4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 29, 2016

ccc New Registretion for Sau Uni.

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો
જે સરકારી કર્મચારીને સૌરાસ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ મા CCC ની પરીક્ષા આપવાની બાકી હોય તેમના માટે નવુ રજિસ્ટ્રેસન ચાલુ છે રજિસ્ટ્રેસન કરવા આપેલી તમામ સુચના વાંચી Agree બટન પર ક્લિક કરવુ
નવુ રજિસ્ટ્રેસન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
રજિસ્ટ્રેસન માટેની સુચના

Dec 21, 2016

gunotsav-7 pariptra 7/12/16

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
સરકારશ્રીની યોજના મુજબ તમામ સરકારી અને અનુદાનીત શાળાઓમા આગામી ગુણોત્સવ તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૭થી ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાસે જુઓ તે માટેનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનો તારીખ ૦૭/૧૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Dec 18, 2016

pradhan mantri awas yojna-PMAY

નમસ્કાર
       વાચક મિત્રો
આજે આપણે પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજનાની માહિતી જોઇએ
આ યોજના ૨૦૧૫ મા લોંચ થઇ હતી અને જેનો ટારગેટ સાત વર્ષ એટલે કે વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીનો છે
આ યોજના અંતર્ગત ઓનલાઇન આવેદન કરવાનુ હોય છે આ ઓનલાઇન આવેદન કર્યા બાદ તે ફોર્મ નુ સ્ટેટસ અને ફોર્મ ની સ્થિતિ ઓનલાઇન જોઇ સકાય છે

આ યોજના અંતર્ગત ફોર્મ ભરવા માટે તમારે જરૂરી દસ્તાવેજ લઇને આપના નજિકના જન સુવિધા કેન્દ્ર પર જવાનુ રહેસે જ્યાથી પાસપોર્ટ ફોટો અને જરૂરી ડોક્યુમેંટ આપસો એટલે તે એક રસીદ આપસે જેમા આપના ફોર્મ નો નમ્બર હસે જેની મદદથી ઓનલાઇન ફોર્મ તેની સ્થિતિ વગેરે ઓનલાઇન જોઇ સકાય છે

વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબ સાઇટ http://pmaymis.gov.in/ પરજવુ
ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવા અહિ ક્લિક કરો 
ફોર્મ ની ટ્રેક અને સ્ટેટસ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
ફોર્મ ની પ્રીંટ લેવા અહિ ક્લિક કરો 

પાલક માતા પિતા યોજનાની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Dec 15, 2016

palak mata pita yojana

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનાથ અને અસહાય બાળકો માટે પાલક માતા પિતા યોજના અમલમા છે જેમા 0થી18 વર્ષના બાળકો કે જેના માતા પિતા હયાત ના હોય તેમને સરકારશ્રી તરફ્થી આવા બાળકોને દર મહિને  રૂપિયા ૩૦૦૦ ની સહાય અભ્યાસ માટે મળવા પાત્ર છે જો આપના ખ્યાલમા કોઇ આવા બાળકો હોય તો આ યોજનાનો લાભ અવશય અપાવશો

આ યોજના માટે જરૂરી આધાર પુરાવા
1. બાળકની જ્ન્મ તારીખનો દાખલો ,બાળકનુ આધાર કાર્ડ અને બે ફોટા
2.બાળકનો પાલક માતા પિતા સાથેનો  ફોટૉ
3.બાળકના પાલક માતા કે પિતાના નામનો આવકનો દાખલો (T.D.O કે મામલતદારનો )
4.માતા અને પિતાના મરણના દાખલા
5.બાળકની બેંક પાસબૂકની નકલ
6.બાળક્નો ચાલુ અભ્યાસનો દાખલો (શાળાના આચાર્યનો )
7.પાલક માતા પિતાના આધાર કાર્ડ ચુંટણી કાર્ડ અને રેશન કાર્ડ

આ યોજનાનુ અરજી ફોર્મ


આ યોજનાનો પરીપત્ર

 યોજનાનાધારાધોરણો અને આધાર પુરાવાDec 13, 2016

How Edite Excel Sheet withe one of all

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પ્રિન્ટર પ્રોબ્લેમ્બ્સ અને તેના ઉપાયો વિશે માહિતી મેળવી
 આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
  આજે આપણે એક્સેલ મા એક સાથે એક થી વધુ વર્ક શીટ મા એક સરખુ કાર્ય કે કોઇ સુધારા વધારા કરવા હોય તો તે એક સાથે એક્થી વધુ વર્ક શીટમા કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ કિ- બોર્ડની Shift કિ દબાવી રાખી તમારે જેટલી વર્ક શીટમા કાર્ય કરવાનુ છે તેને પ્રથમ થી છેલ્લે એમ સિલેક્ટ કરો એટલે કે પ્રથમ અને છેલ્લી શીટ સિલેક્ટ કરી ગ્રુપ કરો બસ હવે તમે પ્રથમ શીટમા જે કાઇ પણ કાર્ય સુધારા વધારા કરશો તે તમામ કાર્ય સુધારા વધારા બધી શીટમા એક સાથે થસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર

Dec 5, 2016

std 6thi8 khali jgyani mahiti babat pripatra 3-12-16

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓમા ધોરણ 6 થી 8 મા વિષય વાઇઝ ખાલી જ્ગ્યાની માહિતી મોકલવા બાબત નિયામકશ્રીનો તારીખ ૩/૧૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Nov 30, 2016

How To Make Online Pan kard

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આજે આપણે ઓનલાઇન પાનકાર્ડ કેવી રીતે કાઢી સકાય કે અરજી કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ પાનકાર્ડ માટેની નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી વેબ સાઇટ ખોલો
વેબસાઇટ માટેની લિંક https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

સ્ટેપ-2 . હવે ખુલેલી વેબસાઇટમા પ્રથમ અપ્લીકેશન ટાઇપમા New Pan Indian Citizen (Form49A) સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ કેટેગરી મા યોગ્ય કેટેગરી સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ  આપની અટક નામ પિતા કે પતિનુ નામ ઇ-મેઇલ આઇ ડી જ્ન્મ તારીખ મોબાઇલ નંબર લખો અને ત્યારબાદ સિક્યુરીટી કેપ્શા લખો અને છેલ્લે Submite પર ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


સ્ટેપ-3. હવે એક ટોકન નમ્બર દેખાસે જે નમ્બર તમે લખી લેવો કે યાદ રાખવો ત્યારબાદ નીચે CONTINUE TO PAN APPLICATION પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


સ્ટેપ-4. હવે ખુલેલા પેજમા તમે ભરેલ માહિતી દેખાસે જેમા પિતા કે પતિનુ પુરૂ નામ લખો અને ત્યારબાદ NEXT પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

સ્ટેપ-5. હવે તમારી આવક અને તેના સ્ત્રોત સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ તમારૂ એદ્રેસ ઓફિસ નામ મોબાઇલ નો અને મેઇલ આઇડી વગેરે લખો ત્યારબાદ Representative Assessee મા NO સિલેક્ટ કરો અને NEXT પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-6. હવે ખુલેલ પેઝમા એરિયા કોડ એઓ કોડ રેંઝ કોડ અને જરૂરી ઓપસન સિલેક્ટ કરી NEXT પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-7. હવે ખુલેલા પેઝમા ત્રણ ઓપ્સન મા જરૂરી ડોક્યુમેંટ સિલેક્ટ કરો અને અપલોડ કરો કે ઓનલાઇન વેરીફાઇ કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે SUBMITE પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-8. હવે પુરે પુરૂ તમે ભરેલ ફોર્મ માહિતી વગેરે ચેક કરો અને બધુ બરાબર લાગે તો PROCES પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-9. હવે પાનકાર્ડ માટેની જરૂરી ફી ઓનલાઇન  પે મેંટ ભરો અને પેમેન્ટની સ્લીપ કાઢી લો 


જો આપે ફોર્મ બરાબર ભરેલ હસે તો  15 થી 20 દિવસમા પાન કાર્ડ ઘરે આવી જસે 
આભાર

Nov 26, 2016

How to Add Domain in Blog

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે બ્લોગમા Custom Domain નામ કેવી રીતે એડ કરવુ તેની માહિતી જોઇએ આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે. ડોમેન નામ  ઘણી પ્રકારે એડ કરી સકાય છે જેમા આપણે ગૂગલ વેબ માસ્ટર ટૂલની મદદથી એડ કરવાના સ્ટેપ જોઇએ

STEP-1. સૌ પ્રથમ તમારા બ્લોગમા લોગીન થાવ અને દેખાતા ડશબોર્ડમા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

STEP-2. હવે Settings મા પ્રથમ ઓપ્સન Basic પર ક્લિક કરો અને તેમા Setup a 3party URL for your blog નામના ઓપ્સન પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Nov 23, 2016

E-books Notepad & paint

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો

 ઇ-બૂક્સ એટલે કે  www.mnmeniya.in દ્વારા લખાયેલ બે પુસ્તક જે કોમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ને લગતા છે જે ગુજરાતી ભાષામા લખાયેલ સે અને જરૂર મુજબ ચિત્રો પણ આપેલ છે. અને PDF ફોરમેટમા છે 

1.Notepad માટે અહિ ક્લિક કરો 

2.Ms Paint માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

Nov 20, 2016

How to Solwe Print Problebs

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા માઉસ વગર કિ- બોર્ડની મદદથી કેવી રીતે કાર્ય કરી સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે કોમ્પ્યુટર મા પ્રિન્ટ ને લગતી સામાન્ય સમસ્યા નિવારવાના ઉપાયો જોઇએ 
ઘણી વાર કોમ્પ્યુટર સાથે જોડેલ પ્રિન્ટર અચાનક કાર્ય કરતુ બન્ધ થઇ જાય છે અને પ્રિન્ટ આપવા છતા પ્રિન્ટ થતી નથી આ સમસ્યા Print Spular ના બન્ધ થઇ જવાથી થાય છે જેને ચાલુ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 
 સૌ પ્રથમ તો વાયરીંગ ચેક કરો અને કોમ્પ્યુટર અને  કોમ્પ્યુટર અને  પ્રિન્ટર એકબીજા સાથે ક્નેક્ટ છે કે  નહિ તે ચેક  કરો જો બધુ  બરાબર  હોય તો નીચેની બે  રીતનો ઉપયોગ  કરી જુઓ 

રીત-1
સૌ પ્રથમ Window+R કિ-પ્રેશ કરો અથવા RUN કમાન્ડ ઓપન કરો અને તેમા services.msc ટાઇપ કરો અને એન્ટર આપો હવે ખુલેલા વિંડોમા Print Spoolers શોધો અને તેમા start the services પર ક્લિક કરો જો આ ઓપ્સન ના હોય તો પ્રિન્ટ સ્પુલરની સમસ્યા ના હોય સકે 

રીત-2
સૌ પ્રથમ C Drive ઓપન કરો તેમાwindows ફોલ્ડર ખોલો તેમા system32 ને ઓપન કરો તેમા Spool અને તેમા Printers ફોલ્ડર ખોલો અને જોવા મળતી બધી ફાઇલ ને દુર કરો એટલે કે ડિલીટ કરો 

જો આ બે રીતનો ઉપયોગ કર્યા છતા પ્રિન્ટ ના થાય તો તેમા હાર્ડ વેર પ્રોબ્લેમ હોઇ સકે જેથી હાર્ડ વેર કારીગરની મદદ લેવી 

આભાર

Nov 18, 2016

Link & Button

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

બ્લોગ કે વેબસાઇટમા આપણે લિંક મુકતા હોઇએ છીએ આ લિંક નવી વિંડોમા ખોલવા માટેની લિંક તેમજ બટ્ટન ની માહિતી જોઇએ 

LINK નવી વિંડોમા ખોલવા માટે લિંક્ની આગળ નીચે લખેલ કોડ લખી લિંક આપવી 
કોડ માટે અહિ ક્લિક કરો


BUTTON પર ક્લિક કરતા ડાયલોગ બોક્ષ ખુલે તેના સ્ટેપ
સૌ પ્રથમ નીચે લખેલ કોડ કે સુત્ર પોસ્ટમા કે સાઇટ પર જ્યા બટ્ટન મુકવુ છે ત્યા લખો 
કોડ માટે અહિ ક્લિક કરો

ઉપરના કોડમા જ્યા alert લખેલુ છે ત્યા confirm લખવાથી OK અને Cancel એમ બે વિક્લ્પો જોવા મળસે 
અને જો prompt લખસો તો search નો ઓપ્સન પણ આવસે 

આભાર

Nov 16, 2016

Foto Shop keybord Short Cut

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફોટોશોપમા પાસપોર્ટ સાઇઝના ઇમેઝ કેવી રીતે બનાવવા તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે માત્ર એક્જ પેજમા ફોટોશોપમા ઉપયોગી એવા કિ-બોર્ડ ના શોર્ટ કટની માહિતી જોઇએ
આ શોર્ટ કટ ફાઇલ તેમજ એડિટ મેનુના ઉપયોગ માટે છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Nov 14, 2016

Banavo Keybord ne mouse

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કોમ્પ્યુટર મા આપણા કી બોર્ડને માઉસ બનાવવા માટેના સ્ટેપ જોઇએ 
ઘણી વાર કામ કરતા માઉસ બગડી જાય તો સુ કરવુ ? તો મુંજાવાની જરૂર નથી થોડી ટેક્નીકથી તમારૂ કિ-બોર્ડ માઉસ બની જસે 

આ માટે સૌ પ્રથમ Control penal તેમા Ease Of Access Center અથવા Accessibility Option તેમા Make The mouse easier to use તેમા Control the mouse with keybord તેમા turn on mouse key ને પછી apply પર ક્લિક કરો 
અથવા  કી-બોર્ડ પરથી Alt+Left Shift+NumLock કી એક સાથે પ્રેશ કરો અને ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષમા YES પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


YES પર ક્લિક કરશો એટલે તમારા PCના સ્ટેટસ બારમા માઉસનુ નીશાન આવી જસે અને કિ-બોર્ડનુ નમ્બરીક કિ માઉસનુ કામ કરસે જેમા કિ-1,2,3,4,6,7,8,9 માઉસના એરાને બધી બાજુ ફેરવવાનુ કામ કરસે અને  કિ 5 ની મદદથી એક વાર પ્રેશ કરવાથી માઉસની એક ક્લિક તથા ડબલ પ્રેશ કરવાથી માઉસની ડબલ ક્લિક થસે તેમજ - અને + આ કિ રાઇટ ક્લિક અને ડ્રેગ અને ડ્રોપ નુ કાર્ય કરસે 

આ સુવિધા બન્ધ કરવા માટે કિ-બોર્ડ પરથી ફરીવાર Alt+LeftShift+NumLock એક સાથે પ્રેશ કરો 
ફોલ્ડરને લોક્ કરવાની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો આભાર

Nov 12, 2016

How TO Download Sandesh News Pepar

નમસ્કાર 
  વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સંદેશ ન્યુજ પેપરની PDF ફાઇલ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 

           આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી સંદેશ ની વેબસાઇટ ખોલો  અથવા ગૂગલમા સન્દેશ ન્યુજ લખી સર્ચ કરો 
વેબ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો

       તેમા  જ્યા e-paper લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો હવે ખુલેલી સાઇટમા તમારે જે જિલ્લાના સમાચાર જોઇએ છે તે સીટી પસંદ કરો અથવા જે સમાચાર પત્રની ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવી છે તેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો હવે

તેમા ડાઉનલોડ (Download) લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો હવે વેરીફિકેશન માટે પુછ્સે જેમા I am not robort પર ક્લિક કરી ખુલેલા બોક્ષમા યોગ્ય ચિત્ર કે પ્રસ્નનો જવાબ સિલેક્ટ કરી Verify પર ક્લિક કરો ત્યાર બાદ ખુલતા Option મા Download Full news paper પર ક્લિક કરો અથવા નીચે જુદા જુદા ભાગ હસે તેમાથી જેતે ભાગ સામેના Download આઇકોન પર ક્લિક કરીને તેના ભાગ પણ ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

વધુ માહિતી માટેજુઓનીચેના ચિત્રો
ચિત્ર ન.1 

ચિત્ર ન.2


ચિત્ર ન.3


ચિત્ર ન.4


ચિત્ર ન.5આભાર

Nov 10, 2016

How To Download Aadharkard

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આધાર કાર્ડમા આધાર કાર્ડ મોબાઇલ નંબર એ ખુબજ જરૂરી અને અગત્યનો છે આધાર કાર્ડ કઢાવતી વખતે મોબાઇલ નમ્બર આપેલ હસે જ કદાસ સરત ચુંકથી ના આપેલ હોય કે ભુલથી ઓપરેટરે લખેલ નાહોય તો આપણે તેને કેવી રીતે એડ કરવો તેના સ્ટેપ આપણે જુની પોસ્ટમા જોયા આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો  

          આજે આપણે આપણુ આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી સકાય તેના વિષે માહિતી જોઇએ 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી આધાર કાર્ડની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ ઓપન કરો તે માટે  અહિ ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-2. હવે તેમા તમારા આધાર કાર્ડનો નોન્ધણી નમ્બર એટલે કે Enrolment Id No અથવા Aadhar kard no અને તમારુ પુરૂ નામ પીન કોડ નંબર અને ચોરસ ખાનામા દેખાતા કેપ્સા અને મોબાઇલ નંબર નાખી Get One Time Password પર ક્લિક કરો અને ત્યાર બાદ તમારા મોબાઇલમા કે તમે લખેલ મોબાઇલ પર એક OTP એટલે કે વન ટાઇમ પાસવર્ડ આવસે જેને Enter OTP ના ખાનામા લખો અને પછી છેલ્લે Validate & Download પર ક્લિક કરો એટલે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ થઇ જસે વધુ માહિતી માટે  જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


સ્ટેપ-3. બસ હવે ડાઉનલોડ કરેલ ફાઇલ ઓપન કરો તમે ડાઉનલોડ કરેલ આધાર કાર્ડને PDF  ફાઇલમા જોઇ સકાસે 

આભાર 


Oct 29, 2016

std 10 & 12 form bharvani date ma vadharo

નમસ્કાર
    મિત્રો
ધોરણ 10 અને 12 નાં ફોર્મ ભરવાની તારીખ માં વધારો કરવામા આવેલ છે જુઓ નીચેનો જી.આર.

Oct 25, 2016

Gunotsav-7 pariptra 24/10/2016

નમસ્કાર
    શિક્ષક મિત્રો
આગામી ગુણોત્સવ તારીખ 1/2/3 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાસે જુઓ તારીખ 24/10/2016 નો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો પરીપત્ર

Oct 10, 2016

Ms Office Outlook 2007 menu part -2

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા MS Office Outlook 2007 ની સમજ અને File,Edite, અને View મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે બાકીના ચાર મેનુ Go,Tools,Action અને Help મેનુની સમજ મેળવિશુ 


 Go મેનુની સમજ 
 Go menu ની મદદથી મેનુના નામ પ્રમાણે OutLookના વિવિધ વિભાગો પર જઇ સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Oct 8, 2016

How To Add mobile no in aadhar card

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આધાર કાર્ડમા આધાર કાર્ડ મોબાઇલ નંબર એ ખુબજ જરૂરી અને અગત્યનો છે આધાર કાર્ડ કઢાવતી વખતે મોબાઇલ નમ્બર આપેલ હસે જ કદાસ સરત ચુંકથી ના આપેલ હોય કે ભુલથી ઓપરેટરે લખેલ નાહોય તો આપણે તેને કેવી રીતે એડ કરવો તેના સ્ટેપ જોઇએ 

આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નમ્બર જરૂરી છે તેના વગર જરૂરી સુધારા વધારા કરી સકાતા નથી 
આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નમ્બર ત્રણ રીતે એડ કરી સકાય છે.

રીત-1 
ઓનલાઇન  જેમા આપ જો પ્રથમ થી મોબાઇલ રજિસ્ટર કરાવેલ હોય તો આપ તેને ચેંઝ કે એડીટ કરી સકો છો આપના આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટર કરાવેલ છે કે નહિ તે ચેક કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને ખુલેલી સાઇટમા આધાર કાર્ડ નમ્બર અને વેબસાઇટ પર દેખાતો સેક્યુરીટી કોડ નાખો અને Verify પર ક્લિક કરો એટલે લખેલ આધાર કાર્ડ નમ્બર ની વિગતો બતાવાસે જેમા જાતી ઉમર અને મોબાઇલ નમ્બર રજિસ્ટર કરાવેલ છે કે નહિ અને છે તો તેની વિગત બતાવસે અને જો રજિસ્ટર નહિ હોય તો Mobile No Not Register એવો મેસેજ લખેલ હસે 

આધાર કાર્ડ વેરીફિકેશન માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

રીત-2
આ રીતમા તમારી નજિકના Enrolment Center પર રૂબરૂ જઇને તમારે તમારો મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટર કરાવવો પડસે આ માટે વેબસાઇટ પર જઇ સૌ પ્રથમ રાજ્ય પછી જિલ્લો અને તાલુકો સિલેક્ટ કરી Search પર ક્લિક કરો 
Enrolment Center ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

રીત-3
આ રીતમા તમે ઓફલાઇન પોસ્ટ દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડની વિગતો તથા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટર કરાવી સકો છો આ માટે તમારે ફોર્મમા જરૂરી વિગતો આધાર પુરાવા આધાર કાર્ડ નંબર વગેરે ભરી ફોર્મમા આપેલ સરનામે પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાનુ રહેસે જે પહોચ્યા બાદ 15 દિવસ બાદ સુધારા વધારા થઇ ગ્યા હસે ત્યાર બાદ તમે ઓનલાઇન આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી સકો છો 

ફોર્મ ભરવાની માહિતી અને જરૂરી પ્રૂફ માટે અહિ ક્લિક કરો 
ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર 

Oct 6, 2016

EBC RAd Pariptr 050-/10/16

નામદાર કોર્ટના ચુકાદાના આધારે હવે અટકેલી ભરતી 10% EBC અનામત વગર જ થસે જુઓ તારીખ 05/10/2016 નો પરીપત્ર 
PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ms Office Outlook 2007 samj and menu-1

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ms PowerPoint 2007 ના તમામ મેનુની સમજ મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office Outlook 2007  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Microsoft Office OutLook 2007  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1). 
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office Outlook 2007 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office OutLook 2007 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1


ચિત્ર ન.2


ચિત્ર ન.3


 MS Office OutLook 2007 ના વિવિધ મેનુ વિસે સમજ 

MS Office OutLook 2007 મા કુલ 7 menu છે 
1.file
2.Edit
3.View
4.Go
5.Tools
6.Action
7.Help

Oct 5, 2016

How to search Voter List

નમસ્કાર 
   મિત્રો 
ભારત સરકારની મતદાર યાદીમા આપણુ નામ કેવી રીતે શોધવુ તેની માહિતી જોઇએ 
હવે મતદાર યાદીમા આપણુ નામ છે કે નહી તે જોવા BLO પાસે જવાની જરૂર નથી તે હવે ઓનલાઇન જોઇ સકાસે 
આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને ખુલેલી સાઇટ પર તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ BY Name અથવા જો તમને વોટર આઇડી કાર્ડ નંબર યાદ હોય તો By Voter Id વગેરેમાથી એક વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો
હવે તમારી અટક નામ પિતાનુ નામ ઉમર જાતી વગેરે વિગતો ભરી દેખાતા કેપચા લખો અને પછી Search કે Submit પર ક્લિક કરો અને જો વોટર આઇ ડી નંબર યાદ હોય તો તે ઓપ્સન સિલેક્ટ કરી વોટર આઇ ડી નંબર નાખી Search કે Submit પર ક્લિક કરો એટલે તમારી મતદાર યાદીની વિગતો જોઇ સકસો અને ફેરફાર કરવો હોય તો આપ BLO ને મળી ફેરફાર માટેના ફોર્મ ભરી સકો છો 


મતદાર યાદીમા નામ શોધવા ની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર 

Oct 2, 2016

MS Office PowerPoint Animation,Slide Show,Review,View & Formate Menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Ms Office PowerPoint 2007 ના Office Button,Home,Insert અનેDesign Menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Ms Office PowerPoint 2007 ના Animations,Slide Show,Review અને View  અને Formet Menu ની સમજ મેળવીશુ

5.Animations Menu ની સમજ
Animations Menu ના નામ પ્રમાણે સ્લાઇડમા વિવિધ અનીમેશન ઇફેક્ટને  લગતા સેટીંગ્સ હોય છે જેમા મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે આ ત્રણ ભાગ કે મેનુની સમજ નીચે મુજબ છે.

(1)Preview: એનીમેશન મેનુના આ પ્રથમ ભાગની મદદથી સ્લાઇડમા ઉમેરેલ ઇફેક્ટ તેમજ બનાવેલી સ્લાઇડ કેવી દેખાસે તેનુ પ્રીવ્યુ જોઇ સકાય છે.
(2)Animations: વિભાગની મદદથી સ્લાઇડ પર એનીમેશન આપી સકાય છે તેમજ કસ્ટોમ એનીમેશન સેટ કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Sep 30, 2016

ful pay order babat pariptra

નમસ્કાર
  મિત્રો
હાલમા પાંચ વર્ષ પુર્ણ કરી ફુલ પગારમા આવનાર કર્મચારીઓને ફુલ પગાર થવાના બીજાજ દિવસે ફુલ પગારનો ઓર્ડર મળી જાય તે રીતે તાત્કાલીક કામગીરી કરવા બાબત તારીખ 28/09/2016 નો પરીપત્ર

Sep 29, 2016

Dise Form Kamgiri 2016/17

આધાર ડાયસની વર્ષ ૨૦૧૬/૧૭ માટેની કામગીરી બાબત ગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદનો  તારીખ ૨૭/૦૯/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર


Sep 26, 2016

MS Office PowerPoint 2007 samj and menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે  Ms Excel 2007 ના તમામ મેનુ  વિષે  સમ્પુર્ણ સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office PowerPoint 2007  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તેની માહિતી તેમજ ઓફિસ બટન,હોમ,ઇન્સર્ટ અને ડિઝાઇન મેનુની સમજ મેળવિએ 


Windows-7 મા Microsoft Office PowerPoint 2007  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1). 
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office PowerPoint 2007 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office PowerPoint 2007 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1

Sep 23, 2016

Fesabook Friends ko unfriends kese kare

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આજે આપણે ફેસબૂકમા કોઇ પણ મિત્ર કે જે આપણો ફેસબૂક ફ્રેન્ડ છે તેને Unfriends બનાવવાની માહિતી મેળવિએ આ માટે 

1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે  પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા તમારૂ પ્રોફાઇલ નામ હસે તેના પર ક્લિક કરો અને ખુલેલી ટાઇમલાઇનમા Friends પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે ખુલેલા વિન્ડોમા તમારા ફ્રેન્ડના નામ દેખાસે તમારે જે ફ્રેન્ડને Unfriends કરવો છે તે ફ્રેન્ડ સામે દેખાતા Friends ઓપ્સન પર ક્લિક કરો અને તેમા Unfriends  પર ક્લિક કરો આથી તે ફ્રેન્ડ તમારો મિત્ર નહી રહે હવે જો તમારે તેને ફરી મિત્ર બનાવવો હોય તો Add Friends પર ક્લિક કરી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોક્લવી પડસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

ફેસબૂક ગ્રુપ બનાવવાની માહિતી માટે Click Heare

Sep 21, 2016

CCC Priptra 20/09/2016

નમસ્કાર
  શિક્ષક મિત્રો
જે કર્મચારીઓએ તારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ સુધીમા CCC ની પરીક્ષા પાસ કરી  છે તેઓને મુળ તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મળવા પાત્ર છે જુઓ તારીખ ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ નો સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો પરીપત્રSep 20, 2016

Blogger Templet Advanxced Settings

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet નુ LayOut કેવી રીતે સેટ કરવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet ના વિવિધ Advanced સેટીંગની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે તેમા Advanced પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ બાજુમા વિવિધ મેનુ ખુલસે જેમા જેતે મેનુ પર ક્લિક કરતા સાઇડમા સબમેનુ મા તેના વિવિધ સેટીંગ હસે જેમકે Page,Link,Blog Title,Blog Discripsan,Tabe Text,Tabe breackground,Date Header,Post title,Post Breack Ground,Gedjet Title,Gedjet Text,Gedjet Link,breack Ground,Side bar Breack Breack Ground,Image,Feed,Feed Link,Pager,Footer,Mobile Button Color,Add CSS જેવા ઓપ્સન હોયસે તેમા જેતે ઓપ્શન પર ક્લિક કરી  કલરના સેટીંગ ,લખાણ ના સેટીગ અક્ષરની સાઇઝ તેમજ ફોંટના સેટીંગ બ્રેક ગ્રાઉન્ડ કલર તેમજ વિવિધ આકર્શક ડિઝાઇન માટેના યોગ્ય સેટીંગ હસે તેમા  આપની પસન્દગી મુજબ સેટ  કરો  અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.1,2,3બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ એડવાંસ સેટીંગના કારણે ટેમ્પલેટ કલર બ્રેક ગ્રાઉન્ડ અક્ષર સાઇઝ તથા દેખાવમા કેવો ફેરફાર થયેલ સે તે જોઇ સકસો અને જો યોગ્ય દેખાવ ના લાગે તો પાછો તેમા ફેરફાર ઉપર મુજબ કરી સકશો 
આભાર 

Sep 19, 2016

Ms Office Excel 2007 Formula-Data-Review & View menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Ms Office Excel 2007 ના Office Button,Home,Insert અને Page Lay Out  menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Ms Office Excel 2007 ના Formulas,Data,Review અને View  Menu ની સમજ મેળવીશુ

5.Formulas Menu ની સમજ
Formulas Menu ના નામ પ્રમાણે વિવિધ ફોર્મુલાને લગતા સેટીંગ્સ હોય છે જેમા મુખ્ય ચાર ભાગ છે આ ચાર ભાગ કે મેનુની સમજ નીચે મુજબ છે.

(1)Function Library: ફોર્મુલા મેનુના આ પ્રથમ ભાગની મદદથી ફંકશન ઉમેરી સકાય છે જેવાકે Auto Sum,Resently Used,Financil,Logical,Text,Date &Time,Lookup & Reference,Math& Tring વગેરે.વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્રSep 18, 2016

Create FB Grups

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આપણે ફેસબૂકમા ભાષા બદલવાની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકમા ગ્રુપ કેવી રીતે બનાવવુ તેની  માહિતી જોઇએ આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Create Group પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 3. હવે ખુલેલા વિન્ડોમા Name Your Group ના ખાનામા ગ્રુપનુ નામ આપને જે રાખવુ હોય તે લખો ત્યારબાદ નીચે Add A Some People ના ખાનામા ક્લિક કરી કે નામ લખી મિત્રોને એડ કરો અને પછી Create પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે ગ્રુપનો આઇકોન સિલેક્ટ કરી ઓકે પર ક્લિક કરો અથવા સ્કિપ પર ક્લિક કરો બસ બની ગ્યુ તમારૂ ફેસબૂક ગ્રુપ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Sep 17, 2016

Set Blogaer Tempalet Layout

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet ની Width  કેવી રીતે સેટ કરવી તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet નુ Layout કેવી રીતે સેટ કરવુ  તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે તેમા Layout પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ બાજુમા તમારા બ્લોગ ટેમ્પલેટનુ લે આઉટ ખુલસે જેમા Body Layout નીચેથી મુખ્ય ટેમ્પલેટ માટે આપને યોગ્ય લાગે તેવુ લે આઉટ સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ ફૂટર માટેનુ લે આઉટ  આપની પસન્દગી મુજબ સેટ  કરો  અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ ટેમ્પલેટલે આઉટ  કેવુ દેખાસે તે જોઇ સકાસે 


આભાર