4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jan 1, 2023

Gujrat stat holiday લિસ્ટ 2023

   નમસ્કાર 

      વાચક મિત્રો

સૌને ખ્રિસ્તી નવું વર્ષ 2023 ની શુભેચ્છા 

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજયનુ ફરજિયાત , મરજિયાત અને બેંકોની રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2023

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ફરજિયાત રજા 

મરજિયાત રજા 


બેંકોની રજા