4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

SCHOOL PATRAKO

raja-nu-rokad-ma-rupantar   Download

pagarpatrak   Download

pagarpatrak1   Download

masik-akandari   Download

juthvimo   Download

incriment-patrak   Download

9-20-31   Download

(8)_સી.એલ રીર્પોટ-1   Download 

NOC Patrak   Download


ઓટો મેટીક ગણતરી માટેનુ ફ.ગ. પત્રક 6 થી 14 વર્ષના બાળકોની ગણતરી માટે 
પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો  
શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૬ મા  રૂટની ફાઇલ સાથે ગામની માહિતી મોકલવાની હોય છે આ પત્રક  PDF ફોર્મેટ છે 
પત્રક ડાઉનલોડ કરવા  અહિ ક્લિક કરો