4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 29, 2017

navi nimnuk bond pariptra

નમસ્કાર 
   વાચક  મિત્રો 
હવે પછી ચાલુ નોકરી વાળા વિધ્યાસહાયક શિક્ષણસહાયક અને મુખ્યશિક્ષકને ત્રણ વર્ષ પહેલા બીજી નોકરી મા રાજીનામુ આપીને જવા માટે રૂ.300000 નો બોંડ આપવો પડ્સે જુઓ તારીખ ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ નો પરીપત્ર Mar 22, 2017

Nps App For NSDL

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા CPF ની કપાત ઓનલાઇન કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે NPS માટે NSDL એન્દ્રોઇડ એપલીકેસન વિષે જોઇએ આ એપની મદદથી આપણી કુલ કપાત કેટલી થઇ છે તે જોઇ સકાય છે આ એપ મા તમારો પ્રાણ નંબર અને પાસવર્ડથી લોગીન થવાનુ રહેસે લોગીન થયા બાદ આપ તમારી કપાત કુલ કેટલી થઇ છે તે જોઇ સકસો 

એપ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

Mar 18, 2017

vidhyasahak ni sarviche salang ganava babat pariptr 17/03/2017

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
વિધ્યાસહાયક તરીકે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીની નોકરી સળંગ ગણવા બાબત્ અને પગાર તફાવતની માહિતી બાબત તારીખ ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ નો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનોપરીપત્ર 
ડેસ્ક્ટોપ કોમ્પ્યુટર માટે અહિ ક્લિક કરો 


ડેસ્ક્ટોપ કોમ્પ્યુટર માટે અહિ ક્લિક કરો Mar 12, 2017

Resan kard malva patr jaththo

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે નામ અને રેસનકાર્ડ નંબર કેવી રીતે મેળવવો તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે આપણા રેશન કાર્ડમા મળવા પાત્ર જથ્થો તેમજ મોબાઇલ રજિસ્ટર કરાવવાની માહિતી જોઇએ
આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક ખોલો અને તેમા મોબાઇલ નંબર લખી આગળ વધો પર ક્લિક કરો
ત્યારબાદ મોબાઇલ પર એક ઓટીપી આવસે જે નાખો અને ત્યારબાદ submit પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ જિલ્લો તાલુકો અને ગામ સાથે દુકાનદારનુ નામ સિલેક્ટ કરો અને સબમીટ પર ક્લિક કરો જેથી તમારો નંબર રજિસ્ટર થઇ જસે અને જથ્થાના મેસેજ મળવાના ચાલુ  જઇ જસે
એજ રીતે તમે તમારી ફરિયાદ પણ નોન્ધાવી સકસો અને તમારા રેસન કાર્ડ નમ્નર પરથી તમને મળવા પાત્ર જથ્થાની માહિતી પણ જોઇ સકસો આ માટે રેસનકાર્ડ નંબર નાખી જુઓ પર ક્લિક કરવુ

 રેશનકાર્ડ સંબધી ફરિયાદ નોંધાવવા અહિ ક્લિક કરો 

રેશનકાર્ડના જથ્થાના મેસેજ માટે મોબાઇલ રજિસ્ટર કરાવવા અહિ ક્લિક કરો 

રેશનકાર્ડમા આપને મળવાપાત્ર જથ્થાની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર

Mar 5, 2017

SCE PATAK A TO F

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
પ્રસ્તુત પોસ્ટમા આપણે ધોરણ 1થી8 માટે મુલ્યાંકન માટેના SCE પત્રકો A થી F વિષેની માહિતી જોઇએ
નીચે જે તે ફાઇલ કે પત્રકની ડાઉનલોડ લિંક મુકેલી છે જેના પર ક્લિક કરી આપ કોઇ પણ પત્રક કે મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

SCE મોડ્યુલ 

Patrak -A

Patrak-B

Patrak- C

Patarak-D1

Patarak-D2

Patarak-D3

Patarak-D4

Patarak- E

Patarak-F


praman ptra sce talim

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
હાલમા ડાયેટ દ્વારા દરેક શાળામાથી એક એક શિક્ષકને SCE પત્રકો માટે તાલીમ આપવામા આવેલ જેમા તાલીમ મેળવનાર શિક્ષકે પોતાની શાળામા જઇ બાકીના શિક્ષકોને આ તાલીમ આપવાની છે અને સાથે સાથે તાલીમ આપ્યાની સાબિતી રૂપે પ્રમાણ પત્ર લેવાનુ હોય છે આ પ્રમાણપત્રનો નમુનો PDF અને JPG સ્વરૂપે નીચે આપેલ છે

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 
આભાર