4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 29, 2016

Whatsapp New Feucher

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટસોપને કોમ્પ્યુટરમા કેવી રીતે ચલાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે વ્હોટશોપ ના નવા ઉમેરાયેલ ફ્યુચર ની માહિતી જોઇએ 
હાલમા વ્હોટશોપ દ્વારા એક નવુ ફ્યુચર ઉમેરવામા આવ્યુ છે જેમા વ્હોટસહોપ તમારી તમામ માહિતી ઔટોમેટીક ફેસબૂક પર શેર કરસે આ માટે તમને 30 દિવસનો સમય આપવામા આવસે જો તમે 30 દિવસની અન્દર તમારો જવાબ એટલે કે પરમિશન નહી આપો તો તમે સહમત છો એમ માનીને તમારી તમામ માહિતી ફેસબુક પર શેર કરવામા આવસે જો તમે આવુ ના ઇચ્છ્તા હો તો તમારા વ્હોટશોપ એકાઉન્ટના સેટીંગમા જઇ આ ઓપ્સન સામે રહેલ ટીક માર્ક દુર કરો અને સેવ પર ક્લિક કરી ઓકે આપો 
આ માટે 
સૌ પ્રથમ Settingsમા જાવ તેમા -Account પર ક્લિક કરો તેમા છેલ્લો ઓપ્સન -Share my profile on facebook  ની સામે ટીક માર્ક હસે તેને દુર કરો અને ઓકે પર ક્લિક કરો 

આભાર 

Aug 25, 2016

How To Change Blogger Tempalet

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet કેવી રીતે ડાઉનલોડ અને અપલોડ કરવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet કેવી રીતે બદલવુ તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જો તમારે કસ્ટમાઇઝ પર ક્લિક ના કરવુ હોય તો નીચે ઘણા બધા તૈયાર ટેમ્પલેટ હસે તેમાથી કોઇ પણ સિલેક્ટ કરી ઓકે પર ક્લિક કરો  નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે જેમા સૌથી ઉપર ટેમ્પ્લેટ પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ ઉપર મુખ્ય ટેમ્પલેટ અને તેની નીચે તેના સબ ટેમ્પલેટ જોવા મળસે સૌ પ્રથમ મુખ્ય ટેમ્પલેટ માથી કોઇ પણ એક પસંદ કરો અને નીચે જોવા મળતા સબ ટેમ્પલેટ માથી મનપસંદ કોઇ એક ટેમ્પલેટ પસંદ કરો અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ ટેમ્પલેટ કેવુ દેખાસે તે જોઇ સકાસે 


આભાર 

Aug 23, 2016

Ms Office Wod 2007 Page Layout

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Ms Office Word 2007 Insert Menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Ms Office Word 2007 Page Layout menu ની સમજ મેળવીશુ
Page Layout menu ના નામ પ્રમાણે પેજ નુ વિવિધ સેટીંગ્સ હોય છે જેમકે ફોંટ કલર માર્જીન પેજ આડુ કે ઉભુ પેજનુ બેકગ્રાઉંડ પેરેગ્રાફ તેમજ એરેંજમેંટ વગેરેને લગતા સેટીંગ હોય છે.
 જુઓ નીચેનુ ચિત્ર જેમા પેજ લેઆઉટ મેનુના સબમેનુ આવેલા છે.

Page Layout menuમા મુખ્યત્વે પાંચ ભાગ હોય છે.જેમા Themes,Page Setup,Page Background,Paragraph અને Arrange હોય છે. આ પાંચ ભાગની ચિત્ર સહિતની સમજુતી નીચે મુજબ છે.
1.Themes:  પેજ લેઆઉટના આ પ્રથમ ભાગની મદદથી વિવિધ Themes ઉમેરી સકાય છે. તેમજ વિવિધ થીમ કલર(Colors) સેટ કરી સકાય છે,વિવિધ ફોંટ(Fonts) સેટ કરી સકાય છે તેમજ વિવિધ થીમ ઇફેક્ટ(Effects) આપી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Page Setup: આ બીજા ભાગની મદદથી પેજનુ સેટીંગ કરી સકાય છે જેમા પેજ ફરતેનુ માર્જિન(Margins), પેજને(Orientation) આડુ(Landscape) કે ઉભુ(Portal) ,પેઝની સાઇઝ(Size) તેમજ પેજ બ્રેક(Breaks), લાઇન નમ્બર(Line Numbers) તેમજ હાઇફનેશન(Hyphenation) સેટ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Page Background:આ ત્રીજા ભાગની મદદથી પેઝના બેક્ ગ્રાઉન્ડ ને લગતા સેટીંગ હોય છે જેમા બ્રેક ગ્રાઉન્ડમા વોટરમાર્ક ઉમેરી સકાય છે. તેમજ પેજને કલર સેટ કરી સકાય છે અને પેઝ ફરતે બોર્ડર આપી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


4.Paragraph: Page layout ના આ ચોથા ભાગની મદદથી પેરેગ્રાફને લગતા સેટીંગ કરી સકાય છે. જેમા ડાબી કે જમણી બાજુ ઇંડેક્ષ ઉમેરવુ તેમજ કેટલી જ્ગ્યા રાખવી તેના સેટીંગ હોય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Arrange: પેઝ લે આઉટ મેનુના આ છેલ્લા ભાગની મદદથી વિવિધ એર્ંજમેંટ સેટ કરી સકાય છે. જેમા  પોઝીશન બ્રીંગ ફોંટ ટેક્ષ્ટ રેપીંગ તેમજ એલાઇન ગ્રુપ અને રોટેટ ને લગતા ઓપસન હોય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


આભાર
Aug 19, 2016

How To creat OTP

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Gif  Image કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે OTP (One Time Password) ની માહિતિ જોઇએ મિત્રો ઘણી વેબસાઇટમા કે નેટ બેંકિંગ મા આપણા મોબાઇલ પર એક OTP આવે છે અને જે વેરીફિકેશનનુ કામ કરેછે જેની મદદથી હેંકર્શથી બચી સકાય છે 
તો તમે પણ તમારા gmail ને કે નેટ બેંકિંગને OTP થી સુરક્ષિતતા આપી સકો છો પણ કેવી રીતે તે માટે નીચેના સ્ટેપ પ્રમાણે અનુસરો 

સ્ટેપ-1 સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને તમારા Gmail Account મા લોગીન થાવ 
Click Heare To Verifiketion

સ્ટેપ-2: હવે ખુલેલા વિંડોમા GET STARTED પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

સ્ટેપ-3: હવે તમારા એકાઉન્ટમા ફરીવાર લોગીન થવાનુ કહેસે જેમા gmail અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ અને તમારો જે મોબાઇલ OTP માટે સિલેક્ટ કરવો હોય તે મોબાઇલ નમ્બર નાખો અને TRY IT પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર સ્ટેપ-4: હવે તમે જે મોબાઇલ એન્ટર કરેલ છે તેના પર એક છ આંકડાનો OTP આવસે જેને Enter The Code ના ખાનામા એન્ટર કરો અને પછી NEXT પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર સ્ટેપ-5: હવે તમારૂ એકાઉન્ટ વેરીફાઇ થઇ ગ્યુ હસે હવે TURN ON પર ક્લિક કરો એટલે OTP સુવિધા એકિટવ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

બસ હવે તમે જ્યારે જ્યારે તમારા એકાઉન્ટમા લોગીન થસો ત્યારે તમારા ન્મ્બર પર OTP આવસે જે 6 આંકડાનો OTP નાખસો તોજ લોગીન થવાસે આમ હવે કોઇને પણ તમારા એકાઉંટમા લોગીન થવુ હોય તો પણ તે લોગીન નહી થઇ સકે કારણ તે લોગીન થવાનો પ્રયત્ન કરસે કે તરત પાસવર્ડ તરીકે OTP ની જરૂર પડસે જે તમારા ફોન નમ્બર પર આવસે અને દરેક વખતે નવોજ OTP આવસે અને જેનો ઉપયોગ ફક્ત એકજ વાર થસે જેથી કોઇ પણ તમારા એકાઉન્ટમા લોગીન નહિ થઇ સકે અને હેંકર્સ પણ તમારૂ એકાઉંટ હેંક નહી કરી સકે 

આભાર 

Aug 17, 2016

7th pay scal paripatra 16/8/2016

ગુજરાત સરકારે પણ સાતમા પગારપંચનો અમલ તારીખ ૦૧/૦૧/૨૧૬થી કરવાની જાહેરાત કરી છે અને તે અંગે તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી પગાર ચુકવણી થાસે તેમજ એરિયસ ની ચુકવણી તબ્બકાવાર કરાસે જુઓ નાણા વિભાગનો તારીખ ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ નો પાંચ પેઝનો પરીપત્ર

પાંચ પેઝના પરીપત્ર Pdf માટે અહિ ક્લિક કરો 


How To Use Whatsapp in PC

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp ઔટો ડાઉનલોડ થતા મીડીયાને બન્ધ  કરવાની માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp ને Compyuter મા કેવી રીતે ઉપયોગ કરી સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 
Whatsapp ને PC મા ઉપયોગ કરવાના  સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp 
ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે  હવે મેન્યુ મા Whatsapp Web  પર ક્લિક કરો Whatsapp web પર ક્લિક કરતાજ એક QR kodદેખાસે જેને કોમ્પ્યુટરમા દેખાતા QR Kod સામે રાખો એટલે કોડ થોડીવારમા સ્કેન થઇ જસે અને કોમ્પ્યુટરમા whatsapp ચાલુ થઇ જસે અને જ્યારે તમારે ઉપયોગના કરવો હોય ત્યારે મોબાઇલના Whatsapp મા Log Out to all Computers હસે તેના પર ક્લિક કરો એટલે કોમ્પ્યુટરમા whatsapp બન્ધ થઇ જાસે હવે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 1થી3  


2. ઉપરની પ્રોસેસ સાથે સાથે તમારા કોમ્પ્યુટરમા બ્રાઉઝરમા https://web.whatsapp.com વેબ ખોલો અને સ્ક્રીન પર દેખાતા QR CODE ની સામે તમારો મોબાઇલ રાખો એટલે થોડી વારમા તે કોડ સ્કેન થઇ જસે અને whatsapp ચાલુ થઇ જસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


આભાર

Aug 14, 2016

Fb General Settings

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફેસબૂક ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેજમા બદલવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકના જનરલ સેટીંગની માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા તમારૂ નામ ,યુઝર નેમ ,ઇ-મેઇલ કે મોબાઇલ એડ કરવા ,પાસવર્ડ ચેંઝ કરવો ,ટાઇમલાઇનનુ નામ બદલવુ વગેરે સેટીંગ કરી સકાય છે. તેમજ ફેસબૂક ના તમામ ડેટા ડાઉનલોડ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર 

Aug 13, 2016

How To Download Blogger Templet

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blog List નામનુ  ગેજેટ ઉમેરવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવુ અને  અપલોડ કરવુ  તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Backup/Restore  પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.હવે ખુલેલા નવા વિંડોમા Download Full Tempalet  પર કરશો એટલે ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ થઇ જસે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

હવે ડાઉનલોડ કરેલ ટેમ્પલેટ ફરી વાર કેવી રીતે અપલોડ કરવુ તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.
1. સૌ પ્રથમ ઉપર મુજબના સ્ટેપ ન.1અને 2 પુરા કરો 
2.હવે ખુલેલા વિંડો મા Chose a File પર ક્લિક કરી અગાઉ ડાઉનલોડ કરેલ ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરી Upload પર ક્લિક કરો એટલે તમારૂ ટેમ્પલેટ અપલોડ થઇ જસે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


બસ હવે View blog કરીને ફેર ફાર જોઇ સકાસે 


આભાર 

Aug 9, 2016

MS OFFICE WORD 2007 insert menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Ms Office Word 2007 Home Menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Ms Office Word 2007 Insert menu ની સમજ મેળવીશુ
Insert menu ના નામ પ્રમાણે ફાઇલમા વિવિધ ઓબ્જેક્ટ ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. જેમકે Pages,Tables,Picture,ClipArt , Shaps,Charts , Links,Header & Footer , Text અને વિવિધ સિમ્બોલ ઉમેરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર જેમા ઇન્સર્ટ મેનુના સબમેનુ આવેલા છે.

Insert menuમા મુખ્યત્વે સાતભાગ હોય છે.જેમા Pages,Tables,Illustrations,Links,Header & Footer,Text અને Symbols હોય છે. આ સાત ભાગની ચિત્ર સહિતની સમજુતી નીચે મુજબ છે.
1.Pages: Insert menuનો આ પ્રથમ ભાગ છે જેમા Cover page જેની મદદથી પેજ ફરતે વિવિધ પ્રકારના કવર ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. ત્યારબાદ Blnk Page જેની મદદથી એક બ્લેંક પેજ એટલે કે કોરા પેજ ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. અને Page Break જેની દ્વારા પેજ બ્રેક ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

2.Tables: Insert menu નો આ બીજો ભાગ છે જેની મદદથી વિવિધ પ્રકારના ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. તેમજ ટેબલ માઉસની મદદથી દોરી સકાય છે. અને જેટલી જોઇએ તેટલી રો અને કોલમ મુજબ ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

3.Illustrations:Insert menu નો આ ત્રીજો ભાગ છે. જેની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા પિક્સર એટલે ચિત્ર ,ક્લિપ આર્ટ ,વિવિધ ભૌમિતિક આકારો ,સ્માર્ટ આર્ટ તેમજ વિવિધ પ્રકારના ચાર્ટ ઉમેરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

4.Links: Insert menu ના આ ભાગની મદદથી ફાઇલમા હાયપર લિંક ,બૂકમાર્ક અને ક્રોસ રેફરંચ લિંક ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

5.Header &amp:Footer : Insert menu નો આ પાંચમો ભાગ છે. જેની મદદથી હેડર ફૂટર અને પેજ નંબર ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

6.Text: Insert menu નો આ છઠો ભાગ છે. જેની મદદથી લખાણ ફરતે ટેક્ષ્ટબોક્ષ ,ક્વિક પાર્ટ,વર્ડ આર્ટ ડ્રોપકેપ તેમજ સિગ્નેચર લાઇન તારીખ અને સમય અને વિવિધ ઓબ્જેક્ટ ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

7.Symbols: Insert menu ના આ સાતમા ભાગની મદદથી વિવિધ ગાણિતીક સુત્રો અને વિવિધ સિમ્બોલ તેમજ વિવિધ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર ઉમેરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર

Aug 6, 2016

How TO Conwert Page To Timeline

આપણે આગાઉની પોસ્ટ્મા ફેસબૂક ટેગીંગમાથી બચવાની માહિતિ જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે આપણી ફેસબૂક પ્રોફાઇલની ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેજમા કેવી રીતે ફેરવવી તેની માહિતિ જોઇએ
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા ફેસબૂક એકાઉંટમા લોગીન થાવ અને જરૂરી ડેટા ડાઉનલોડ કરો
ફેસબૂક ડેટા ડાઉનલોડ કરવા  સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થઇ સેટીંગ પર ક્લિક કરો જેમા Genaral Settings પર ક્લિક કરો તેમા Download a Copy of Your Facebook પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ Start My Archiv પર ક્લિક કરો 
હવે તમારી Timelin ને Facebook Page મા બદલવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને જરૂરી ઓપસન અને જે માહિતી માંગે તે ભરી નેક્ષટ આપતા જાવ અને છેલ્લે ફિનિશ પર ક્લિક કરો 

હવે તમારી ટાઇમલાઇનને ફેસબૂક પેઝમા બદલવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર 

Aug 3, 2016

How to Close Whatsapp Auto Download Media


આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Whatsapp App Language Change કરવાની માહિતી મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લીક કરો
     આજે આપણે Whatsapp મા Auto Download થતા ફોટો,વિડિયો,ઓડિયો અને ડોક્યુમેંટને બન્ધ કરવાની  માહિતી મેળવિએ
Whatsapp મા ઓટો ડાઉનલોડ થતા મીડીયાને બન્ધ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

1. સૌ પ્રથમ  Whatsapp ઓપેન કરો અને મેન્યુ બટન પર ક્લિક કરો મેન્યુ બટન ઉપર અથવા નીચે હસે 

 હવે મેન્યુ મા Settings પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 2. હવે Settings મા Data usage પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


3.હવે તેમા જુદા જુદા ઓપ્સન હસે તેમાથી When Using Mobile data (એટલે કે જ્યારે નેટ ચાલુ હોય ત્યારે) પર  ક્લિક કરો એટલે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા જે મીડિયા ઓટો ડાઉનલોડ થતા હસે તેની સામે ટીક્માર્ક હસે હવે તમારે જે જે મીડીયા ઔટો ડાઉનલોડ થતા બન્ધ કરવા છે તેની સામેના ટીકમાર્ક પર ક્લિક કરી આ ટીકમાર્ક દુર કરો એટલે તે મીડીયા  જેમકે ફોટા,વિડિયો,ઓડિયો અને ડોક્યુમેંટ ઓટો ડાઉનલોડ થતા બન્ધ થઇ જસે આજ રીતે When Connected on  wi-fi (જ્યારે વાઇ ફાઇ વાપરતા હોય ત્યારે) અને When Roming (રોમિંગમા હોઇએ ત્યારે) પર ક્લિક કરી જે તે મીડીયા બન્ધ કરવા કે ચાલુ રાખવા વગેરે સેટીંગ કરી સકાસે . મીડીયાને ઓટૉ ડાઉનલોડ ચાલુ કરવા  ઉપર મુજબની પ્રોસેશ કરવી અને જે તે સામે ટીકમાર્ક કરવુ . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર