4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 31, 2016

Staf nurse bharti last date 24/04/2016

સરકારી હોસ્પિટલ માટે સ્ટાફ નર્સ ની કુલ 1494 જ્ગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવે છે
લાયકાત : B.Sc Narsing
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા: 24/04/2016
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

fb logout All Divaish

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબુકના નવા પાંચ ફિચ્ચર ની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા 
અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે ફેસબુકમાથી કોઇ વાર લોગ આઉટ કરવાનુ ભુલી ગ્યા હોઇએ તો તેને લોગ આઉટ કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી જોઇએ 
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ મા લોગીન થાવ 
1. હવે ઉપર મેન્યુમા જાવ
2.તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
3. Settings મા Security પર ક્લિક કરો 
4. security મા When You're logged In એવો એક ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરો 
5. When You're logged In પર ક્લિક કરતા તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ મા કઇ ડિવાઇસ પરથી અને ક્યારે લોગીન થયુ છે તેની માહીતી હસે તેમા સામે End Activity એવો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા એક પછી એક ડિવાઇસ માથી લોગ આઉટ થઇ જવાસે અને જો તમારે એક સાથે બધીજ જ્ગ્યાએથી લોગ આઉટ થવુ હોય તો ઉપર Current Sestion હસે અને તેની સામે End All Activity મો ઓપસન હસે જેના પર ક્લિક કરતા બધી જ્ગ્યાએથી લોગ આઉટ થઇ જવાસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1 અને 2જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર 

Mar 30, 2016

Wallking Text

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા હાલતુ ચાલતુ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે હાલતી ચાલતી ટેક્ષ્ટ કે લખાણ ડાયરેક્ટ કોડ ની મદદથી કેવી રીતે મુકવી તેની માહિતી મેળવિએ
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ 
જો પોસ્ટમા હાલતુ ચાલતુ લખાણ ઉમેરવુ છે તો નવી પોસ્ટ લખો અને નીચેની લિંક પરથી કોડ કોપી કરી પેસ્ટ કરી દો જો સાઇડ બાર મા કે ઉપર ગમે ત્યા લખાણ ઉમેરવુ છે તો એક જાવા સ્ક્રીપ્ટ ગેજેટ ઉમેરી તેમા ટાઇટલ ખાલી રાખી નીચેની લિંક પરથી કોડ કોપી કરી કોડ પેસ્ટ કરી દો 

આ કોડમા જ્યા હાલતુ ચાલતુ લખાણ એવુ લખેલુ છે ત્યા તે લખાણ કાઢી તમારે જે લખાણ હાલતુ ચાલતુ બતાવવુ છે તે લખો

કોડ માટે અહિ ક્લિક કરો 

Mar 29, 2016

Font Stayle

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પે પલ અકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવુ તેની જાણકારી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે કોઇ પણ વેબસાઇટ કે બ્લોગ ના અક્ષરો નાના મોટા કેવી રીતે કરવા તેની માહિતી મેળવિએ 

ઘણી વાર કોઇ વેબ સાઇટ કે બ્લોગના અક્ષરો ખુબ નાના હોય છે જેથી આપણને તે વાંચવામા તકલીફ પડે છે   વળી ઘણી વાર અક્ષરો ખુબ મોટા હોય છે જેમા આપણે કોઇ જાજો ફેરફાર તો કરી સકતા નથી પરંતુ થોડીક ટેકનીકલ ટ્રીક અપનાવીને અક્ષરો નાના કે મોટા કરી સકાય છે 

જો અક્ષરો ખુબ નાના હોય અને તેને મોટા કરવા હોય તો કી બોર્ડ પરથી ctrl + એટલે કે કન્ટ્રોલ બટન દબાવી રાખી + (પલસ) બટ્ટન દબાવો આથી અક્ષરો મોટા થતા જસે 

જો અક્ષરો ખુબ મોટા હોય અને તેને નાના કરવા હોય તો કી બોર્ડ પરથી ctrl - એટલે કે કન્ટ્રોલ બટન દબાવી રાખી - (માઇનસ) બટન દબાવો આથી અક્ષરો નાના થતા જસે 

આ ફોંટ ને મુળ સાઇઝમા લાવવા માટે ctrl 0 નો ઉપયોગ કરી સકાસે 

ખુદ ટ્રાઇ કરી જુઓ અને મજા માણો મનપસન્દ અક્ષરોની 

જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર 

Mar 24, 2016

Ms Office Word 2003 Insert menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office Word 2003મા View menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Ms Office Word 2003મા Insert મેનુની સમજ મેળવીસુ Insert menu ની મદદથી મેનુના નામ પ્રમાણે વિવિધ ઓબજેક્ટ્સ ઇન્સર્ટ એટલે કે ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Insert Menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Break: Insert Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ બ્રેક ઉમેરી સકાય છે જ્યા બ્રેક ઉમેરીએ ત્યાથી આગળનુ પેઇજ સ્ટાર્ટ થાય છે આ ઓપસનથી page break,column break,text wrapping break તેમજ Next page,Continuos,Even page,Odd page વગેરે જેવા બ્રેક ઉમેરી સકાય છે.વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર.


2.Page Numbers:  Insert Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમાઉપર કે નીચે ડાબી,જમણી,વચ્ચે કે સિલેક્ટેડ જ્ગ્યાએ પેઇજ નમ્બર ઉમેરી સકાય છે.જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Date and Time: Insert Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા જ્યા કર્સર છે તે જ્ગ્યાએ સમય અને તારીખ ઉમેરી સકાય છે. વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

4.Auto Text: Insert Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Auto Text એટલે કે ત્યાર લખાણ ઉમેરી શકાય છે તેમજ આપને જેની જરૂર છે તે ઓપસન અને તે લખાણ સિલેક્ટ કરી ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Field: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ ફિલ્ડ ઉમેરી સકાય છે જેમા તારીખ અને સમય વિવિધ ફોર્મુલા ઓટો ટેક્ષ્ટ વગેરે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

6.Symbol: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ સિમ્બોલ કેરેક્ટર કે અમુક સ્પેશિયલ અક્ષરો ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


7.Comment: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા સિલેક્ટેડ લખાણ પર કોમ્મેંટ ઉમેરી સકાય છે.

8.Reference: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Footnote,Caption, Cross-reference અને Index and Tables ઉમેરી સકાય છે આ સબ મેનુ પરે ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા યોગ્ય માહીતી ભરી ઉપર ના સબમેનુ મુજબ જે તે આઇટમ ઉમેરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

9.Web Component: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વેબ કોમ્પોનેટ ઉમેરી સકાય છે કે જોઇ સકાય છે જો આ મેનુ ઘાટા કલર મા હસે તોજ કાર્ય કરસે

10.Picture: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ ચિત્ર ઉમેરી સકાય છે. જેમા ક્લિપ આર્ટ ,ફાઇલમાથી કોઇ ચિત્ર, વિવિધ તૈયાર આકારો,વર્ડ આર્ટ,  કોઇ દોરીને ચિત્ર ,સ્કેન કરેલ કે કેમેરામાથી લિધેલ ચિત્ર તેમજ ચાર્ટ વગેરે ઉમેરી સકાય છે. વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર.

11.Diagram: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ પ્રકારના ડાયાગ્રામ એટલે કે યોગ્ય રીતે સમજી સકાય તે પ્રકારનો ચાર્ટ ઉમેરી સકાય છે.જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


12.Text Box: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા એક ટેક્ષ્ટબોક્ષ ઉમેરી સકાય છે.

13.File: Insert Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વર્ડમા અગાઉ બનાવેલી કોઇ ફાઇલ insert કરી સકાય છે.

14.Object: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે ફાઇલ કે ડોક્યુમેન્ટ તેમજ ફોટો ઉમેરી સકાય છે આ માટે તમારે જે પ્રકારની ફાઇલ કે ઓબ્જેક્ટ ઉમેરવો છે તે પ્રકાર સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ ઓકે આપો ત્યાર પછી ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષમાથી સિલેક્ટ કરેલ પ્રકાર મુજબ ફાઇલ કે ફોટો સિલેક્ટ કરી ઓકે આપો એટલે તે આવી જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


15.Bookmark: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા બુકમાર્ક ઉમેરી સકાય છે અને ડીલીટ કરી સકાય છે.
16.Hyperlink: Insert Menu ના સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા હાયપર લિંક ઉમેરી સકાય છે બે ફાઇલ ને  જોડી સકાય છે તેમજ વેબપેજ સાથે લિંક કરી સકાય છે . જેની શોર્ટ કટ કી ctrl+k છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર


Mar 23, 2016

parchuran raja babt no 19/03/2016 paripatr

તારીખ ૨૭/૦૯/૨૦૧૨ ની સામુહિક રજાને મંજુર કરવાનો તેમજ સર્વિસ બ્રેક નહી ગણવાનો તારીખ ૧૯/૩/૨૦૧૬ નો સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો પરીપત્ર
PDF માટે અહિ ક્લિક કરો

Mar 22, 2016

How To set Profile Pictur in Whatsapp

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હોટશોપ એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહીતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે વ્હોટશોપ પ્રોફાઇલ પિકચર કેવી રીતે બદ્લવુ અથવા સેટ કરવુ તેની માહિતી મેળવિએ 

 આ માટે સૌ પ્રથમ Whatsapp ખોલો અને ઉપર અથવા નીચે એક ત્રણ ટપકા વાળો સિમ્બોલ દેખાસે જેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


 હવે જે મેન્યુ ખુલેસે તેમા સૌથી નીચે Settings નો ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.2
આ setings ના ઓપસનમા વિવિધ બિજા ઓપસન દેખાસે જેમાથી Profile ઓપસન પર ક્લિક કરો વદુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


 હવે નીચે અથવા ઉપર એક પેન્સિલ આકારનો સિમ્બોલ હસે તો આવા બે સિમ્બોલ હસે જેમા સામે ફોટો છે અથવા ફોટો સેટ કરીલ નહી હોય તો ફોટા જેવો આકાર દેખાતો હસે તેની સામેનો પેન્સિલ આકારના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

હવે Gallry અથવા Camera માથી તમારી પસન્દગીના ચિત્ર કે ફોટા પર ક્લિક કરો અને ફોટો કે ચિત્ર ખુલે એટલે તેને વ્યવસ્થિત ગોઠવી લો અને ત્યારબાદ OK પર ક્લિક કરો એટલે તે ફોટો કે ચિત્ર તમારા વ્હોટશોપનુ પ્રોફાઇલ પિકચર બની જસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
વધુ માહીતી હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવિશુ
આભાર Mar 20, 2016

Facebook New Five Fucher

આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા ફેસબુક એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવુ અને તેને કેવી રીતે ડીએક્ટીવેટ કરવુ તેની માહિતી જોઇ 

આજે આપણે ફેસબુકમા નવા ઉમેરાયેલા 5 ફ્યુચર ની માહિતી મેળવીએ 
ફેસબૂક મા આપણે કોઇ પોસ્ટ કે ફોટો જોઇએ ત્યારે આપણે તેને લાઇક કરીએ અથવા કોમ્મેન્ટ કરીએ છીએ કે સેર કરીએ છીએ 
પરંતુ હવે ફેસબુક દ્વ્રારા નવા 5 ફીચર બહાર પાડવામા આવ્યા છે જેમા કાઇપણ લખાણ લખ્યા વગર માત્ર સિમ્બોલની મદદથી 
લાઇક ,લવ ,હાહા ,વાવ ,સેડ અને એંગરી જેવા પ્રતિભાવો આપી સકાય છે.

આ માટે સૌ પ્રથમ જ્યા LIKE લખેલુ છે અને લાઇક નો સિમ્બોલ છે ત્યા માઉસનુ કર્સર રાખો એટલે ઉપર આ પાંચે પાંચ ફીચર ના સિમ્બોલ દેખાસે એમા તમારે જે સિમ્બોલ આપવો હોય તેના પર ક્લિક કરો એટલે તે આવી જસે જો તમારે લાઇક કરવુ છે તો પ્રથમ સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો જો લવ આપવુ હોય તો લવના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો અને જો હા હા આપવુ હોય તો હા હા ના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો જો વાવ આપવુ હોય તો વાવ સિમ્બોલ પર ક્લિક આપો જો ખરાબ ભાવ દર્સાવવો હોય તો સેડ ના સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો અને જો ગુસ્સો દર્સાવવો હોય તો અંગરી સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો 

જો તમે મોબાઇલ પર ફેસબુક વાપરો છો તો LIKE લખેલુ છે ત્યા તમારી આંગળી રાખસો કે ટચ કરશો એટલે ઉપર લખેલા પાંચે પાંચ સિમ્બોલ દેખાસે જેમાથી તમારે જે સિમ્બોલ વાપરવો હોય તેના પર ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Mar 19, 2016

Blog કે websaite મા ચાલતી પટી તેમજ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા બ્લોગ કે વેબસાઇટમા PDF,Word,PAGEMAKER જેવી ફાઇલને કેવી રીતે પ્રિવ્યુ જોઇ સકાય તે રીતે પોસ્ટ કરવાની માહીતી મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગ કે વેબસાઇટમા ચાલતી પટી એટલે કે હાલતુ ચાલતુ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ તેની માહિતી મેળવિએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ quackit વેબસાઇટના marquee પેઇજ પર જાવ આ પેઇજ પર જવા અહિ ક્લિક્ કરો 
અને તે સાઇટ પર જરૂરી માહીતી ભરો અને તમારે જે લખાણ હાલતુ ચાલતુ રાખવુ છે તે લખાણ લખો અને ત્યારબાદ્ તમારી વેબસાઇટ કે બ્લોગની માહિતી ભરો અને ત્યારબાદ Genaret Marquee પર ક્લિક કરો જો તમારે આ લખાણ નુ પ્રિવ્યુ જોવુ હોય તો Generat Marquee and Priview પર ક્લિક કરો જેથી પહેલા પ્રિવ્યુ દેખાસે અને પછી  એક કોડ આવસે તેને કોપી કરી તમારી બ્લોગ કે વેબસાઇટમા એક Java screept Gedged ઉમેરી તેમા પેસ્ટ કરો અને ફેરફાર સેવ કરો લો 

જુઓ નીચે કેટલાક નમુના અનો ઉપયોગ કરી મુકેલા છે.
www.mnmeniya.in


www.mnmeniya.inwww.mnmeniya.in

વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


આભાર 

Mar 17, 2016

Ms Office Word 2003 View Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office Word 2003મા Editmenu ની સમજ મેળવી આજે આપણે View મેનુની સમજ મેળવીસુ
View મેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટ્નો વ્યુ ચેંજ કરી શકાય છે

View મેનુના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Normal: આ મેનુની મદદથી Document ને Normal મોડમા રાખી શકાય છે.
2.Web layout : આ મેનુની મદદથી Document ને વેબ લે આઉટમા રાખી શકાય છે.
3.Print Layout : આ ઓપસનની મદદથી Document ને પ્રીન્ટ લે આઉટમા સેટ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે Document પ્રીન્ટ લે આઉટમાજ હોય છે.
4.Reading Layout : આ મેનુની મદદથી Document ને રીડીંગ લે આઉટ એટલે કે ચોપડી કે બૂક જેવા વ્યુમા જોઇ શકાય છે તેમજ રાખી શકાય છે.
5.Outline : આ મેનુની મદદથી Document ફરતે લાઇન રાખી શકાય છે .
6.Task Pane: આ મેનુની મદદથી Document ની સાઇડ મા એક ટાસ્ક ઉમેરી શકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી ctrl+F છે.
7.Toolbars: આ મેનુની મદદથી Document મા વિવિધ ટુલબાર ઉમેરી શકાય છે. જેવાકે Formating ,Standard tool bar, web tools ,mail merge,Database ,Driwing.E-mails
વગેરે જેવા ટુલ બાર ઉમેરી શકાય છે.જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

8.Ruler: આ મેનુની મદદથી રૂલર ને ચાલુ કે બન્ધ કરી શકાય છે.
9.Document Map: આ મેનુની મદદથી Documentનો મેપ એટલે કે નકશો જોઇ શકાય છે.
10.Thumbnails: આ મેનુની મદદથી Documentને થમનેઇલ વ્યુમા જોઇ શકાય છે વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

11.Header and Footer: આ મેનુની મદદથી પેઇજ નમ્બર તારીખ અને સમય તેમજ હેડર અને ફુટર ઉમેરી શકાય છે.વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

12.Footnotes: આ મેનુની મદદથી પેઇજ મા નીચે ફુટ્નોટ ઉમેરી શકાય છે.
13.Markup: આ ઓપસન દ્વ્રારા Document મા માર્કઅપ વ્યુ ઉમેરી સકાય છે.
14.Fullscreen: આ મેનુની મદદથી Document ને ફુલ સ્ક્રીનમા જોઇ સકાય છે.
15.Zoom: આ મેનુની મદદથી Document ને 75%,100% કે 200% મુજબ ઝૂમ કરીને જોઇ શકાય છે. વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભારMar 16, 2016

post khatama bharti last date 11/04/2016

ગુજરાત પોસ્ટ ખાતામા પોસ્ટ્મેન અને મેલ ગાર્ડની કુલ 1242 જ્ગ્યાઓ માટે  ઓનલાઇન અરજી ચાલુ છે
અરજી કરવાની તારીખ 12/03/2016
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11/04/2016
વધુ માહીતી માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
http://www.gujpostexam.com/Documents/College/Notice/CLG3/2/Notification%20for%20Postman-Mail%20Guard%20DR%20new.pdf
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
http://www.gujpostexam.com

આ વેબસાઇટ પર જઇ Online Registretion પર ક્લિ કરવુ
ભરવા પાત્ર જ્ગ્યાની માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


How To Creat Whatsapp Account

અત્યારે હાલના સમયમા બધા પાસે એન્દ્રોઇડ મોબાઇલ હસે અને તેમા બધા ફેસબુક વ્હોટશોપ વગેરે વાપરતા હસે તો આજે આપણે આ એન્દ્રોઇડ મોબાઇલમા Whatsapp Account કેવી રીતે બનાવવુ તેની માહીતી જોઇએ
આ માટે સૌ પ્રથમ તમારા એન્દ્રોઇડ મોબાઇલમા Whatsapp એપ ઇન્સ્ટોલ કરો અને ત્યાર બાદ આ એપ ઓપન કરો

1. હવે Agree and continue બટન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

2. હવે મોબાઇલ નમ્બર લખો અને પછી ઓકે આપો 
3. હવે તમે લખેલ મોબાઇલ બરાબર છે કે નહી તેની પુષ્ટિ માટે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જો તમે લખેલ મોબાઇલ નમ્બર યોગ્ય જ હોય તો ઓકે આપો અને જો મોબાઇલ નમ્બર લખવામા ભુલ થઇ હોય તો EDIT પર ક્લિક કરી ભુલ સુધારો અને ઓકે આપો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે તમારા મોબાઇલમા એક કોડ આવસે તે કોડ લખો જો કોડ ના આવે તો કોલ મી નામના બટન પર ક્લિક કરો ખાસ ધ્યાન રાખો કે જો બે પાંચ મિનિટ રાહ જોવા છતા કોડ ના આવે તોજ કોલ મી બટન પર ક્લિક કરજો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

5. હવે વ્હોટ્શોપના ડેટા ગૂગલ ડ્રાઇવ પર લેવા હોય તો GIVE PERMITION પર ક્લિક કરો અને જો આવી કોઇ ઝંઝટ મા ના પડવુ હોય તો SKIP પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


6. હવે પ્રોફાઇલ ફોટો ફોનમાથી સિલેક્ટ કરી સેટ કરો ત્યારબાદ તમારૂ નામ લખો અને ત્યારબાદ છેલ્લે NEXT પર ક્લિક કરો 

7. હવે Continue બટન પર ક્લિક કરો બસ થોડીજ વારમા આપનુ વ્હોટશોપ ચાલુ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 
વધુ માહીતી હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવિસુ

Mar 14, 2016

How To Creat Facebook account & Deactivate

આજે આપણે આ પોસ્ટમા ફેસબૂક એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવુ અને તેને કેવી રીતે ડીએકટીવેટ કરવુ તેની માહીતી મેળવિએ 

સૌ પ્રથમ ફેસબૂક એકાઉન્ટ બનાવવાના સ્ટેપ જોઇએ 
1. સૌ પ્રથમ www.facebook.com વેબ સાઇટ પર જાવ 
2. હવે ત્યા ફસ્ટનામ લાસ્ટ નામ ઇ-મેઇલ અથવા ફોન નમ્બર જન્મ તારીખ જાતી વગેરે માહીતી ભરી Creat an account પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે તમારા ફોન અથવા ઇ-મેઇલ પર એક કોડ આવસે આ કોડ Enter Cod ના ખાનામા લખો કોડ અને ત્યાર બાદ નેક્ષ્ટ પર ક્લિક કરો જો તમે ફોન નમ્બર નાખેલ હસે તો તેમા આવસે અને જો ઇ-મેઇલ નાખેલ હસે તો તેમા કોડ આવસે જો કોડ ના મળે તો રીસેંડ કોડ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે OK બટ્ટન પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
5. બસ બની ગ્યુ તમારૂ ફેસબૂક એકાઉન્ટ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આપણે ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવવાના સ્ટેપ જોયા હવે ફેસબૂક એકાઉન્ટ ડીલીટ એટલે કે ડીએક્ટીવેટ કરવાના સ્ટેપ જોઇએ 
ફેસબુક એકાઉન્ટ ડીએક્ટીવેટ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે .
1. સૌ પ્રથમ તમારે જે એકાઉન્ટ ડીએકટીવેટ કરવુ છે તેમા લોગીન થાવ
2. હવે સેટીંગ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
3. સેટીંગ મા સેક્યુરીટી પર ક્લિક કરો અને તેમા Deactiveat Account પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ નો પાસવર્ડ નાખી Continue પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

5. હવે ખુલેલા બોક્ષ મા કોઇ પણ એક વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો જો તમે છેલ્લો ઓપસન સિલેક્ટ કરો છો તો પછી 
એક્ષપલેઇન ટેક્ષ્ટ ના ખાનામા ફેસબુક એકાઉન્ટ સા માટે ડીએક્ટીવેટ કરવુ છે તેની વિગત લખો અને ત્યાર બાદ Deactivete પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

6. હવે ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષ મા Deactivet Now બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

7. હવે તમારૂ ફેસબુક એકાઉન્ટ ડીએકટીવેટ થઇ જસે હવે જો તમે તમારા એકાઉંટ મા 30 દિવસ સુધી લોગીન નથી થતા તો તે કાયમને માટે ડીએક્ટીવેટ થઇ જસે જો તમે 30 દિવસની અન્દર ગમે ત્યારે લોગીન થસો તો તમારૂ ફેસબુક એકાઉંટ ચાલુ થઇ જસે માટે જો તમારે કાયમી એકાઉંટ ડીએક્ટીવેટ કરવુ હોય તો લોગીન ના કરસો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

Mar 12, 2016

Ms Word 2003 Edit Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms word 2003 મા Filemenu ની સમજ મેળવી આજે આપણે Ms word 2003 નુ બિજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Edit menu ની સમજ મેળવીસુ
Edit menu ની મદદથી Ms word 2003મા Editing  એટલે કે સુધારા વધારા કરી શકાય છે .

Edit menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
Edit Menuના કુલ 16 સબમેનુ છે જેની સમજ નીચે મુજબ છે.

1.Undo AutoCorrectજેની મદદથી છેલ્લે કરેલ અસર નાબુદ કરી શકાય છે લખતા લખતા કોઇ ભુલ થઇ હોય તો છેલ્લેથી એક પછી એક Undo થી નાબુદ કરી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Z છે

2.Repete Typing: આની મદદથી છેલ્લે કરેલા ટાઇપીંગ ને બિજીવાર એમનુ એમ ટાઇપ કરી શકાય છે જેની શોર્ટ કટ કી ctrl+Y છે.
3.Cut: Cut menu ની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કટ કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી ઉપાડી બીજી જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+X છે .

4.Copy :  આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કોપી કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી કોપી કરી બીજી જગ્યાએ લઇ જઇ શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+C છે
5.Office Clipboard: આ મેનુની મદદથી Ms Word 2003 મા એક 24 સ્ટેપનુ ક્લિપ બોર્ડ ખુલેસે જેની મદદથી વિવિધ કાર્ય ખુબજ સરળતાથી કરી શકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


6.Paste  આ મેનુની મદદથી કટ કરેલ લખાણ કે કોપી કરેલ લખાણ ને પેસ્ટ કરી સકાય છે એટલે કે કટ કે કોપી કરેલ લખાણ બિજી જ્ગ્યાએ લખી કે ખસેડી શકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+V છે.

7.Paste Special: આ મેનુની મદદથી પેસ્ટ મેનુની જેમજ પેસ્ટ કરી શકાય છે પરંતુ આ ઓપસન થી પેસ્ટ કરતી વખતે અમુક વધારાની માહિતી પેસ્ટ કરી શકાય છે જેમકે જો લખાણ પેસ્ટ કરવુ હોય તો ત કયા ફોર્મેટ મા પેસ્ટ કરવુ છે જે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ફોટો પેસ્ટ કર્વો હોય તો તે ક્યા ફોર્મેટમા પેસ્ટ કરવો વગેરે સિલેક્ટ કરી શકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

8.Paste As Hyperlink: આ મેનુની મદદથી પેસ્ટની સાથે લિંક કરીને લિંક જોડી શકાય છે આ માતે પેસ્ટ સ્પેસિયલ નો ઉપયોગ તેમજ ફાઇલ લિંક કરવી જરૂરી છે .

9.Clear:  આ મેનુની મદદથી લખાણ અને ફોર્મેટીંગ ક્લીયર કરી શકાય છે આ મેનુના બે સબ મેનુ છે જેમા Formet ઓપસન થી તમામ ફોર્મેટીંગ દુર કરી શકાય છે અને Content Del ઓપ્સનથી કર્સર ની ડાબી બાજુનુ લખાણ દુર થાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

10.Select All આ મેનુ પર ક્લિક કરવાથી બધે બધુ લખાણ એક સાથે સિલેક્ટ થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+A   છે.
11.Find આ મેનુની મદદથી લખાણ કે ટેક્ષ્ટ માથી કોઇ શબ્દ વાક્ય કે અમુક લખાણ શોધી શકાય છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા તમારે જે માહિતી શોધવી હોય તે માહિતી શોધી શકાય છે તે માહિતીની જગ્યાએ બીજી માહિતી શબ્દ કે લખાણ રીપ્લેસ કરી શકાય છે તેમજ ગો ટૂ દ્વારા લાઇન હેડર ફૂટર વગેરે પર જઇ શકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


12.Replace  આ મેનુની મદદથી કોઇ પણ શબ્દ કે લખાણ ની જગ્યાએ નવુ લખાણ કે શબ્દ બદલાવી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+H છે આ માટે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા Find What સામે તમારે જે શબ્દ કે લખાણ બદલવુ છે તે લખો અને Replace With ની સામે તમારે જે નવુ લખાણ ઉમેરવુ છે તે લખો ત્યારબાદ Find Next ,Replace ,Replace All ,cancel માથી યોગ્ય વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


13.Go To  આ મેનુની મદદથી તમે લખેલ લખાણ મા જે તે લાઇન પેઝ હેડર ફૂટર વગેરે પર જઇ શકાય છે. આ મેનુની સોર્ટ કટ કી Ctrl+G છે

14.Reconvert:  આ મેનુની મદદથી છેલ્લે કરેલી અસર ને ફરીવાર કનવર્ટ કરી શકાય છે .

15.Links: આ મેનુની મદદથી સિલેકટેડ લખાણમા લિંક ઉમેરી શકાય છે.

16. Objects: આ મેનુની મદદથી Ms Word 2003 ની ફાઇલમા વિવિધ ઓબ્જેક્ટ્ ઉમેરી શકાય છે જેમકે ચિત્ર ક્લિપ આર્ટ વગેરે .

અહિ Ms Word 2003 નુ Edit મેનુ પુરુ થાય છે આશા છે કે Ms Word 2003 નુ Edit મેનુઆપને પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે આમછતા કોઇ પ્રશ્ન હોય તો જણાવવા વિનંતી

આભાર