2022

Pdf કોપી માટે અહીં ક્લિક કરો

Mar 4, 2022

I-khedut sabsidy shay

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 
હાલમા I-ખેડુત વેબ પોર્ટલમા વિવિધ યોજના માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે જેમકે 
ટ્રેક્ટર માટે સહાય  ટ્રેકટરના વિવિધ  ઓજારો માટે સહાય તેમજ જમીન અને જળ સરંક્ષણ માટેની યોજનાઓ પસુપાલન ,બાગાયતી અને મત્સ્ય ઉધોગ માટેની યોજનાઓ વગેરે જેમા આપને જે વિભાગની યોજના વિશે માહિતી જોઇતી હોય તેના પર ક્લિક કરવુ અને ત્યારબાદ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી સકાસે 
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21/03/2022 છે 
ટ્રેક્ટર અને તેના વિવિધ ઓજારો માટે ખેતીવાડીની યોજનાઓ પર ક્લિક કરવુ 
I- ખેડુત પોર્ટલમા અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
Feb 20, 2022

Job Alert

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

જોબ એલર્ટ અંતર્ગત અત્યારની વિવિધ ભરતી નીચે મુજબ છે.

(1) ભરતીનું નામ:જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ વર્ગ-3

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23/02/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 


(2) ભરતીનું નામ:જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) વર્ગ-3    

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 08/03/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો 


Feb 19, 2022

badli niyamo & ofline education G.R.

નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ જોઈએ 

તથા ૨૧-૦૨-૨૦૨૨ થી સંપૂર્ણ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવા બાબત ના પરિપત્ર પર એક નજર જોઈએ 

બદલીને નવા નિયમોની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ માટે  અહી ક્લિક કરો 


ઓફલાઈન શિક્ષણ બાબત પરિપત્ર ૧૮-૦૨-૨૦૨૨ માટે અહી ક્લિક કરો  


Feb 5, 2022

Tabale for usha machine


www.mnmeniya.in તરફથી અમારા સૌ વાચક મિત્રોને વસંત પંચમીની ખુ ખુબ હાર્દિક  શુભેચ્છા 


 

Jan 30, 2022

Spl Raja babat Spshtikaran gr

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ખાસ રજાઓ બાબત સ્પષ્ટી કરણ 

આ રજાઓ વર્ગ 3 ના ફિક્સ પગારી કર્મચારીઓ માટે જે તે વખતે પરિપત્ર કરવામાં આવેલ હતો પરંતુ ફિક્સ પગાર માં નોન વેકેશનલ એવું સ્પષ્ટી કરણ ના થતા દરેક જિલ્લા માં અલગ અલગ અર્થઘટન થતા આવી રજાઓ ને ખાસ રજાઓ નામ આપેલ અને ગંભીર બીમારી કે અકસ્માત કે કોઈ મેડિકલ લેવલે સારવાર અર્થે ફિક્સ પગાર ના કર્મચારીઓ એ આવી રજાઓ ભોગવેલ પરંતુ અમુક જિલ્લા માં આવી રજાઓ ના આપતા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ અને નિયામક કચેરીએ માહિતી માગતા સ્પષ્ટ થયેલ કે જેમને વેકેશન મળતું નથી તેવા વર્ગ 3 ના કર્મચારીઓ આ રજાઓ વાર્ષિક 15 રજાઓ ભોગવી શકશે આ બાબત સ્પષ્ટ થતા જે વિધાસહાયકો એ આવી રજાઓ ભોગવી હોય તેમની પાસેથી બિન પગારી રજાઓ નો હેતુ સ્પષ્ટ કરી રિકવરી ભરવા અમુક તાલુકામાં હુકમ થયેલ જે અન્વયે સરકાર સાથે ચર્ચા થતા એમાં એવો માર્ગ કાઢેલ કે રજાઓ ભોગવી હોય તે પુરા પગાર માં આવે તે સમયે વાર્ષિક પ્રાપ્ત રજાઓ જમા થાય એમાં થી આ રજાઓ બાદ કરવી પરંતુ આ રજાઓ બિન પગારી ના ગણવી આ મુજબ અમલવારી કરવાની થાય છે

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો Amazone prime offer

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આજે આપણે Amazone ની એક બેસ્ટ એપ્લીકેશન કે જે પ્રાઈમ મેમ્બર્શીપ નો લાભ સારી રીતે બધી સેવાઓ એડ વગરની સુવિધા આપે છે તે માટેની પ્રાઈમ મેમ્બર્શીપ માટેની લીંક અહી નીચેના બેનરમાં આપેલી છે આ બેનર પર join now પર ક્લિક કરી આપ વધુ માહિતી લઇ સકશો તથા પ્રાઈમ મેમ્બરશીપ માટે registration કરી શકશો આભાર. 

Usha Stich magic Digital sawing machine

 

Jan 11, 2022

GSSSB ભરતી ૨૦૨૨

 નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ , ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ ભરતી માટે ઓનલાઇ ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે વર્ગ ૩ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૭-૦૧-૨૦૨૨ 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ વિવિધ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો 

raja list surendranagar 2022

  નમસ્કાર 

      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2022

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 02/05/2022 થી 05/06/2022 દિવસ 35 

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો
ફરજિયાત રજા 


મરજિયાત રજા 


Jan 10, 2022

patrak-1 with adhyayan nishpti 3 to 5 sem-2

  નમસ્કાર 

વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયની અહિ PDF તથા એક્ષ્સેલ   સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો નવતર પ્રયોગની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ ફાઇલ GCERT websaite  ને આધારે બનાવેલ છે.  

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો 

શરીર માટે મેગ્નેટ જરૂરી છે કે નહિ વધુ માહિતી માટે નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો Jan 8, 2022

Special leave gr

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

વિદ્યાસહાયક ખાસ રજા બાબત પરિપત્ર તારીખ  ૦૧-૦૧-2022

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

કોવીડ અંતર્ગત નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શિક સુચનો સુ ચાલુ રહેસે. સુ બંધ રહેશે. ક્યા સુધી બંધ રહેશે. 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો  

બિગ બ્રેકીંગ શાળાઓ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨ સુધી બંધ રહેશે. પરિપત્ર ૦૮-૦૧-૨૦૨૨ 

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

આયુર્વેદિક પ્રોડકટ હેલ્થકેરની માહિતી માટે નીચેના ફોટાપર ક્લિક કરો Jan 6, 2022

NMMS INCOME CERTIFICKET

 ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા NMMS માં આવકનો દાખલો ક્યાં અધિકારીશ્રી નો માન્ય ગણાશે તે બાબત સ્પષ્ટતા કરતો GR તારીખ 03/01/2022Jan 4, 2022

patrak-1 with adhyayan nishpti 6 to 8 sem-2

 નમસ્કાર 

વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયની અહિ PDF તથા એક્ષ્સેલ   સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો નવતર પ્રયોગની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ ફાઇલ GCERT websaite  ને આધારે બનાવેલ છે.  

ધોરણ-6 થી 8  તમામ વિષય PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-6 થી 8  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો Jan 1, 2022

NMMS Exam 2022

   નમસ્કાર 

     મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી વિવિધ સિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા પૈકી NMMS ધોરણ -8 મા ભણતા બાળકો માટેની પરીક્ષા નુ જાહેર નામુ બહાર પડી ગયેલ છે.
 ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 19/01/2022 છે.

NMMS પરીક્ષા ધોરણ -8 મા અભ્યાસ કરતા અને 1,50,000 ની આવક મર્યાદા ધરાવતા કોઇ પણ વિધાર્થી આપી સકે છે આ વિધાર્થી  સરકારી અથવા અર્ધ સરકારી સ્કુલમા અભ્યાસ કરતો હોવો જોઇએ
 હાલ ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓએ આગળના ધોરણમા 55% થી વધુ માર્ક્સ હોય તો ફોર્મ ભરી સકસે 


ધોરણ 8 માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 19/01/2022

પરીક્ષા ફી જનરલ અને ઓબીસી માટે રૂ 70 
અનામત  માટે રૂ  50 


જરૂરી આધારો 
(1) ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મ
(2) ફી ભર્યાનુ ચલણ
(3) ધોરણ-7 માર્કસીટ 
(4) આવકનો દાખલો
(5) જાતિનો દાખલો (લાગુ પડે તેને)
(6) વિક્લાંતાનુ સર્ટી (લાગુ પડે તેને) 

પરીક્ષા બે વિભાગમા હસે બને વિભાગમા 90 પ્રશ્નો 90 ગુણ અને 90 મિનિટનો સમય હસે વિભાગ 1 MAT નો હસે જેમા બુધ્ધી કસોટી,આક્રુતિ,તર્ક,સાબ્દિક,આશાબ્દિક પ્રશ્નો હસે 
વિભાગ-2 SAT જેમા ધોરણ 7 અને 8 ના ગણિત ,વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન ના પ્રશ્નો હશે. 
બન્ને વિભાગમા પાસ થઇ મેરીટમા આવનાર વિધાર્થીને દર મહિને 1000 મુજબ વર્ષના 12000 ચાર વર્ષ સુધી શિષ્ય વ્રુતિ મળવા પાત્ર છે. 

વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે  અહિ ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 


ફોર્મ ભરવા ઉપર આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી ખુલતી સાઇટ્મા જ્યા નેશનલ કમ મેરિટ સ્કોલર્શિપ (NMMS)  ધોરણ -8 લખેલ છે તેની  સામે Apply Now પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે . 
ત્યારબાદ વિધાર્થીનો આધાર ડાયસ નંબર લખી સબમિટ પર ક્લિક કરવુ ત્યારબાદ જરૂરી માહિતી ભરી સબમિટ કરવુ જેથી અપ્લીકેશન નંબર જનરેટ થસે જેને નોંધી લો ત્યારબાદ અપલોડ ફોટો ગ્રાફ પર ક્લિક કરી એપ્લીકેશન નંબર અને જ્ન્મતારીખ નાખી સબમિટ પર ક્લિક કરી ફોટો અને સહિ અપલોડ કરો અને એપ્લીકેસન ક્ન્ફોર્મ કરો ત્યારબાદ પ્રીંટ કાઢી લો