4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Showing posts with label 2.Ads exchange. Show all posts
Showing posts with label 2.Ads exchange. Show all posts

May 29, 2022

Free join get 100ads coin free

 FREE   FREE   FREE    FREE    FREE


*👉 रजिस्ट्रेशन करते ही 100 Ads Coin Free में मिलेगा।*

*👉 स्टाकिंग करने से Free में 15% महीने का और 0.50% प्रतिदिन का मिलेगा।*

*👉 टीम बनाने पर 10 लेवल की इनकम भी Free में मिलेगी।*


*Joining Link*👇👇

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473

Rajistration kese kare below imge 1and 2
✅ *Ads Coin Staking* *Package* ✅

*FREE*    *FREE*    *FREE*

Whatsapp grup link

https://chat.whatsapp.com/CiVYz6gILn20ZKkMA1uLqv

Telegram Link👇👇👇

https://t.me/+USn-DOCAosBt0tDf

For more post click heare Ads plan old v/s new

નમસ્તે

 વાચક મિત્રો

આજે  ads exchange ના જુના તથા નવા પ્લાન ની સરખામણી જોઈએ અગાઉની પોસ્ટ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો 

Ads ka नया प्लान   : - 

यदि आपके पास 2500 adscoin आपके I'd me hai to : - 

 Ads Exchange आपको 2500 ads coin का  0.5% प्रति दिन देगा मतलब

      👉  (  0.5 % of 2500 = 12.5 adscoin/ day )

      👉 Monthly :- 12.5 * 30 = 375 Adscoin/month

               

आपको 12 महीने के लिए 375 adscoin मिलेंगे, यानी एक साल में (375*12) = 4500 adscoin हो जाएगा।


Total Coins :- 2500+4500=7000 adscoin


अगर coin ka  रेट *5 रुपये/Adscoin* है तो आपको : 

         5 * 7000 adscoin = Rs.35,000 मिले गा।

अगर coin ka  रेट *10 रुपये/Adscoin* है तो आपको : 

         10 * 7000 adscoin = Rs.70,000 मिले गा।


Note :- *सिर्फ Rs. 1000 लगा कर* आप *साल के ₹ 70000* तक कमा सकते है। अगर सिर्फ Adscoin का वैल्यू ₹5 प्रति Adscoin (₹5 = 1 Adscoin) हो जाए तो।


Ads ka पुराना प्लान   : -


Daily income : - Rs.50

Monthly Income : - (50*30) = Rs.1500

Yearly Income : - (1500*12) = Rs.18,000


तूलना     : -

Ads ka नया प्लान : - Rs.35,000/year

Ads ka पुराना प्लान :- Rs.18,000/year

न्यू प्लान में सीधा डबल कमाई है !!!!!!!!

JOINING LINK 

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473May 21, 2022

Kripto currency kya hai?

નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે થોડુ ક્રીપ્ટો વિષે જાણીએ. અગાઉની પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

WHAT IS CRIPTO CURRENCY ?

क्रिप्टो करेंसी क्यों

शाम 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं

वॉल स्ट्रीट शाम 4 बजे बंद हो जाती है

क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होती

तो...क्रिप्टो करेंसी क्या है

कई लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत कुछ है

क्रिप्टो करेंसी 24x7x365 है

क्रिप्टो करेंसी वैश्विक है

क्रिप्टो करेंसी ही टेक्नोलॉजी है

क्रिप्टो करेंसी उन्नत सॉफ्टवेयर है

क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है

क्रिप्टो करेंसी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत डेटाबेस है

क्रिप्टो करेंसी एक वितरित सार्वजनिक खाता बही है

क्रिप्टो करेंसी पीयर-टू-पीयर वैल्यू कम्युनिकेशन है

क्रिप्टो करेंसी एक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम है

क्रिप्टो करेंसी एक भू-राजनीतिक बचाव है

क्रिप्टो करेंसी एक फिएट करेंसी हेज है

क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक कैश है

क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है

क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है

क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है

क्रिप्टो करेंसी ही संपत्ति है

क्रिप्टो करेंसी एक आभासी वस्तु है

क्रिप्टो करेंसी गोल्ड 2.0 है

क्रिप्टो करेंसी इज मनी

क्रिप्टो करेंसी गणित है

क्रिप्टो करेंसी ही इनोवेशन है

क्रिप्टो करेंसी वित्तीय समावेशन है

क्रिप्टो करेंसी इज फ्रीडम

क्रिप्टो करेंसी एक क्रांति है

क्रिप्टो में सब कुछ संभव है असंभव कुछ भी  नहीं

CRIPTO CURRENCY BEZED ADS COIN VIDEOS STARTING 0.10 PAISHAADS COIN

Apr 21, 2022

Ads exchane plan

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ads exchange group ની earning ઓપર્ચ્યુનિટી પલાન જોઈએ.

ADS EXCHANGE

Joining Amount = 1000 ₹

Total joining amount 1000₹

Slef Task Income = 50 ₹ Per Day (Life Time)

Direct Sponsor Income = 50 ₹

One Time Level Income

    1 Level   =  50 ₹  

    2 Level   =  20 ₹ 

    3 Level   =  10 ₹

    4 Level   =    5 ₹

    5 Level   =    5 ₹ 

    6 Level   =    5 ₹   

    7 Level   =    5 ₹  


Level Task Income by Team (Per Day)

    1 Level  =  2 ₹   

    2 Level  =  2 ₹

    3 Level  =  2 ₹ 

    4 Level  =  2 ₹

    5 Level  =  3 ₹ 

    6 Level  =  4 ₹  

    7 Level  =  5 ₹  


Rewards On Level Rank

Level    Team         Reward

    1    =   10       =      500 ₹

    2    =   50       =      1500 ₹

    3    =   300     =      5000 ₹

    4    =   1000   =     10000 ₹

    5    =   5000   =     iPhone 13

    6    =   25000   =   Mac Book Pro

    7    =   50000   =   Sports Bike


Per Day Income Capping

₹ 2500    = No Condition

₹ 5000    = 2nd Level 50 team

₹ 10000  = 3rd Level 300 team

₹ 20000  = 4th Level 1000 team

₹ 30000  = 5th Level 5000 team

₹ 40000  = 6th Level 25000 team

₹ 50000 = 7th Level 50000 team

2 Direct for Withdrawal

10% Dedection Admin + service charge

Email

Mobile No.-


Ads Exchange


JOINING LINK 

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473

Official websaite

https://adsexchange.in

Sponsor code

AS634473

AS910475

AG274310