4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Feb 20, 2022

Job Alert

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

જોબ એલર્ટ અંતર્ગત અત્યારની વિવિધ ભરતી નીચે મુજબ છે.

(1) ભરતીનું નામ:જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ વર્ગ-3

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23/02/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 


(2) ભરતીનું નામ:જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) વર્ગ-3    

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 08/03/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો 


Feb 19, 2022

badli niyamo & ofline education G.R.

નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ જોઈએ 

તથા ૨૧-૦૨-૨૦૨૨ થી સંપૂર્ણ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવા બાબત ના પરિપત્ર પર એક નજર જોઈએ 

બદલીને નવા નિયમોની ઓફિસિયલ પ્રેસનોટ માટે  અહી ક્લિક કરો 


ઓફલાઈન શિક્ષણ બાબત પરિપત્ર ૧૮-૦૨-૨૦૨૨ માટે અહી ક્લિક કરો  


Feb 5, 2022

Tabale for usha machine


www.mnmeniya.in તરફથી અમારા સૌ વાચક મિત્રોને વસંત પંચમીની ખુ ખુબ હાર્દિક  શુભેચ્છા