4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 13, 2017

Download Any softwer for free-getintopc

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા સંદેસ પેપર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવુ તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે કોઇ પણ સોફ્ટ્વેર ને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી સકાય તેના વિષે માહિતી જોઇએ 
આ માટે સૌથી સરળ વેબસાઇટ છે get in to pc જેની મદદથી કોઇ પણ સોફ્ટવેર ને સરળતાથી આપણા કોમ્પ્યુટર કે લેપ્ટોપમા ડાઉનલોડ કરી સકાય છે. 

આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંકની મદદથી Get Into Pc.com ની વેબસાઇટ ખોલો 
તેના માટે અહિ ક્લિક કરો

(2) હવે ખુલેલા વિન્ડોમા તમારે જે સોફ્ટ્વેર જોઇએ છે તેનુ નામ લખી GO પર ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર (3) હવે નીચે જ્યા Download લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
(4) હવે એક નવી વિંડો ખુલસે જેમા થોડીવાર રાહ જુઓ પ્રોસેસ પુરી થયા બાદ Click Hear to Prosesed લખેલ છે તેના પર ક્લિક કરો અને થોડીવર માટે રાહ જુઓ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર (5) હવે ડાઉનલોડ સરૂ થઇ જસે જો ફાઇલ ક્યા સેવ કરવી છે તે પુછવામા આવે તો તમારે જ્યા ફાઇલ સેવ કરવી છે તે લોકેસન સિલેક્ટ કરી SAVE પર ક્લિક કરો આ સ્ટેપ તમારા બ્રાઉજર પર આધાર રાખે છે અમુક બ્રાઉજરમા ફાઇલ ક્યા સેવ કરવી તેનુ પુછવામા આવે છે જ્યારે અમુક બ્રાઉજરમા બાય ડિફોલ્ટ જે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરેલ હસે તેમા ડાઉનલોડ થાસે અને ફાઇલ પણ તેમા સેવ થસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

May 7, 2017

Adobe Photoshop Image menuઆપણે આગળની પોસ્ટમા Adobephotoshop મા Edit menu ની સમજ મેળવી તે પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો  આપણે Adobe Photoshop નુ ત્રીજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Image menu ની સમજ મેળવીસુ
Image menu ની મદદથી Adobe Photoshopમા photo મા વિવિધ Editing  એટલે કે સુધારા વધારા કરી શકાય છે . જેમકે લેવલ,સાઇઝ,બ્રાઇટનેશ ,કલર વગેરે


Image menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
Image Menuના કુલ 13 સબમેનુ છે જેની સમજ નીચે મુજબ છે. 


1.Modeઆ મેનુની મદદથી ફોટો કે ચિત્ર ના મોડ મા ફેરફાર કરી શકાય છે જેમકે bitmap,Grayscale,Donote,Index Color,RgbColor ,Cmyk Colorlab color ,8bit chanal,16 bit chanal વગેરે સેટીંગ કરી સકાય છે.આ મેનુનો આપ વારં વાર ઉપયોગ કરી વધુ પ્રેકટીશ કરશો તો સરળતાથી શિખી સકશો. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

2.Adjustments: આની મદદથી ફોટાને ઓટો લેવલ ફોટાની બ્રાઇટનેશ અને કોંટ્રાસ તેમજ કર્વ કલર બેલેંસ વગેરે જેવા ફેરફારો કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Duplicate: આની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ ફોટાનો દુપ્લીકેટ ફોટો બનાવી સકાય છે
4.Apply Image: આ મેનુની મદદથી ફોટાનુ બ્રેક ગ્રાઉંડ કલર ચેનલ તેમજ લેયર સેટ કરી સકાય છે. તથા બે ફોટાને ભેગા કરી સકાય છે .

5.Calculations: Image menu ની ફોટાની  સાઇઝ બેક ગ્રાઉંડ કલર તેમજ તેની કેપીસીટી વગેરે જાણી સકાય છે. 

6.Image Size: આ મેનુની મદદથી ફોટાની સાઇઝ જેમા લંબાઇ તથા પહોળાઇ પીક્ષલમા અને ઇંચમા સેટ કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર     

7.Canvas Size:  આ ઓપ્સનની મદદથી ફોટાની સાઇઝ pixal, cm, perchantege, mm    ,inch, point, વગેરે ફોર્મેટમા સેટ કરી સકાય છે. તથા ફોટા ફરતે બોર્ડર તથા વધુ મોટો ફોટો હોય તો વચ્ચેની બાજુથી બધી બાજુ સિલેક્ટ કરેલ સાઇજ જેટલો નાનો કરી સકાય છે. 
8.Rotate Canvas:  આ મેનુની મદદથી ફોટાને આડો ઉભો તેમજ 1800 તથા 900cw 900ccw તથા Airbitary  મોડમા ફેરવી સકાય છે.
9.Crop:  મેનુની મદદથી સિલેક્ટેડ ફોટાને ક્રોપ કરી સકાય છે આ માટે સૌ પ્રથમ જે ફોટાનો જેટલો ભાગ ક્રોપ કરવો છે તેટલો ભાગ ક્રોપ ટૂલ વડે સિલેક્ટ કરીને પછી આ મેનુની મદદથી તે સિલેક્ટેડ ભાગ જેટલો ફોટો ક્રોપ કરી સકાસે.

10.Trim:  આ મેનુની મદદથી ફોટામા ઉપર નીચે ડાબી જમણી વગેરે બાજુ સિલેક્ટેડ કલર તેમજ Trim Away સેટ કરી સકાય છે.

11.Reveal All:આ મેનુ ની મદદથી Reveal All જોઇ સકાય છે કે સેટ કરી સકાય છે આ મેનુનો ઉપયોગ ભુલથી કોઇ લેયર ફોટાની બહાર જતી રહી હોય અને દેખાતી ના હોય ત્યારે આ મેનુની મદદથી બધી લેયર જોઇ સકાય છે તથા મુવ ટૂલની મદદથી વ્યવસ્થિત ગોઠવી સકાય છે. 

12.Histogram:આ મેનુની મદદથી ફોટાનો હિસ્ટોગ્રામ જોઇ સકાય છે જેમા પીક્ષલ કેસ લેવલ પર્સનટેઝ કાઉંટ વગેરે માહિતી જોઇ સકાય છે.

13.Trap:આ મેનુની મદદથી ટ્રેપ ચેંઝ કરી સકાય છે કે તેની માહિતી જોઇ સકાય છે આ મેનુ પણ જ્યારે ઘાટા અક્ષરમા હોય ત્યારેજ કાર્ય કરે છે.
આભાર

May 3, 2017

Vikalp kemp & vadh ghat kemp 2017

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
વિકલ્પ કેમ્પ અને વધ ઘટ કેમ્પ નવેસરથી યોજવાબાબત  પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનો તારીખ ૦૨/૦૫/૨૦૧૭ નો પરી પત્ર


Apr 10, 2017

i-khedut vividh yojana

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા I-ખેડુત વેબ પોર્ટલમા વિવિધ યોજના માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે જેમકે 
ટ્રેક્ટર માટે સહાય  ટ્રેકટરના વિવિધ  ઓજારો માટે સહાય તેમજ જમીન અને જળ સરંક્ષણ માટેની યોજનાઓ પસુપાલન ,બાગાયતી અને મત્સ્ય ઉધોગ માટેની યોજનાઓ વગેરે જેમા આપને જે વિભાગની યોજના વિશે માહિતી જોઇતી હોય તેના પર ક્લિક કરવુ અને ત્યારબાદ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી સકાસે 
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૦૪/૨૦૧૭ છે 
ટ્રેક્ટર અને તેના વિવિધ ઓજારો માટે ખેતીવાડીની યોજનાઓ પર ક્લિક કરવુ 

I- ખેડુત પોર્ટલમા અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

Apr 9, 2017

viklap patra no namuno pdf

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
અહિ ગુજરાત સરકારના પરીપત્ર મુજબ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા હોય અને ધોરણ 1થી5 માથી 6થી8 મા જવા માંગતા શિક્ષકો માટે ફોટો કોપી અને PDF સ્વરૂપે વિકલ્પ પત્રનો નમુનો મુકેલ છે જેને પ્રીંટ કરી લાગુ પડતી વિગતો ભરી જરૂરી પુરાવા સાથે આપ વિકલ્પ ફોર્મ ભરી સકછો

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો
ફોટો કોપી