4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 16, 2018

police bharti 2018

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 

હાલમા LRB(Lokraksak Recruitment Bord) લોકરક્ષક(કોંસ્ટેબલ) અને જેલ સિપાહી ગુજરાત પોલીસ દળમા  અલગ અલગ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી સકાય છે 
આ ભરતી 12 પાસ ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી સકસે 
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 07/09/2018 છે.
અરજી ફી રૂપિયા 100 છે .

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહિ ક્લિક કરો