4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 30, 2015

CCC Hall tickit

નમસ્કાર મિત્રો

જેઓની ફુલપગાર કે પેંડીગ સ્કેલ માટેની તારીખ 10/09/2012
કે તે પહેલાની છે તેઓની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થાય છે

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Exam list Download Click Heare

Nov 26, 2015

How To Creat New Post And Add A new Page for Video

નમસ્કાર
     મિત્રો
      આપણે બ્લોગ મા નવી પોસ્ટ કેમ મુકવી અને નવુ પઇજ કેમ બનાવવુ  તે વિશે માહિતી મેળવી આમ છતા કોઇ મિત્રોને બરાબર સમજ ના પડી હોય તો તેમના માટે અહિ એક વિડિયો મુકેલ છે
આ વિડિયો મા નવી પોસ્ટ કેમ મુકવી તેમજ નવુ પૈજ કેવી રીતે બનાવવુ તેની વિસ્તારથી સમજ આપવાનો પ્રયાસ કરેલ છે જો આપને આ વિડિયો ગમે તો અમારી Youtube ચેનલ ને Subscribe કરવાનુ ભુલશો નહિ

આભાર


Nov 25, 2015

How To Add a New Page In blog

અગાઉ આપણે નવી પોસ્ટ કેવી રીતે મુકવી તેના વિસે માહિતી મેળવી આજે નવુ પેઇજ કેવી રીતે બનાવવુ તે વિશે માહિતી મેળવિએ
How to add a new page in blog Step by step

Step-1 Logeen to Yor blog and Click To pageviews (તમારા બ્લોગ મા લોગીન થાવ અને pageview પર ક્લિક કરો )
Step-2. Click To page (page પર ક્લિક કરો)

Step-3.Click To New Page and Enter TitleNew page પર ક્લિક કરો અને પેઇજનુ ટાઇટલ લખો)

Step-4.Write any contant for page aria and click To publish (પેઇજમા તમારે જે કાઇ મુક્વુ છે તે કંટેંટ લખો અને Publish  પર ક્લિક કરો)

For mor information to See below Image


For Watching Tha Video Plz Click Herae

How To Creat a Blog Video

નમસ્કાર
    મિત્રો
અગાઉ આપણે પોસ્ટ્મા બ્લોગ કેવી રીતે બનાવવો તેના સ્ટેપ જોયા પરંતુ ઘણા મિત્રો ને ખ્યાલ ના આવ્યો હોય અહિ એક વિડિયો બનાવી મુકેલ છે જો આપને વિડિયો ગમે તો અમારી Youtube ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબર કરવાનુ ભુલતા નહિ આશા રાખુ છુ કે આ વિડિયો જોઇ આપ સારી રીતે બ્લોગ બનાવી શકશો

આભાર


Nov 23, 2015

Tradesman bharti

Navl Dokyard Bombe Tradesman bharti

Educational Qulification 10th pass 

online application start on 23/11/2015

online application last date 02/12/2015

For More Information Click Heare

For Online Application Click Heare

Nov 22, 2015

How To Creat a New post In blogs

નમસ્કાર
 મિત્રો
 અગાઉની પોસ્ટમા આપણે નવો બ્લોગ કેવી રીતે બનાવવો How to creat a new blog) વિષે શિખ્યા આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે બ્લોગ મા નવી પોસ્ટ કેવી રીતે ઉમેરવી તેમજ વિવિધ પોસ્ટ મેનુ વિષે શિખીસુ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
How to creat a new post in blogs Step by Step

Step-1.login to blogger (તમારા બ્લોગ ડશ્બોર્ડ મા લોગીન થાવ)
Step-2. Click on New Post (New Post પર ક્લિક કરો )

Step-3. Enter Post Title and Write Your Post in Post aria And Thant Click to Publish Your Post
            (પોસ્ટ્નુ ટાઇટલ લખો ,પોસ્ટ લખાણ વિસ્તાર મા પોસ્ટ લખો ,અને છેલ્લે Publish પર ક્લિક કરો )
હવે તમારી પોસ્ટ પ્રકાશિત થઇ ગઇ હસે જેને વ્યુ બ્લોગ દ્વારા જોઇ શકાય છે 
Step-4.Click to Profile picture and Log Out ( પ્રોફાઇલ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને લોગ આઉટ થાવ )

હવે નીચેનુ ચિત્ર જુઓ તેમા પોસ્ટ ના અલગ અલગ મેનુ ની સમજ આપેલી છે જેના વિશે વિસ્તાર થી હવે પછીની પોસ્ટ મા જોઇશુ (menu Option Of Blog's Post)


આભાર

Nov 20, 2015

How To Creat a New Blog

નમસ્કાર   મિત્રો
bloggar પ્લેટ્ફોર્મ પર નવો બ્લોગ કેવી રીતે બનાવવો તે માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

Step-1. Go to Bloggar web sait (bloggar ની વેબ સાઇટ ખોલો)
Step-2. Fil tha Your G-mail id and password and Click to sign button (તમારી જી-મેઇલ આઇ ડી અને પાસવર્ડ નાખો અને sign in પર ક્લિક કરો )
Step-3. Click To New Blog ( હવે New Blog બટ્ટન પર ક્લિક કરો )

Step-4.  Enter Blog Title ex.meniya mansukh then Enter blog Url ex.mnmeniya.blogspot.in then Select any Templet for given then Click to Creat blog 
(બ્લોગ નુ નામ લખો તમારે જે રખવુ હોય તે ,ત્યાર બાદ બ્લોગ નુ url લખો એટલે કે બ્લોગ નુ એડ્રેસ જેમકે મારા બ્લોગ નુ એદ્રેસ mnmeniya.blogspot.in છે .જો તમે લખેલ બ્લોગ એદ્રેસ ના મળે તો એદ્રેસ મા થોડો ફેરફાર કરો ત્યાર બાદ આપેલા ટેમ્પલેટ માથી યોગ્ય ટેમ્પલેટ પસન્દ કરો અને ત્યાર બાદ છેલ્લે Creat blog બટ્ટન પર ક્લિક કરો )
Step-5.  Now Your Blog is Ready to see your blog Click to View blog and then last corner click profile pictur and click log out(sign out)   (હવે તમારો બ્લોગ બની ગ્યો છે તમારો બ્લોગ જોવા માટે View blog બટ્ટન પર ક્લિક કરો અને છેલ્લે ઉપર ખુણામા પ્રોફાઇલ પિકચર પર ક્લિક કરી sign out(log out) કરો.

જો આ પોસ્ટ તમને ગમી હોય તો બ્લોગ ને ફોલોવ કરવા વિનતી તેમજ અમારૂ ફેસબૂક પૈઇજ લાઇક કરશો
આ પોસ્ટ તેમજ સાઇટ અંગે  આપના સુચનો પ્રતિભાવો આવકાર્ય છે .
If you like this post plz Folow to blogs and Like to our facebook paige .

Nov 18, 2015

IIT Gandhinagar ma bharati

IIT Gandhinagar નીચેની જગ્યાઓ કાયમી ધોરણે ભરવાની છે 

જ્ગ્યાનુ નામ                            જગ્યાની સંખ્યા 

1.Assistant Registar                   07
2.Senior System Analyst           01
3.Assistant Eng.Ele.&Civil       02

ઓન લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા :05/12/2015

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

Nov 17, 2015

Googl+ License

નમસ્કાર મિત્રો 
 હાલમા ફેસબૂક ની જેમ Googl+ ખુબજ લોકપ્રિય સોસિયલ મીડીયા તરીકે પ્રખ્યાત છે 
આ  Googl+ નુ લાઇસંસ કાર્ડ બનાવવુ એકડમ સરળ છે 

This is My Googl+ Lissens Kard 

If You Get To Googl+ license Click Heare

Nov 15, 2015

Create PayPal Account

નમસ્કાર 
   મિત્રો 
આપણે જુની પોસ્ટમા લિંક અને લિંક બટનની માહિતી જોઇ 
આજે આપણે પે પલ ખાતુ કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી મેળવિએ 
જો તમે કોઇ પણ ઓનલાઇન કામ કરો છો કે ઓનલાઇન પાર્ટ ટાઇમ કામ કરો છો તો તમારે એક paypal ખાતાની જરૂર પડે છે આ paypal ખાતાની મદ્દ્દ્દ્થી તમે ઓનલાઇન પેમેટ પણ કરી શકો છો અને જો તમારૂ બેંક એકાઉંટ અને ડેબીટ કાર્ડ ની લિંક આ paypal ખાતા સાથે કરો છો તો તમારા માટે આ pay pal  ખાતુ ખુબજ ઉપયોગી સાબિત થાય છે 

આ pay pal ખાતુ એકદમ ફ્રી છે જો તમે blog નો ઉપયોગ કરો છો અને ઓનલાઇન કમાણી કરો છો તો તમારે Individiyual Account ની જરૂર પડસે જરૂર પડયે આ ખાતાને Business Account મા કનવર્ટ પણ કરી શકાય છે . 

paypal Account બનાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે .

Nov 14, 2015

Lock To File Or Folder

નમસ્કાર 
 મિત્રો 
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કોમ્પયુટર ટીપ્સની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો આજે આપણે લોકવાળુ ફોલ્રડર બનાવવુ કે ફોલ્ડર ને લોક કરવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

Step-1. સૌ પ્રથમ notpad ખોલો

Step-2. અહિ ક્લિક કરીને કોડ મેળવો અને કોડ્ની કોપી કરો .

Step-3. કોપી કરેલ કોડ ને તમારા notpad કે અન્ય ટેક્ષ્ટ એડીટર મા પેસ્ટ કરો

Step-4. હવે ખુલેલા નોટપેડને સેવ કરો અને lock.bat એક્ષ્ટેંસન થી સેવ કરો ખાસ યાદ રાખો કે ફાઇલનુ નામ તમે ગમે તે રાખી શકો પરંતુ તેને .bat એક્ષ્ટેંસન આપી સેવ કરો

Step-5. હવે સેવ કરેલી ફાઇલ પર ડબલ ક્લિક કરી ખોલો એટ્લે એક Command Propmt  નો વિંડો ખુલ્સે જેમા પ્રથમ Y લખી એન્ટર આપો ત્યાર બાદ password પુછે જેમા mypassword  લખો એટલે ફોલ્ડર લોક થઇ જસે ફરી વાર પાસવર્ડ આપસો એટલે ફોલ્ડર અનલોક થઇ જસે
જુઓ નીચેના ચિત્રો
ડિફોલ્ટ પાસવર્ડ mypassword હસે તેને ચેંજ કરવો હોય તો તમે સેવ કરેલી ફાઇલ ખોલો અને તેમા જ્યા mypassword  લખેલુ છે ત્યા તમારે જે પાસવર્ડ રાખવો હોય તે રાખી ફાઇલ સેવ કરો


Nov 12, 2015

Andra Bank Bharati

Andra Bank મા Probationary Officers ની ભરતી 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા: ૦૧/૧૨/૨૦૧૫
ઓનલાઇન અરજી કરવાની શરૂઆત ની તા ૧૭/૧૧/૨૦૧૫

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તા; ૦9/12/2015

પરીક્ષાની તા:27/12/2015
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની વેબસાઇટ

CRPF-Constable Bharti

CRPFમા કોંસ્ટેબલ ની ભરતી 

1,Head Constable/gd-82
.Constable-488

અરજી કરવાની છેલ્લી તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૫

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Nov 10, 2015

દિવાળી અને નુતન વર્ષની સુભેચ્છા

નમસ્કાર 
    મિત્રો 
www.mnmeniya.in ના દરેક વાચક મિત્રો ને દિવાળીની શુભ કામના 
આ દિવાળી આપના જીવનને દિવા સમાન તેજસ્વી,યસસ્વી,એશ્વર્ય અને દેવી સંસ્કાર યુકત બને તેવી હાર્દિક સુભેચ્છા 

Nov 9, 2015

UPSC Total post 457 last date 04/12/2015

UPSC Total 457 Post Mate Bharaty 

1.Indian Military Academy -200 Posts
2.Indian Navel Academy -45 Posts
3.Air Force Academy -32 Posts
4.Officers Training Academy(men)-175 Posts
5.Officers Training Academy(women,Non-Technical) -05

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:૦૪-૧૨-૧૬
પરીક્ષાની તા: ૧૪-૦૨-૧૬

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો.

ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો 

Nov 8, 2015

link and button

નમસ્કાર 
   મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ઇ-મેઇલ આઇકોન  બનાવવો તેની માહિતી મેળવી 
આજે આપણે લિંક અને લિંક માટેના બટ્ટનની માહીતી જોઇએ
જો તમારે બ્લોગ કે વેબસાઇટ છે અને તેમા તમે પોસ્ટ મા કે અન્ય કોઇ લિંક મુકો છો પરંતુ આ લિંક પર ક્લિક કરતાજ એક નવી વિંડો ખુલે આવુ ઇચ્છો છો તો તમે જે લિંક મુકો છો તે લિંક ની આગળ
જેમકે સુત્ર:  a href "htttp://www.mnmeniya.in"લિંક માટેનુ લખાણ" 

ઉપરના સુત્રમા સુત્રની શરૂઆતમા  અને સુત્રના અંતમા  છેલ્લે  
 નિશાની મુકો 

Nov 7, 2015

Free Online Kundali

નમસ્કાર
   મિત્રો

ઘણીવાર આપણને થાય કે આપણી કુંડળી મળે તો કેવુ સારુ વળી અમુક સમયે આપણે આપણી અથવા તો આપણા બાળકોની કે સગા સબન્ધીની કુંડળી કઢાવતા હોઇએ છિએ પરંતુ આ કુંડળી આપણને ઘણી મોંઘી પડતી હોય છે કુંડળી કાઢનાર જ્યોતીષી જરુરી ફી લઇને કુંડળી કાઢી આપે છે

Nov 6, 2015

divali vekesan niyat karvano priptra

દિવાળી વેકેસન નિયત કરવાનો તા ૫/૧૧/૨૦૧૫ નો પરિપત્ર

Nov 5, 2015

Bhartiy Naukadal maa Bhartee

ભારતીય નૌકાદળ મા વિવિધ ભરતી 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:14/11/2015

વધુ માહિતી માટે click heare

ઓનલાઇન અરજી કરવા Click Heare 

Nov 4, 2015

દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે ભરતી

દક્ષિણ રેલ્વે મા કુલ 220 જ્ગ્યા માટે ભરતી કરવાની છે 

1.Assistant manager  92
2.Good Guard 76
3.Tickit Examiner 30
4.Teach grarde II   12
5.Teach Grede III 10

અરજી કરવાની છેલ્લી તા: 26/11/2015

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

Nov 1, 2015

GCC Exam Typing &Steno Result 2015

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ પરીક્ષા GCC Exam Typing & Steno July 2015
નુ રીઝલ્ટ જાહેર થયુ છે રીઝલ્ટ PDF  ફોર્મટ મા છે જેમા Ctrl+F કરી તમારો રોલ નમ્બર વાઇઝ કે નામ પ્રમાણે શોધી શકાય છે .

રીઝલ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો