4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Feb 20, 2022

Job Alert

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

જોબ એલર્ટ અંતર્ગત અત્યારની વિવિધ ભરતી નીચે મુજબ છે.

(1) ભરતીનું નામ:જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ વર્ગ-3

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23/02/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 


(2) ભરતીનું નામ:જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) વર્ગ-3    

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 08/03/2022

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 

ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment