4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 14, 2017

aadhar link to dena benk acc online

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
હાલમા દરેક બેંક્મા બેંક ખાતા સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવવુ અનિવાર્ય છે ઘણી વાર ટ્રાફિક હોવાથી કે કોઇ અન્ય કારણસર બેંકમા આધાર કાર્ડ લિંક કરવવા જવામા કામ સફળ થતુ નથી અને બીજી વાર જવુ પડે છે.

પરંતુ હવે આધાર કાર્ડ લિંક ઓનલાઇન પણ કરાવી શકાય છે 

દેના બેંકમા ઓનલાઇન આધાર કાર્ડ લિંક કરાવવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

(1) સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી દેના બેંકની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ ખોલો 
      આધારકાર્ડ લિંક કરાવવા માટેની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો

(2) ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરતા જે માહિતી ખુલે તેમા જે ખાતા નમ્બર સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવવાનુ છે તે ખાતા નંબર લખો ત્યારબાદ બેંકમા રજિસ્ટર કરાવેલ મોબાઇલ નંબર લખવો ત્યારબાદ આધારા કાર્ડ નંબર અને ત્યારબાદ આધાર કાર્ડ મુજબ નામ લખો અને સામે દેખાતા સેક્યુરીટી કેપ્ચા લખો અને Procced બટન પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

(3) હવે એક પોપ મેનુ ખુલ્સે જેમા ખાતા નંબર મોબાઇલ નંબર નામ વગેરે માહિતી હસે હવે તમારા  મોબાઇલમા એક OTP આવસે જેને દેખાતી માહિતીમા OTP ના ખાનામા લખો અને ત્યારબાદ Validate OTP પર ક્લિક કરો જેથી OTP વેરીફાઇ થસે અને સ્ક્રીન પર આધારલિંક રિકવેસ્ટનો મેસેજ દેખાસે અને થોડા સમય મા આધાર કાર્ડ બેંક ખાતા સાથે લિંક થઇ જસે  વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


No comments:

Post a Comment