4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 2, 2023

raja list surendranagar 2023

   નમસ્કાર 

      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2023

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 01/05/2023 થી 04/06/2023 દિવસ 35 

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો
ફરજિયાત રજા 

મરજિયાત રજા 


Annual plan 2023-24

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
વર્ષ 2023-24 માટે ગુજરાત શૈક્ષણિક અને સંશોધન તાલીમ પરિષદ ગાંધીનગર નું વાર્ષિક આયોજન ધોરણ 3 થી 8 નું જોઈએ 
PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો Jan 1, 2023

Gujrat stat holiday લિસ્ટ 2023

   નમસ્કાર 

      વાચક મિત્રો

સૌને ખ્રિસ્તી નવું વર્ષ 2023 ની શુભેચ્છા 

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજયનુ ફરજિયાત , મરજિયાત અને બેંકોની રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2023

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ફરજિયાત રજા 

મરજિયાત રજા 


બેંકોની રજા