4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 5, 2017

aadhar link to sbi with sms

નમસ્કાર 
       વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા દેના બેંકમા આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ઓનલાઇન લિંક કરાવી શકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે SBI મા SMS ની મદદથી કેવી રીતે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવી શકાય તેની માહિતી જોઇએ 
આપ રૂબરૂ બેંકમા જઇને કે ATM મશીનની મદદથી અને SMS ની મદદથી આધાર લિંક કરાવી શકો છો 

SMS થી આધાર લિંક કરવવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા રજિસ્ટર નંબર કે જે આપના બેંક એકાઉંટ સાથે લિંક છે તે નંબર પરથી એક મેસેજ કરવાન રહેસે મેસેજ માટે સાઉ પ્રથમ UID ત્યારબાદ જ્ગ્યા મુકી આધાર નંબર લખવો ત્યાર બાદ જ્ગ્યા મુકી એકાઉંટ નંબર લખો અને તેને 567676 નંબર પર સેન્ડ કરી દો જેથી તમારા મોબાઇલ પર એક કોંફોર્મેશન મેસેજ આવસે અને આપનુ આધાર કાર્ડ બેંક એકાઉંટ સાથે લિંક થઇ જશે 
મેસેજ નુ ફોર્મેટ નીચે મુજબ છે 
UID AADHAR NO ACCOUNT NO 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર