4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 31, 2015

CCC EXAM 02-01-2016 Condidet list

જે મિત્રોને IITRAM અમદાવાદ મા CCC ની પરીક્ષા છે તે લોકોનુ તા 02-01-2016 ના રોજનુ લિસ્ટ જાહેર થયુ છે જેમને મેસેજ નહિ આવે માટે લિસ્ટમા  નામ છે કે નહિ તે જોઇ લેવુ અને જો લિસ્ટ મા નામ હોય તો Holl Tickite Download કરી લેવી અને સાથે Orijnal IKARD લઇ જવુ
Holl Tickite Download કરવા રોલ નમ્બર નાખવો અને પછી Search પર ક્લિક કરવુ રોલ નમ્બર નાખતી વખતે C પ્રથમ એબીસીડી મા લખવો

લિસ્ટ જોવા કે ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Holl Tickite Download કરવા અહિ ક્લિક કરો 


IITRAM Candidate List For 1-1-2016

જે મિત્રોને IITRAM અમદાવાદ મા CCC ની પરીક્ષા છે તે લોકોનુ તા 01-01-2016 ના રોજનુ લિસ્ટ જાહેર થયુ છે જેમને મેસેજ નહિ આવે માટે લિસ્ટમા  નામ છે કે નહિ તે જોઇ લેવુ અને જો લિસ્ટ મા નામ હોય તો Holl Tickite Download કરી લેવી અને સાથે Orijnal IKARD લઇ જવુ
Holl Tickite Download કરવા રોલ નમ્બર નાખવો અને પછી Search પર ક્લિક કરવુ રોલ નમ્બર નાખતી વખતે C પ્રથમ એબીસીડી મા લખવો

લિસ્ટ જોવા કે ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Holl Tickite Download કરવા અહિ ક્લિક કરો 

Dec 30, 2015

How To Start Notepad

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવુ તે જોયુ આજે આપણે Windows-7 મા Notepad કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Notepad  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

રીત-1
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો જેમા All Programs પર ક્લિક કરો All Programsની અંદર Accessories પર ક્લિક કરો જેમા Notepad પર ક્લિક કરો એટલે Notepad ખુલી જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1

ચિત્ર ન.2

ચિત્ર ન.3

ચિત્ર ન.4


રીત-2 
સૌ પ્રથમ Windows Key + R પ્રેસ કરો એક Run Box ખુલસે જેમા અંગ્રેજીમા ટાઇપ કરો Notepad અને ત્યારબાદ OK પર ક્લિક કરો એટલે Notepad ખુલી જસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર 
હવે પછીની પોસ્ટમા Notepad ની વિવિધ મેનુ બાર ની સમજ મેળવિસુ


Dec 28, 2015

How To add Total vister gedget in blog

બ્લોગમા page કેવી રીતે Delete કરવુ તેની માહિતી આપણે આગલી પોસ્ટ મા મેળવી આજે આપણે બ્લોગમા ટોટલ વિઝિટર નુ વિજેટ કેવી રીતે એડ કરવુ તે જોઇએ ટોટલ વિઝિટરથી બ્લોગમા કેટલા વિઝિટર આવેલા છે તેનો ખ્યાલ આવે છે અને વિઝિટરને બ્લોગ કેટલો ઉપયોગી છે તેની માહિતી મળે છે
ટોટલ વિઝિટર નુ ગેજેટ બ્લોગ મા એડ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે

સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ
ત્યારબાદ pageviews પર ક્લિક કરો
layout પર ક્લિક કરો તેમા Add A Gedget પર ક્લિક કરો ખુલેલા પોપઅપ વિંડો મા 
 blog's stats પર ક્લિક કરો જેમા ટાઇટલ ના ખાનામા Total Visiter લખો અને બાકિના ઓપ્સનમા આપને ગમતા આંકડા સિલેક્ટ કરી save પર ક્લિક કરો 
અને છેલ્લે save arrangement પર ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 

Dec 25, 2015

How To Edit and Delete a page in blog

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો બ્લોગમા પેઇજ કેવી રીતે ઉમેરવુ તે આપણે આગલી પોસ્ટમા જોયુ આજે આપણે બ્લોગ મા જે પેઇજ બનાવેલુ છે તેને Edit કે Delete કેવી રીતે કરવુ તેના વિષે માહિતી મેળવિએ આવો પ્રસ્ન સંજયભાઇએ પુછેલ છે સંજયભાઇને ખુબ ખુબ અભિનંદન કે એમને બ્લોગ વિષે જાણવાની જિગ્નાસા છે 

બ્લોગમા બનાવેલા page ને Delete કરવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ મા લોગીન થાવ (Login To Your Blog)
સ્ટેપ-2. ત્યારબાદ pagesviews પર ક્લિક કરો (Click to Pagesviews)
Step-3. ત્યારબાદ જે અલગ અલગ ઓપસન દેખાય છે તેમાથી Pages પર ક્લિક કરો (Click To Pages)
Step-4. Pages પર ક્લિક કરતા તમારા બ્લોગ પર જેટલા પેજ હસે તે બધાજ દેખાસે તેમાથી તમારે જે 
             Page    ડીલીટ કરવુ છે તેના પર માઉસ થી કર્સર લઇ જાવ 
             (show all pages then if you whant to delete page plz take mouse curser to abouve page )
Step-5. Page પર માઉસથી કર્સર જેતે Page પર કર્સર લઇ જ્તા ત્યા Edit,View,share,Delete જેવા 
             ઓપ્સન દેખાસે જો તમારે પેઇજ મા કોઇ માહિતી ઉમેરવી હોય તો Edit  પર ક્લિક કરો અને 
            જો Page ખરેખર Delete કરવુ હોય તો Delete પર ક્લિક કરો
             (Select a page and To show options Edit,View,Share,Delete If Select 
              Any one For you wont 
             To Edit Click Edite And Delete To Click Delete)
Step-6. જો ખરેખર પેઇજ ડીલીટ કરવુ હોય તો Delete પર ક્લિક કર્યા બાદ એક કંફોરમેસન વિન્ડો ખુલ્સે 
             જેમા OK પર ક્લિક કરો બે પાંચ સેકંડ મા બ્લોગનુ પેઇજ ડીલીટ થઇ જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1 અને 2 

આશા છે કે આપને ઉપરોક્ત માહિતી બરાબર સમજાઇ ગઇ હસે છતા કોઇ પ્રસ્ન હોય તો આપ અમને Comment થ્રુ પુછી શકો છો આપના પ્રશ્નનો શક્ય હસે ત્યા સુધી અમો ઉતર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશુ 
આભાર 

Dec 22, 2015

gtu ccc result

જે મિત્રોએ ccc   પરીક્ષા તા 1-12-2015 થી 12-12-2015 ની વચ્ચે આપેલ હોય તેનુ RESULT જાહેર થયુ છે નીચે જન્મ તારીખ વાઇઝ લિંક મુકેલી છે 

Notification
09-03-1958 TO 16-09-1981
20-09-1981 TO 03-12-1986
04-12-1986 TO 27-08-1993

Dec 21, 2015

Std 6To8 Bharti

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક પસન્દગી સમિતી દ્વ્રારા ધોરણ ૬ થી ૮ માટે ની ભરતી કરવાની છે
ગણિત -૪૫૮
ભાષા-૩૩૪
સા.વિ.-૨૮૭
ઓનલાઇન અરજી કરવાની તા:23/12/2015
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:05/01/2016

Dec 20, 2015

How to add Gedget From Contact Us in blog

બ્લોગમા ગેજેટ કીવી રીતે ઉમેરવુ તેની માહિતી આપણે આગલી પોસ્ટમા જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો  આજે આપણે બલોગમા  Contact us નુ ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેરવુ તેના વિષે જોઇએ 

સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા layout પર ક્લિક કરો
ત્યારબાદ Add a Gedget પર ક્લિક કરો એક નવુ પોપ એપ બોક્ષ ખુલસે જેમા અલગ અલગ વિજેટ હસે તેમા more gadget પર ક્લિક કરો તેમાથી Contact us પર ક્લિક કરો
ત્યારબાદ Save પર ક્લિક કરો 
ત્યારબાદ save arrangement પર ક્લિક કરો તમારા બ્લોગ પર Contact us નુ ગેજેટ ઉમેરાઇ ગ્યુ હસે જેને view Blog કરી જોઇ લો 
                         જુઓ વધુ માહિતી માટે ચિત્ર ન.1 થી 6


આભાર 

Dec 19, 2015

How To Start a Compyuter

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કોમ્પ્યુટર સોફ્ટ્વેરની માહિતી જોઇ તે વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 
window-7

How To Start a Compyuter (કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવુ)

સૌ પ્રથમ પાવર ઓન કરો 
ત્યારબાદ કમ્પ્યુટર નુ સી.પી.યુ. અને ત્યારબાદ મોનીટર અથવા એલ સી ડી ની સ્વીચ ચાલુ કરો 
ત્યાર બાદ ખુલેલા વિંડોમા માઉસની right (જમણી) સ્વીચ પર ક્લિક કરી Refresh કરો 
ત્યાર બાદ સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરો 

Dec 18, 2015

googl Translet app/apsapk.com

એંડ્રોઇડ ફોન માટે ખુબજ ઉપયોગી ગૂગલ ટ્રાંસલેટ એપ
જે તમે ટાઇપ કરેલી ટેક્ષટ ને જુદી જુદી 90 ભાષાઓમા ટ્રાંસ્લેટ કરી આપે છે
સાથે સાથે તમારા કેમેરાની ભાષાને એટુ ટાઇમ 40 ભાષાઓમા કંવર્ટ કરી આપે છે
ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અથવા પ્લેસ્ટોરમા googl translet લખી સર્ચ કરો

ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en

Dec 17, 2015

How to add a gadget in bloge

અગાઉ ની પોસ્ટ્મા આપણે પોસ્ટમા લિંક કેવી રીતે મુકવી તે વિશે માહિતી મેળવી 
આજે આપણે બ્લોગ મા ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેરવુ તેની માહિતી મેળવિએ
ગેજેટ ઉમેરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
સ્ટેપ-1. બ્લોગ ડસબોર્ડ મા layout પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-2. layout બોડી માથી Add a Gedget પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-3. એક નવુ પોપ અપ વિંડો ખુલ્સે જેમા અલગ અલગ ગેજેટ હસે તેમાથી તમારે જે ગેજેટ ઉમેરવુ હોય
             તેના પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-4. ગેજેટ્નુ ટાઇટલ તેમજ અન્ય સુધારા વધારા કરી save પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-5. છેલ્લે save arrangement પર ક્લિક કરો ગેજેટ તમાર બ્લોગ પર ઉમેરાઇ ગ્યુ હસે 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1થી 5

આભાર 
આ પોસ્ટ તેમજ વેબ સાઇટ વિષે આપના મંતવ્યો/અભિપ્રાયો કે સુચનો આવકાર્ય છે.

Dec 16, 2015

googl hindi input /android app

એંડ્રોઇડ ફોનમા હિન્દી ટાઇપ કરવા માટેની ગૂગલ હિન્દી ઇનપૂટ એ ખુબજ બેસ્ટ અને ઉપયોગી એપલીકેસન છે  આ એપ્સમા તમારે અંગ્રેજીમા જે ટાઇપ કરશો તે સામે હિન્દીમા ટાઇપ થસે અને જો તમારે અંગ્રેજીમાજ ટાઇપ કરવુ હસે તો અંગ્રેજીમા પણ તાઇપ કરી શકાસે 

ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

Dec 15, 2015

GTU CCC Result 2015

જે મિત્રોએ gtu ccc ની પરીક્ષા તા 02/11/2015 થી 28/11/2015 ની વચ્ચે આપેલ હોય તેમનુ પરીણામ જહેર થયુ છે નીચે જન્મ તારીખ વાઇઝ લિંક મુકેલી છે તેમજ નોટીફિકેશન બધાયે ડાઉનલોડ કરવુ 

Notifikesan Click Heare
Birth Date 01/01/1957 To 11/06/1973 Click Heare
Birth Date 06/07/1979 To 11/07/1983 Click Heare
Birth Date 08/08/1990 To 19/08/1993 Click Heare
Birth Date 11/07/1983 To 23/10/1985 Click Heare
Birth Date 11/09/1987 To 08/08/1990 Click Heare
Birth Date 18/06/1973 To 05/07/1979 Click Heare
Birth Date 25/10/1985 To 09/09/1987 Click Heare

Dec 14, 2015

How To Creat link

અગાઉ આપણે પોસ્ટ કેવી રીતે મુકવી અને નવુ પેજ કેવી રીતે ઉમેરવુ તેના વિષે માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે પોસ્ટમા લિંક કેવી રીતે ઉમેરવી તે જોઇએ 
પોસ્ટમા લિંક ઉમેરવા માટે સૌ પ્રથમ પોસ્ટ લખો ત્યાર બાદ તમારે જે જ્ગ્યા એ લિંક ઉમેરવી છે તે લખાણ કે ટેક્ષ્ટ સિલેક્ટ કરી વાદળી અક્ષરના Link બટ્ટન પર ક્લિક કરો આ બટન પર ક્લિક કરતાજ તમને વેબસાઇટ નુ Url પુચછે જેમા વેબસાઇટનુ  Url કે વેબ અદ્રેસ ટાઇપ કરો અથવા પેસ્ટ કરો 
ત્યાર બાદ ઓકે આપો તમારા લખાણ પર લિંક આવી જસે ડેમો માટે જુઓ મે અહિ નીચેના લખાણ પર મારા બ્લોગ ની લિંક મુકી છે 
અહિ ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
આભાર 

Dec 13, 2015

Android app /edusafar

Edusafar એપ એ શૈક્ષણિક બાબતો ,જનરલ નોલેજ ,ભરતીની જાહેરાત ,કર્ંટ અફેરીયસ 
પરીપત્રો વિવિધ વિષયોની ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડતી અને ખુબજ ઉપયોગી એપ્સ છે Edusafar એ દરોજના શૈક્ષણિક સમાચારો કોમ્પ્યુટર નોલેજ તેમજ અન્ય ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડે છે 
Edusafar એપ એ એંડ્રોઇડ ફોન માટે ખુબજ ઉપયોગી અને આશીર્વાદ રૂપ છે 
આ એપ્સ નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી સકાશે
તેમજ આપના ફોનમા play Store મા જઇ Edusafar લખી સર્ચ કરશો તો પણ આ Edusafar એપ મળી જસે

ડાઉંલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો
ડાઉનલોડ લિંક https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ લિંક Edusafar 

Dec 9, 2015

TET2 jilavar bharavaa patra jgya ni maahitee

Std 6 to 8
online application Click Heare

For information Rechiving Senter Click Heare


ભાષા માટેની ભરવા પાત્ર જ્ગ્યા 

ગણિત વિગ્નાન ભરવા પાત્ર જગ્યા 

સામાજિક વિગ્નાન ભરવા પાત્ર જગ્યા 


Dec 6, 2015

STD 1 to 5 Bharti Call lettar 2015

નમસકાર  
      મિત્રો 
STD 1 TO 5 ની ખાસ ભરતી ૨૩૨ જગ્યા અને સામાન્ય ભરતી ૬૮૮ જગ્યા  માટેના કોલ લેટર કાઢવાનુ ચાલુ છે 
ખાસ ભરતીના કોલ લેટર કાઢવા અહિ ક્લિક કરો 
સામાન્ય ભરતી કોલ લેટર કાઢવા અહિ ક્લિક કરો
જીલ્લાવાર ભરવા પાત્ર જગ્યાની માહિતી ફોર પીડીએફ માટે  અહિ ક્લિક કરો
ભરવા પાત્ર જગ્યા  

Dec 4, 2015

STD 6 to 8 Vidhyasahayak Bharti 2015

ધોરણ 6 થી 8 મા વિધાસહાયકોની કુલ ભરતી 921
sachinse -542
Language-166
S.S. -213
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

LTC Priptra 3/12/2015

LTC(રજા પ્રવાસ રાજ્ય સરકાર દ્વ્રારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્શી મારફત કરવાનો તા:3/12/2015 નો પરિપત્ર 
For Pdf Click To Heare
For jpg Formate


Dec 3, 2015

How To Creat a Dropbox Account

નમસ્કાર 
      મિત્રો 

Dropbox એકાઉંટ બનાવવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક ખોલો
સ્ટેપ-2. ખુલેલી લિંક્મા તમારુ નામ અને ઇ-મેઇલ એદ્રેસ તેમજ પાસવર્ડ નાખો અને Sign Up For Free
            પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-3.હવે ખુલેલા વિન્દોમા Dropbox ના સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરો 
તમારૂ ખાતુ બની ગ્યુ હસે 
સ્ટેપ-4. તમે જ્યારે કોઇ પહેલીવાર File કે ફોલ્ડર અપ્લોડ કરી Share પર ક્લિક કરશો ત્યારે તમારા e-mail મા એક વેરીફિકેસન મેસેજ આવસે જેના દ્વારા તમારૂ એકાઉંટ વેરીફાઇ કરી સકાશે 

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 
ખાતુ બનાવવા અહિ ક્લિક કરો 

ચિત્રાત્મક માહિતીઆભાર 

Dec 1, 2015

વધ-ઘટ બદ્લિ કેમ્પ પરીપત્ર 2015


Rubru mulakat jogvai rad karavaa babtno priptra 2015

રાજ્ય સરકારના વર્ગ -3 અને વર્ગ-4 મા જ્યા પરીક્ષા બાદ રૂબરૂ મુલાકાતની જોગવાઇ હોય તે જોગવાઇ
રદ કરવા બાબતનો તા 06/11/2015 નો સામાન્ય વહીવટી વિભાગનો પરીપત્ર

For Download Pdf Click Heare

For jpg Format


ccc exam any universityne sopva baabt priptr 2015

કોમ્પ્યુટર કૌસલ્યની સીસીસી ની પરીક્ષાની કામગીરી અને આયોજન GTU ઉપરાંત અન્ય યુનીવર્સિટીઓને
સોમ્પવા બાબતનો તા 7/11/2015 નો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો પરીપત્ર

Download For Pdf

For Jpg FormatNov 30, 2015

CCC Hall tickit

નમસ્કાર મિત્રો

જેઓની ફુલપગાર કે પેંડીગ સ્કેલ માટેની તારીખ 10/09/2012
કે તે પહેલાની છે તેઓની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થાય છે

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Exam list Download Click Heare

Nov 26, 2015

How To Creat New Post And Add A new Page for Video

નમસ્કાર
     મિત્રો
      આપણે બ્લોગ મા નવી પોસ્ટ કેમ મુકવી અને નવુ પઇજ કેમ બનાવવુ  તે વિશે માહિતી મેળવી આમ છતા કોઇ મિત્રોને બરાબર સમજ ના પડી હોય તો તેમના માટે અહિ એક વિડિયો મુકેલ છે
આ વિડિયો મા નવી પોસ્ટ કેમ મુકવી તેમજ નવુ પૈજ કેવી રીતે બનાવવુ તેની વિસ્તારથી સમજ આપવાનો પ્રયાસ કરેલ છે જો આપને આ વિડિયો ગમે તો અમારી Youtube ચેનલ ને Subscribe કરવાનુ ભુલશો નહિ

આભાર


Nov 25, 2015

How To Add a New Page In blog

અગાઉ આપણે નવી પોસ્ટ કેવી રીતે મુકવી તેના વિસે માહિતી મેળવી આજે નવુ પેઇજ કેવી રીતે બનાવવુ તે વિશે માહિતી મેળવિએ
How to add a new page in blog Step by step

Step-1 Logeen to Yor blog and Click To pageviews (તમારા બ્લોગ મા લોગીન થાવ અને pageview પર ક્લિક કરો )
Step-2. Click To page (page પર ક્લિક કરો)

Step-3.Click To New Page and Enter TitleNew page પર ક્લિક કરો અને પેઇજનુ ટાઇટલ લખો)

Step-4.Write any contant for page aria and click To publish (પેઇજમા તમારે જે કાઇ મુક્વુ છે તે કંટેંટ લખો અને Publish  પર ક્લિક કરો)

For mor information to See below Image


For Watching Tha Video Plz Click Herae