4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Showing posts with label 9.પરિપત્ર 2022. Show all posts
Showing posts with label 9.પરિપત્ર 2022. Show all posts

Aug 30, 2022

Badli ruls 01-04-22

 નમસ્કાર

    વાચક મિત્રો

અહીં નવા બદલી નિયમો વર્ષ 2022 નો gr pdf કોપીમાં મુકેલ છે આશા છે કે તે આપને ખુબ ઉપયોગી થશે

GR ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોAug 17, 2022

34% DA PRIPTR 17-8-2022

 નમસ્કાર

વાચક મિત્રો

આજે આપણે 34% da નો પરિપત્ર જોઈએ

પરિપત્ર તારીખ 17-08-2022

અમલ 01-01-2022 થી 3%વધારો કુલ 34%

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Registration mate નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરોApr 5, 2022

badli GR & DOB GR 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ PDF કોપી તથા શાળાના જન્મ દિવસની ઉજવણી માટેનો પરિપત્ર અહિ મુકેલ છે. 

બદલીને નવા નિયમો ડાઉનલોડ કરવા માટે  અહી ક્લિક કરો 

શાળાની જન્મ જયંતી ઉજવવા બાબત પરિપત્ર માટે અહી ક્લિક કરો  

બાયોમેગ્નેટીક્સ મેટ્રેસની જાણકારી માટે નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો 
Mar 28, 2022

ઉનાળુ વેકેશન 2022

 નમસ્કાર

વાચક મિત્રો

 પ્રાથમિક શાળામાં ઉનાળુ વેકેશન ક્યારથી ક્યાં સુધી રહેશે તે બાબત GR થઈ ગયેલ છે. ઉનાળુ વેકેશન નિયત કરવા બાબત પરિપત્ર તા 28/03/2022

Pdf કોપી માટે અહીં ક્લિક કરો

Feb 19, 2022

badli niyamo & ofline education G.R.

નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ જોઈએ 

તથા ૨૧-૦૨-૨૦૨૨ થી સંપૂર્ણ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવા બાબત ના પરિપત્ર પર એક નજર જોઈએ 

બદલીને નવા નિયમોની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ માટે  અહી ક્લિક કરો 


ઓફલાઈન શિક્ષણ બાબત પરિપત્ર ૧૮-૦૨-૨૦૨૨ માટે અહી ક્લિક કરો  


Jan 30, 2022

Spl Raja babat Spshtikaran gr

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ખાસ રજાઓ બાબત સ્પષ્ટી કરણ 

આ રજાઓ વર્ગ 3 ના ફિક્સ પગારી કર્મચારીઓ માટે જે તે વખતે પરિપત્ર કરવામાં આવેલ હતો પરંતુ ફિક્સ પગાર માં નોન વેકેશનલ એવું સ્પષ્ટી કરણ ના થતા દરેક જિલ્લા માં અલગ અલગ અર્થઘટન થતા આવી રજાઓ ને ખાસ રજાઓ નામ આપેલ અને ગંભીર બીમારી કે અકસ્માત કે કોઈ મેડિકલ લેવલે સારવાર અર્થે ફિક્સ પગાર ના કર્મચારીઓ એ આવી રજાઓ ભોગવેલ પરંતુ અમુક જિલ્લા માં આવી રજાઓ ના આપતા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ અને નિયામક કચેરીએ માહિતી માગતા સ્પષ્ટ થયેલ કે જેમને વેકેશન મળતું નથી તેવા વર્ગ 3 ના કર્મચારીઓ આ રજાઓ વાર્ષિક 15 રજાઓ ભોગવી શકશે આ બાબત સ્પષ્ટ થતા જે વિધાસહાયકો એ આવી રજાઓ ભોગવી હોય તેમની પાસેથી બિન પગારી રજાઓ નો હેતુ સ્પષ્ટ કરી રિકવરી ભરવા અમુક તાલુકામાં હુકમ થયેલ જે અન્વયે સરકાર સાથે ચર્ચા થતા એમાં એવો માર્ગ કાઢેલ કે રજાઓ ભોગવી હોય તે પુરા પગાર માં આવે તે સમયે વાર્ષિક પ્રાપ્ત રજાઓ જમા થાય એમાં થી આ રજાઓ બાદ કરવી પરંતુ આ રજાઓ બિન પગારી ના ગણવી આ મુજબ અમલવારી કરવાની થાય છે

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો Jan 8, 2022

Special leave gr

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

વિદ્યાસહાયક ખાસ રજા બાબત પરિપત્ર તારીખ  ૦૧-૦૧-2022

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

કોવીડ અંતર્ગત નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શિક સુચનો સુ ચાલુ રહેસે. સુ બંધ રહેશે. ક્યા સુધી બંધ રહેશે. 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો  

બિગ બ્રેકીંગ શાળાઓ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨ સુધી બંધ રહેશે. પરિપત્ર ૦૮-૦૧-૨૦૨૨ 

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

આયુર્વેદિક પ્રોડકટ હેલ્થકેરની માહિતી માટે નીચેના ફોટાપર ક્લિક કરો Jan 6, 2022

NMMS INCOME CERTIFICKET

 ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા NMMS માં આવકનો દાખલો ક્યાં અધિકારીશ્રી નો માન્ય ગણાશે તે બાબત સ્પષ્ટતા કરતો GR તારીખ 03/01/2022