4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jan 30, 2017

How To Find Ration kard in online

નમસ્કાર
    વાચક  મિત્રો
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પાન કાર્ડ ઓનલાઇન કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે આપણુ રેશનકાર્ડ  નામ  અને  નમ્બર  ઓનલાઇન  કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી મેળવિએ

આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
(1)  સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો
 (2) ખુલેલી સાઇટમા વર્ષ અને મહિનો સિલેક્ટ કરી Go પર ક્લિક કરો
(3) હવે ખુલેલા વિંડોમા બધાજ જિલ્લાનુ નામ હસે તેમાથી તમારા જિલ્લા પર ક્લિક કરો
(4) હવે ખુલેલા વિંડોમા તમારાતાલુકાના નામ પર  ક્લિક કરો
(5) હવે તમારા ગામ કે વિસ્તારના નામ સામે લખેલ રેશનકાર્ડના વાદ્ળી કલરના અક્ષર પર ક્લિક કરો અને તેમા તમારૂ કે તમારે જેમના રેશન કાર્ડની માહિતી મેળવવી છે  તેમના નામ અને રેશન કાર્ડ નમ્બર હસે તે શોધો

રેશન કાર્ડની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

આભાર  

Jan 25, 2017

Online Incriment paripatra 2017

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
સાતમા પગાર પંચ મુજબ ઓનલાઇન ઇજાફો મંજુર કરવા બાબત નાણા વિભાગનો તારીખ ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ નો પરીપત્ર

PDF કોપી માટે અહિ ક્લિક કરો 
Jan 22, 2017

How to watch Online Cpf Capat

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
2004 પછી લાગેલ સરકારી કર્મચારીને પેન્શન મળતુ નથી પરંતુ નવી સ્કીમ મુજબ CPF મળે છે આ CPF મા આપણુ એકાઉંટ પર્શનલ માહિતી વારસદારની વિગતો બેંકની વિગત વગેરે ઓનલાઇન જોઇ સકાય છે. તેમજ CPF ની કપાત કેટલી થઇ છે તે આપણે ઓનલાઇન જોઇ શકિએ છીએ 
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી આઇડી અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન  થાવ  આઇડીમા  તરીકે તમારો 12 અંકનો પ્રાણ નંબર નાખવો અને  પાસવર્ડ તરીકે તમને મળેલ પ્રાણકીટમા જે I-PIN હોય તે નાખવો જો પ્રથમ વાર તમે તમારા એકાઉન્ટમા લોગીન થાવ છો તો તમને અહિ પાસવર્ડ બદલવાનુ કહેછે આ માટે પ્રથમ પ્રાણકીટમા મળેલ પાસવર્ડ નાખો અને ત્યારબાદ બે વાર તમારે જે પાસવર્ડ રાખવો છે તે લખો અને ok પર ક્લિક કરો હવે આઇડી અને તમે બદલાવેલ નવો પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ 

Jan 19, 2017

Fix pay Pariptra 18/01/2017

નમસ્કાર
      વાચક મિત્રો
સરકારે હાલમા ફિક્ષ પગારમા વધારો કરેલ છે તેમજ ૨૦૦૬ પછી ફિક્ષ પગારમા  લાગેલ  કર્મચારીની  નોકરી સળ્ંગ ગણવાની જાહેરાત કરેલ છે આ પરીપત્ર ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ છે. તેમજ તેનો અમલ ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ થી થસે

PDF કોપી માટે અહિ ક્લિક કરો 


Jan 17, 2017

How to Create Custom list in Excel

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા 
ફાઇલનો બેકઅપ અને તેને પ્રોટેક્ટ કરવાની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે Excel 2007 મા કસ્ટમ લીસ્ટ કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇએ 
એક્ષ્સેલમા ઘણી માહિતી ઓટોમેટીક ફિલ કરી સકાય છે જેમકે 1અને 2 લખી ને ચોકડીની નીશાની લઇ ડ્રેગ કરતા કે ઓટોફિલ પર ક્લિક કરતા સિલેક્ટેડ સેલમા ક્રમિક નમ્બર આવી જાય છે આ માટે એક્ષ્સેલમા કસ્ટમ લીસ્ટ બનાવેલ હોય છે 
     પરંતુ આપણે જે જરૂરી છે તે કદાસ તેમા નાહોય તો આપણે જાતે પણ આપણી જરૂરિયાત મુજબનુ કસ્ટમ લિસ્ટ બનાવી સકાય છે 

કસ્ટમ લિસ્ટ બનાવવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે. 

Jan 13, 2017

NMMS Result 2017

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ  દ્વારા ધોરણ 8મા અભ્યાસ  કરતા બાળકો માટે લેવાયેલ શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા NMMS નુ પરીણામ જાહેર થયેલ છે 
પરીણામ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી કન્ફોર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખીને જોઇ સકાસે 

પરીણામ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

જાહેરાતની નોટીસ જોવા અહિ ક્લિક કરો


Jan 8, 2017

How to get Gunotsav-6 Result

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
ગત વર્ષે ગયેલ ગુણોત્સવનુ પરીણામ તેની ઓફીશિયલ સાઇટ પર નથી તો તેને કેવી રીતે મેળવવુ ? 
તો તે પરીણામ મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી સૌ પ્રથમ જિલ્લો ત્યારબાદ તાલુકો અને ત્યારબાદ શાળાનુ નામ લખી Search પર ક્લિક કરો અથવા માત્ર જિલ્લો અને તાલુકો નાખી Searche School પર ક્લિક કરો જેથી તાલુકાની તમામ શાળા દેખાસે જેમાથી આપની શાળાના નામની લિંક પર ક્લિક કરો આથી નવા ખુલેલા વિંડોમા સૌથી નીચે Export To PDF નામના ઓપસન પર ક્લિક કરો એટલે તે પરીણામ પીડીએફ ના ફોર્મેટમા સેવ થઇ જસે 

પરીણામ જોવા માટેની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો
આભાર

Jan 2, 2017

How to Protect file and backup in excel

નમસ્કાર
       વાચક મિત્રો
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા એક સાથે એક કરતા વધુ એક્ષ્સેલ શીટમા કેવી રીતે એડીટીંગ કરી સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

    આજે આપણે એક્ષ્સેલમા ફાઇલ પ્રોટેક્ટ કરવાની અને બેક અપ માટેની માહિતી જોઇએ
આપણી ઇચ્છા હોય છે કે આપણે બનાવેલી ફાઇલ કોઇ ખોલી સકે કે કોઇ સુધારા વધારા ના કરી સકે તો આ સક્ય છે તો થઇ જાવ ફાઇલને પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટ કરવા તૈયાર

1.ફાઇલને પ્રોટેક્ટ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે. 
1. સૌ પ્રથમ ફાઇલને સેવ કરશો એટલે એક સેવ નુ ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા નીચે જ્યા Save લખેલ છે તેની બાજુમા Toolsનામનુ ઓપસન હસે તેના પર  ક્લિક કરો અને તેમા General Options.. પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ  નીચેનુ ચિત્ર


 2. હવે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા ફાઇલ ખોલવા માટેના ખાનામા ફાઇલ ખોલવા માટેનો પાસવર્ડ સેટ કરો અને modifie એટલે કે સુધારા વધારા કરવા માટેના ખાનામા સુધારા વધારા કરવા માટેનો પાસવર્ડ સેટ કરો આ બન્ને પાસવર્ડ એક જ રાખવા કે અલગ અલગ એ તમારા પર આધાર રાખે છે પાસવર્ડ સેટ કર્યા બાદ છેલ્લે OK પર ક્લિક કરો જુઓ વધુ માહિતી માટે નીચેનુ ચિત્ર


2.ફાઇલને બેક અપ લેવાના સ્ટેપ 

આપણે ઘણી વારફાઇલમા કાર્ય કરતા હોઇએ અને અચાનક લાઇટ જતી રહે અથવા સેવ કરવાનુ ભુલી ગ્યા હોય તો આપણી બધી મહેનત ફેલ જાય છે પરંતુ જો ફાઇલ ઓટોમેટીક સેવ થઇ જાય કે બેક અપ રહે તો કેવુ સારૂ તો એના જવાબ રૂપે એક્ષ્સેલમા આ સુવીધા છે ચાલો તેના સ્ટેપ જોઇએ
1. સૌ પ્રથમ ઓફીસ બટ્ટન પર ક્લિક કરો અને તેમા સૌથી નીચે Excel Options હસે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2. હવે ખુલ્લા ડાયલોગ બોક્ષમા Save પર ક્લિક કરો તેમા બેક અપ સમય સેટ કરો આ સમય ડિફોલ્ટ 10 મિનિટનો હોય છે તેને તમે 1 મિનિટ થી આપને અનુકુળ હોય તે મુજબ સેટકરીસકોક્છોત્યારબાદ બેક અપ ફાઇલ ક્યા સેવ કરવી છે તે સેટ કરો અને ત્યારબાદ ઓકે પર ક્લિક કરો બસ હવે તમે સેટ કરેલ સમય મુજબ ફાઇલ ઓટોમેટીક સેવ થતી જસે તેનો બેક અપ લેવાઇ જસે હવે અચાનક લાઇટ જતી રહેતા કે કોમ્પ્યુટર બન્ધ કરસો અને ફરીવાર તે ફાઇલ ખોલસો તો તમને તે બેક અપ લીધેલ ફાઇલ અને ઓરીજનલ ફાઇલ બન્ને ઓપ્સન દેખાસે જો તમે ફાઇલ સેવ ના કરી હોય તો બેક અપ પર ક્લિક કરો અને સેવ કહોય તો ઓરીજનલ પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર