4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 26, 2019

Sas poratalma student kevi rite upaload કરવા ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા  sas portal નવો વર્ગ કેવી રીતે ઉમેરવો તથા વર્ગ શિક્ષક અને વિષય શિક્ષકની ફાળવણી કેવી રીતે કરવી તેની માહીતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે  sasportal વિવિધ માહિતીમાં વિદ્યાર્થી ની તમામ માહીતી કેવી રીતે સરળ રીતે અપલોડ કરી સકાય તેની માહીતી જોઈએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ યુસર આઇ ડી મા શાળાનો ડાયસ્ કોડ અને પાસવર્ડ તથા કેપ્ચા નાખી લોગીન એજ મા શાળા સિલેક્ટ કરી લોગીન થાવ ત્યારબાદ મેનુબારમા જઇ વિધાર્થી મુલ્યાંકન પર ક્લિક કરો જેમા વિધાર્થીની માહિતી પર ક્લિક કરી નવો વિદ્યાર્થી ઉમેરી સકાસે તથા આધાર ડાયસ પરથી વિધાર્થીની excell ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી save as કરી તેં ફાઇલ અપલોડ કરી એક સાથે તમામ વિધાર્થીની માહીતી ઉમેરી શકાસે.

વધુ માહિતી માટે જુઓ વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો share કરશો અને હા ચેનલને subscribe જરૂર કરશો.

ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

sasportal ઓફિસિયલ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

Nov 20, 2019

sas portal navo varg & Teacher

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે  ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલમા sasportal મા તમામ માહિતી ઓનલાઇન કરેલ હોઇ આ પોર્ટલમા વિધાર્થીનો નવો વર્ગ તથા વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી અને વિષય શિક્ષકની ફાળવણીની  માહિતી જોઇએ  

આ માટે સૌ પ્રથમ યુસર આઇ ડી મા શાળાનો ડાયસ્ કોડ અને પાસવર્ડ તથા કેપ્ચા નાખી લોગીન એજ મા શાળા સિલેક્ટ કરી લોગીન થાવ ત્યારબાદ મેનુબારમા જઇ વિધાર્થી મુલ્યાંકન પર ક્લિક કરો જેમા વર્ગની માહિતી પર ક્લિક કરી નવો વર્ગ ઉમેરી સકાશે 
તથા તેમાજ વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી પર ક્લિક કરી વર્ગ શિક્ષકની ફાળવણી કરી શકાશે તથા વિષય શિક્ષકની ફાળવણી પર ક્લિક કરી વિષય શિક્ષકની ફાળવણી કરી શકશે.

વધુ માહિતી માટે જુઓ વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

sasportal ઓફિસિયલ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 


Nov 9, 2019

100 ચો.વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજના મે-1972


નમસ્કાર 
 વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે જમીન વિહોણા ખેત મજુરો તથા અન્ય પછાત વર્ગના તથા ગ્રામ્ય કારીગરો ને 100 ચોરસ વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજનાની માહિતી જોઇએ 

આ યોજનાની શરૂઆત મે ૧૯૭૨ થી કરવામા આવી છે. 
આ યોજના અંતર્ગત ગામ્ય વિસ્તારના જમીન વિહોણા ખેતમજુર ,ગ્રામ્ય કારીગરોને તથા પછાત વર્ગના લોકોને 100 ચોરસવાર જમીન મકાન બનાવવા માટે મફત આપવામા આવે છે. 
યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
પોતાનુ ઓળખ પત્ર
રહેઠાણનો પુરાવો
પોતાની પાસે જમીન નથી તેનો પુરાવો 

કોને લાભ મળે ?
જમીન વિહોણા ખેત મજુરોને
ગ્રામ્ય કારીગરને
અન્ય પછાત વર્ગને 

વધુ માહિતી તથા ઓફિસિયલ જી.આર.માટે અહિ ક્લિક કરો 


RCM BUSINESS માટે 

Nov 7, 2019

pse/sse Exam Date 2019

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2019/20 મા ધોરણ 6 ધોરણ 9  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા તારીખ ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ના બદલે તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાસે  

PSE ધોરણ 6 પરીક્ષા તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯
SSE ધોરણ 9 પરીક્ષા તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૯હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://sebexam.org/Form/printhallticket
પર જઇ Print Hall Ticket પર ક્લિક કરી ખુલતા ઓપસન મા ધોરણ 6 માટે PSE ધોરણ 9 માટે SSE 
માથી યોગ્ય ઓપસન પર ક્લિક કરી કંફર્મેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી Submit પર ક્લિક કરી ખુલ્તા મેનુમા Print પર ક્લિક કરી પ્રીંટ કાઢી સકાસે અને Expert To PDF પર ક્લિક કરી PDF મા સેવ કરી સકાસે

હોલ ટિકિટ નિકળવાનુ શરૂ થસે ત્યારે જ નીચેની લિંક કાર્યરત થસે 

ધોરણ 6 અને 9 માટેની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 


Nov 5, 2019

Aayushyman yojna name chek ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા કોઇ પણ ગામ કે શહેર ની BPL લીસ્ટ કેવી રીતે ઓનલાઇન જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે  ભારત સરકાર દ્વારા ચાલતી આયુષ્યમાન યોજનામા આપણુ નામ છે કે નહી તે ઓનલાઇન કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇએ  

આયુષ્યમાન યોજના અંતર્ગત ઘણી બધી ગંભીર બિમારીમા સહાય મળે છે. જો આપનુ કે પરીવારનુ નામ આ યોજનામા હસે તો જેતે નક્કી કરેલ દવાખાનામા આપને જરૂરી સહાય મળવા પાત્ર થસે 

આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

યોજનામા નામ છે કે નહિ તે  જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

STEP-1. હવે ખુલેલી સાઇટમા તમારો મોબાઇલ નંબર અને બાજુમા દેખાતા કેપ્ચા લખી Generate OTP લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


STEP-2. હવે આપના ફોનમા એક OTP  આવસે તેને OTPના બોક્ષમા લખો અને ત્યારબાદ નીચે નાના ચોરસ પર ક્લિક કરી ટીક્માર્કની નિશાની કરો અને ત્યારબાદ Submit પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


STEP-3.  હવે રાજ્ય સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ તમારૂ નામ કેવી રીતે સર્ચ કરવુ છે તેની કેટેગરી સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ કેટેગરી મુજબ માંગે તે વિગત લખો અને છેલ્લે Search પર ક્લિક કરો જો આપનુ નામ આ યોજનામા હસે તો જે તે માહિતી જોવા મળસે અને જો નામ નહિ હોય તો Record Not Found એવુ લખેલ મેસેજ સ્ક્રીન પર જોવા મળસે  
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


યોજનામા નામ છે કે નહિ તે  જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

Nov 3, 2019

Sukanya Samrudhi Yojana-2015


નમસ્કાર 
 વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા વ્હાલી દિકરી યોજના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની માહિતી જોઇએ 

આ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ 2015 થી કરવામા આવી છે. 
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત  પુત્રીના નામનુ એકાઉંટ ખોલી તેમા એક વર્ષમાં 1 હજારથી લઈને 1 લાખ પચાસ હજાર રૂપિયા જમા કરાવી શકો છો. નવા નિયમ મુજબ 250 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી શકાય છે.
આ પૈસા એકાઉંટ ખોલવાના 14 વર્ષ સુધી જ જમા કરાવવા પડશે અને આ ખાતુ પુત્રીની ઉમર 21 વર્ષની થતા જ મેચ્યોર થશે.
યોજનાના નિયમો હેઠળ પુત્રી 18 વર્ષની થતા તમે અડધા પૈસા કાઢી શકો છો.
21 વર્ષ પછી એકાઉંટ બંધ થઈ જશે અને પૈસો પાલકને મળી જશે.
જો પુત્રીના 18 થી 21 વર્ષની વચ્ચે લગ્ન થઈ જાય છે તો એકાઉંટ એ સમયે જ બંધ થઈ જશે.
પોસ્ટ ઓફિસ ઉપરાંત અનેક સરકારી અને ખાનગી બેંકમા પણ આ યોજના હેઠળ ખાતુ ખોલી સકાય છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતા પર ઈંકમટેક્સ કાયદાની ધારા 80G હેઠળ છૂટ આપવામાં આવશે.
માતા-પિતા કે પાલક પોતાની બે પુત્રીઓ માટે બે એકાઉંટ પણ ખોલી શકે છે.
જો જોડિયા બાળક હોય તો તેનુ પ્રૂફ આપીને જ પાલક ત્રીજુ ખાતુ ખોલી શકશે. પાલક ખાતાને ક્યાય પણ ટ્રાંસફર કરાવી શકશે.
આપ આપની સગવડતા મુજબ મહિને 250  મુજબ જમા કરાવી શકશો ઓછામા ઓછા 250 અને વધુમા વધુ દોઢ લાખ જમા કરાવી શકશો
યોજના હેઠળ કોઈ વ્યક્તિ 1000 રૂપિયા મહિનાથી એકાઉંટ ખોલે છે તો તેને 14 વર્ષ સુધી મતલભ  સુધી દર વર્ષે 12 હજાર રૂપિયા નાખવા પડશે. વર્તમાન હિસાબથી દર વર્ષે 8.4 ટકા વ્યાજ મળતુ રહેશે તો જ્યારે બાળકી 21 વર્ષની થશે તો તેને અંદાજે 6,00,000 રૂપિયા મળશે. ઉલ્લેખનીય છેકે 14 વર્ષમાં પાલકના એકાઉંટમાં કુલ 1.68 લાખ રૂપિયા જમા કરવા પડે. બાકીના 4,39,128 રૂપિયા વ્યાજના છે.

યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

બાળકીનુ જન્મ પ્રમાણપત્ર
એડ્રેસ પ્રુફ
આઈડી પ્રુફ
વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓફિસિયલ જી.આર.માટે અહિ ક્લિક કરો 
એપ્લીકેશન ફોર્મ માટે અહિ ક્લિક કરો 

RCM BUSINESS માટે 

Nov 1, 2019

vhali dikari yojana-2019

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો

આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરેલ "વ્હાલી દિકરી યોજના" ની માહિતી જોઇએ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ અને સ્ત્રીભુણ હ્ત્યા અટકાવવાના પ્રયાસ રૂપે 2 જુલાઇ 2019 ના રોજ સૌરાસ્ટ્રના રાજકોટથી વ્હાલી દિકરી યોજનાની જાહેરાત કરવામા આવેલ હતી
આ યોજનાનો આરંભ રાજકોટથી 2 ઔગષ્ટ 2019 થી કરવામા આવેલ છે.

યોજનાના લાભ
દિકરી ધોરણ 1 મા દાખલ થાય ત્યારે 4000 ની સહાય
દિકરી ધોરણ 9 મા દાખલ થાય ત્યારે 6000 ની સહાય
દિકરી 18 વર્ષની થાય ત્યારે ઉચ્ચ અભ્યાસ/લગ્ન માટે 1 લાખની સહાય મળવા પાત્ર છે.

યોજનાનો લાભ કોને મળી સકે
પ્રથમ બે સંતાન સુધી લાભ મળવા પાત્ર છે.
વાર્ષિક 2 લાખ કરતા ઓછી આવક ધરાવતા કુટુંબને મળવા પાત્ર છે.
02-08-2019 કે ત્યારબાદ જન્મેલી દિકરીઓને મળવા પાત્ર છે.
જો બીજુ સંતાન હોય તો કુંટુંબ નિયોજનનુ ઓપરેશન કરાવવુ ફરજિયાત છે.
માતા પિતા ગુજરાતમા રહેતા હોવા જોઇએ

આ યોજનાનુ ફોર્મ ભરવા તથા વધુ માહિતી માટે આપની નજીકના આંગણવાડી કાર્યકરનો સમ્પર્ક કરવો

આ યોજનાનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો