4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 30, 2016

Add To New Blog list

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Resently post ગેજેટ ઉમેરવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog List નામનુ નવુ એક ગેજેટ જોડીને આપણા બ્લોગ પર મનપસંદ બ્લોગ કે વેબસાઇટની પોસ્ટ અને તે સાઇટની લિંક જોઇ શકાય છે તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Layout પર ક્લિક કરો અને તેમા Add a Gadget પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. તેમા Blog List પર ક્લિક કરો અને તેમા ટાઇટલ મા યોગ્ય ટાઇટલ લખો  અને ત્યારબાદ Add To List પર ક્લિક કરીને ખુલેલા બોક્ષમા  મનપસંદ બ્લોગ કે વેબસાઇટનુ  Url લખો જેમકે http://www.mnmeniya.blogspot.com/atom.xml અને ત્યારબાદ OK પર ક્લિક કરો આવી  રીતે જેટલા જોઇએ તેટલા બ્લોગ કે સાઇટ એડ કરો અને પછી Save પર ક્લિક કરો જુઓ  નીચેનુ ચિત્ર 
4. હવે Save Arrangement પર ક્લિક કરો 
બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે એડ કરેલ બ્લોગ કે સાઇટ નુ નામ અને તાજેટરની પોસ્ટ દેખાસે  તમે આ ગેજેટ ને ડ્રેગ કરીને યોગ્ય જ્ગ્યાએ પણ મુકી શકો છો 
આભાર 

Jul 22, 2016

Upcharatmak varg Aayojan 2016

ઉપચારત્મક વર્ગમા દૈનિક આયોજન કે જેમા ક્યા દિવસે વાંચન લેખન અને ગણનમા શુ ? શુ? લખાવવુ તેનુ 55 દિવસનુ આયોજન Excel . PDF અને JPG ફોર્મેટમા 

એક્સેલ ફોર્મેટમા ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

પી.ડી.એફ. ફોર્મેટમા આયોજન ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
ફોર JPG  ફોર્મેટJul 21, 2016

ms Office word 2007 Home Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ Word 2007 ના ઓફિસ બટ્ટન મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Home Menu ની સમજ મેળવિએ
Microsoft office 2003 મા વિવિધ મેનુના સબમેનુમા જેતે મેનુ ના સબમેનુ મા જઇ જે કાર્ય થતુ તેજ કાર્ય Microsoft Office word 2007 મા મેનુના સબમેનુ નુ સિમ્બોલ એટલે કે નાનુ આઇકોન હોય છે જેના પર ક્લિક કરીને આપણે કાર્ય કરી સકીએ છીએ ટુંકમા સિમ્બોલ કે નાનુ ચિત્ર એ મેનુના સબ મેનુનુ કાર્ય કરે છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર જેમા હોમ મેનુ અને તેના સબ મેનુ આવેલા છે.Home Menu ના સબમેનુ ની સમજ
Home Menu ના સબમેનુ મુખ્યત્વે નાના આઇકોનના રૂપમા હોય છે અને તે પાંચ ભાગમા વહેચાયેલ હોય છે જેમા પ્રથમ ભાગ Clipboard નો હોય છે અને તેમા આપેલ સિમ્બોલની મદદથી Copy,Paste,Cut ane Format Painter જેવા કાર્યો કરી શકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


બીજો ભાગ Font નો છે જેની મદદથી ફોંટની સાઇઝ, ફોંટ ચેંઝ કરવા ફોંટ બોલ્ડ,ઇટાલિક,અંડરલાઇન , ઉપર નીચે લખાણ તેમજ ફોંટ કલર અને બેક ગ્રાઉંડ કલર વગેરે સુધારા વધારા કે ફેરફાર કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


ત્રીજો ભાગ પેરેગ્રાફ માટેનો જેમા લેફ્ટ રાઇટ તેમજ વચ્ચે લખાણ લખવા માટેના સિમ્બોલ તેમજ બુલેટ્સ એન્ડ નમ્બર્ સેડીંગ બોર્ડર તેમજ સોર્ટીંગ અને શો તેમજ હાઇડ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


ચોથો ભાગ Styles નો છે જેમા વિવિધ સ્ટાઇલને લગતા સિમ્બોલ હોય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ સ્ટાઇલ આપી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


પાંચમો ભાગ Editing માટેનો છે જેમા Find,Replae અને Select માટેના સિમ્બોલ હોય છે અને તેની મદદથી કોઇ શબ્દ કે લખાણ શોધી સકાય છે તેની જ્ગ્યાએ બીજુ લખાણ કે શબ્દ રિપ્લેશ કરી સકાય છે. અને લખાણ કે ઓબ્જેક્ટ ને સિલેક્ટ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

હવે પછીની પોસ્ટમા Insert Menu ની સમજ મેળવીશુ 
આભાર 

Jul 20, 2016

std 1to5 khali jgyani mahiti aapva baabt priptra 19/7/16

ગુજરાતી માધ્યમની ધોરણ 1 થી 5 ની શાળાઓમા શિક્ષકોની ખાલી જ્ગ્યાની માહિતી આપવા બાબતનો તારીખ ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ નો નાયબ નિયામકનો પરીપત્ર

Jul 19, 2016

sc jati pramanptra priptra 28/6/16

Anu suchit jatina balkone dhoran 1 ma pravesh samye j jatinu praman ptra aapvaa baabtano ta 28/6/16 no priptra


Jul 17, 2016

How to chanj whatsapp app's language

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp Security Tips વિશે માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા Appની ભાષા કેવી રીતે ચેંઝ કરવી તેની માહિતી મેળવિએ
Whatsapp App's Language ચેંઝ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2. હવે Settings મા Chats પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે App Language પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. App Language પર ક્લિક કરતા વિવિધ ભાષાઓ નુ ડાયલોગ ખુલસે જેમાથી તમારે જે ભાષા રાખવી હોય તે ભાષા ની સામે આપેલ વર્તુળ પર ક્લિક કરો એટલે તે ભાષા સેટ થઇ જસે ફરીવાર ભાષા બદલાવવા ઉપર મુજબની પ્રોસેશ કરવી . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર

Jul 15, 2016

How To Add Recived Post

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Commentbox કેવી રીતે લગાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા અગાઉની પોસ્ટ અથવા રીસેંટલી પોસ્ટ ગેજેટ કેવી રીતે એડ કરવુ તેના સ્ટેપ જોઇએ

અગાઉની પોસ્ટ થી અગાઉ પોસ્ટ કરેલ પોસ્ટનો સાર અને ટાઇટલ દેખાસે જેના કારણે વિજિટરને તે પોસ્ટ પર પહોચવામા સરળતા રહે છે.

અગાઉની પોસ્ટ અથવા રિસેન્ટ પોસ્ટ ગેજેટ એડ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Layout પર ક્લિક કરો અને તેમા Add a Gadget પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. તેમા Feed પર ક્લિક કરો અને તેમા ટાઇટલ મા યોગ્ય ટાઇટલ લખો અથવા Resent Post લખો અને ત્યારબાદ Feed URL બોક્ષમા તમારા બ્લોગ નુ Url લખો જેમકે http://www.mnmeniya.blogspot.com/atom.xml અને ત્યારબાદ Continue પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


4. હવે યોગ્ય ટાઇટલ લખો અને પછી તમારે પાછલી કેટલી પોસ્ટ દેખાડવી છે તેની સંખ્યા સિલેક્ટ કરો અને પછી જરૂરી  ઓપસન સિલેક્ટ કરી Save પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

5. હવે Save Arrangement પર ક્લિક કરો 
બસ હવે View blog કરીને જુઓ તાજેતરની તમે સિલેક્ટ કરેલ સંખ્યા મુજબ પોસ્ટ દેખાસે તમે આ ગેજેટ ને ડ્રેગ કરીને યોગ્ય જ્ગ્યાએ પણ મુકી શકો છો 
આભાર 

Jul 14, 2016

fix pay Medical raja pariptra 12/7/2016

ફિક્ષ પગારવાળા કર્મચારી અને સીધી ભરતીથી નિમણુક પામેલ તમામ સંવર્ગો ના કર્મચારીને મેડિકલ રજા આપવા બાબતનો તારીખ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ નો નાણા વિભાગનો પરીપત્ર
પી.ડી.એફ. માટે અહિ ક્લિક કરો


Jul 13, 2016

ms office word 2007 Office Button

આપણે આગળની પોસ્ટમા MS Office Word 2007 ચાલુ કઇ રીતે કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે MS Office Word 2007 ના વિવિધ મેનુ વિસે સમજ મેળવીસુ

MS Office Word 2007 મા કુલ 8 menu છે 
1.Office Button
2.Home
3. Insert
4.Page Layout
5.References
6.Mailing
7.Review
8. View

1.Office Button  ની સમજ તેમજ સબ મેનુ
Office Button નવી ફાઇલ બનાવવા ,ફાઇલ સેવ કરવા ,ફાઇલ ને પરીંટ કરવા તેમજ Ms Word 2007 માથી બહાર નીકળવા થાય છે
Office Button ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1ઓફિસ બટ્ટન મેનુના વિવિધ સબમેનુ ની સમજ 
ફાઇલ મેનુના કુલ 9 સબમેનુ છે
1.New: આ મેનુનો ઉપયોગ નવી ફાઇલ બનાવવા માટે થાય છે તેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+N છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Open: આ મેનુનો ઉપયોગ ms word 2007 મા અગાઉ બનાવેલી કોઇ તૈયાર ફાઇલ ને ખોલવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+O છે 3.Save: આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને સેવ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+S છે 


4.Save As: આ મેનુનો ઉપયોગ જે ફાઇલ ખુલેલી છે તેજ ફાઇલ ને એકવાર સેવ કર્યા બાદ બીજીવાર બિજા નામથી સેવ કરવા માટે થાય છે તેમજ આ ફાઇલને જુદા જુદા ફોરમેટમા અને પીડીએફ ફોરમેટમા સેવ કરવા માટે થાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Print આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને પ્રિંટ કરવા માટે થાય છે તેમજ પ્રીંટ પ્રિવ્યુ જોવા અને ડાયરેક્ટ પ્રીંટ કરવા માટે થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+P છે.  જુઓ નીચેનુ ચિત્ર.6.Prepare: આ મેનુની મદદથી ડોક્યુમેંટ પ્રીપેર કરી સકાય છે તેની પ્રોપર્ટી જાણી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


7.Sent To : આ મેનુ ની મદદથી ફાઇલ વિવિધ રીતે મોકલી સકાય છે જેમકે mail, Fax, DeskTop ,Folder વગેરે જ્ગ્યાએ મોક્લી શકાય છે 


8.Publish:  આ મેનુની મદદથી ડોક્યુમેંટને બ્લોગ પોસ્ટ તરીકે ડોક્યુમેંટ મેનેજ મેંટ સર્વર તરીકે  કે વર્ક સ્પેશ તરીકે પબ્લિસ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


9.Close: આ મેનુ નો ઉપયોગ ms word 2007 ની ખુલેલી ફાઇલ્ બન્ધ કરવા માટે થાય છે આ મેનુ થી માત્રે ફાઇલ બન્ધ થાય છે ms word 2007 નહિ .

Home મેનુની સમજ હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવીસુ 
આપના પર્શ્નો કે સુચનો કોમેંટ થ્રુ પુછી શકો છો 
આભાર


revnyu talati khali jgya ૨૦૧૬

મહેસુલી સવર્ગ 3 રેવન્યુ તલાટી ભરતી મા જિલ્લા અને જાતી આધારિત ખાલી જ્ગ્યાનુ લિસ્ટ જાહેર થયેલ છે.

Jul 11, 2016

Digital Portal Pripatra 2016

પ્રાથમિક શાળાના વિધાર્થીઓને શિષ્યવ્રુતિના લાભ માટે Digital Portal નો ઉપયોગ કરવા બાબતનો તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬ નો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો પરીપત્ર

Jul 10, 2016

How To Start ms office word 2007

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 2003 વિષે  અને તેના વિવિધ મેનુની સમ્પુર્ણ સમજ મેળવી અને ms outlook 2003 ના help menu વિષે જોયુ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office Word 2007  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ 
સૌ પ્રથમ તો આપના કોમ્પ્યુટરમા Microsoft Office 2007 Install હોવુ જોઇએ એટલે કે Ms Office 2007 એપલીકેશન સોફ્ટ્વેર હોવુ જોઇએ જો તમારા કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા Microsoft Office 2007 ના હોય તો સૌ પ્રથમ તેને ઇંસ્ટોલ કરી લો અથવા નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરીલો અને ઇન્સ્ટોલ કરો
Microsoft Office 2007 ડાઉનલોડ કરવા અહિક્લિક કરો

Windows-7 મા Microsoft Office Word 2007  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1).
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office Word 2007 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office Word 2007 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1


ચિત્ર ન.2


ચિત્ર ન.3


હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપણે વર્ડ્ના વિવિધ મેનુ ની સમજ મેળવિસુ

આભાર

Jul 9, 2016

Iitram ccc Registration

નમસ્કાર મિત્રો સુરેન્દ્રનગર અને મહિસાગર જિલ્લાના સરકારી કર્મચારિઓ માટે લેવામા આવતી સી.સી.સી. ની પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેસન IITRAM યુનિવર્સિટી મા ચાલુ થયેલ છે તો જે મિત્રોને પરીક્ષા આપવાની બાકી હોય તેમને મોબાઇલ નમ્બર અને જરૂરી માહિતી ભરીને રજિસ્ટ્રેશન કરી લેવુ 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

Jul 7, 2016

Whatsapp Security Tips

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp મા Status  કેવી રીતે સેટ કરવુ  તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા ખુબજ ઉપયોગી અને અગત્યની સેક્યુરીટી સેટીંગની માહિતી મેળવિએ
Whatsapp Security Setings ના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 
 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2. હવે Settings મા Account પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Privacy પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. Privacy પર ક્લિક કરતા વિવિધ સેક્યુરીટી ના ઓપસન ખુલસે જેમા Last Seen જેના પર ક્લિક કરીને તમે વ્હોટ્શોપ છેલ્લે ક્યારે ઓપન કર્યુ હતુ તે કોણ કોણ જોઇ સકે તેના સેટીંગ હસે જેમા Nobody,એટલે કે કોઇ ન જોઇ સકે Everyone એટલે કે બધાજ જોઇ સકસે અને My Contacts એટલે કે તમારા ફોન મા જેના સેવ નમ્બર હસે અને તમારો નમ્બર જેના ફોનમા સેવ હસે તેજ જોઇ સકસે આ ત્રણ ઓપસન માથી ગમે તે એક તમે જે ઓપ્સન રાખવા માંગતા હોય તેના પર ક્લિક કરો અને ઓકે આપો 
આજ રીતે profile photo ,Status,અને Read receipts વગેરેને ઉપર મુજબ ત્રણ ઓપ્સન માથી તમારે જે યોગ્ય લાગે તે સિલેક્ટ કરી ઓકે આપીને સેટીંગ કરી સકાસે . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પ્રસંશક બનો આભાર

Jul 4, 2016

how To Creat Gif Image

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Password ને સ્ટાર માથી ટેક્ષ્ટમા ફેરવવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Gif Image કેવી રીતે બનાવવો તેની માહિતી મેળવિએ
(1) આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પરથી જિફ ફાઇલ બનાવવાની વેબસાઇટ ઓપન કરો
ક્લિક ફોર હિયર ટૂ ઓપન વેબસાઇટ

(2) હવે વેબસાઇટ મા જ્યા Browse લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરી તમારે જે ફોટાને Gif બનાવવો છે તે સિલેક્ટ કરીને તેને અપલોડ કરો

(3) હવે Effect ના ઓપસન પર ક્લિક કરો અને તમને મનપસંદ ઇફેક્ટ આપો એફેક્ટ આપસો એટલે ઓટોમેટીક પ્રિવ્યુ દેખાસે જો યોગ્ય ના લાગેતો Undo This Effect પર ક્લિક કરો અને પછી બીજી એફેક્ટ આપો

(4) હવે Animation પર ક્લિક કરી મનપસંદ એનિમેસન આપો અને પછી Seve પર ક્લિક કરીને ફોટાને સેવ કરો

બસ બની ગ્યો Gif Image

જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર 

Jul 3, 2016

જિલ્લા વિભાજન વિકલ્પ કેમ્પ


ગુજરાત ના નવરચિત જિલા અન્વયે જિલા વિભાજન સમયે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને જે તે જિલ્લામા પસંદગી મુજબ વિકલ્પ આપવા બાબતનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તા:૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Jul 2, 2016

તબીબ વિભાગનો પરીપત્ર ૨૦૧૬

બાળકોમા વાહ્ક જ્ન્ય રોગો અટકાવવા અને તે અંગે જાગ્રુતિ લાવવા બાબતનો તબીબી સેવા અને તબીબી શિક્ષણ વિભાગનો તા:૨૧/૦૬/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર


Jul 1, 2016

Ms Office OutLook 2003 Help menu

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Action menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે ms office OutLook 2003 ના Help Menu ની સમજ મેળવીસુ
 Help Menuની મદદથી વિવિધ પ્રકારની મદદ મેળવી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


 Help Menuના સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Microsoft Office OutLook Help: આ મેનુથી ઓફિસ આટલુક વિશેની મદદ મેળવી સકાય છે  જેની સોર્ટ કટ કી F1 છે.

2.Show The Office Assistant: આ મેનુની મદદથી ઓફીસ આસિસ્ટંટ ને ઓન કરી સકાય છે.

3.Microsoft Office Online: આ ઓપસનની મદદથી ઓફિસ આઉટલુક વિષે ઓનલાઇન મદદ મેળવી સકાય છે. પરંતુ આ માટે નેટ કનેક્ટ હોવુ જરૂરી છે.

4.Contact Us: આ મેનુની મદદથી ઓફિસ આઉટલુક લોંચ કમ્પની સાથે કોંટેક્ટ કરી સકાય છે.

5.Check For Update: આ ઓપસનની મદદથી OutLook  ક્યારે અપડેટ થયુ છે અને કયારે અપડેટ કરવામા આવસે તેની મદદ મેળવી સકાય છે.

6.Detect And Repaire: આ મેનુની મદદથી આઉટલુક મા કોઇ ખામી હોય તો તે શોધીને તેને ડીટેક્ટ કે રીપેર કરી સકાય છે.
7.Active Product: આ ઓપસનની મદદથી હાલમા OutLook 2003 નુ કયુ વર્ઝન એકિટવ છે તે જોઇ સકાય છે.
8.Customer Feedback Option: આ મેનુની મદદથી કસ્ટમરના પ્રસ્નો ની મદદ મળે છે.

9.About Microsoft Office OutLook: આ ઓપસનની મદદથી OutLook 2003 વિષેની સમ્પુર્ણ માહિતી મેળવી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

અહિ ms office 2003 અને Ms Office OutLook 2003 ના બધા મેનુની સમજ પુર્ણ થાય છે આશા છે કે આપને ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે આમ છતા કોઇ પ્રસ્ન હોય તો આપ કોમેંટ દ્વારા પુછી સકો છો.
આભાર