4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

May 21, 2022

Kripto currency kya hai?

નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે થોડુ ક્રીપ્ટો વિષે જાણીએ. અગાઉની પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

WHAT IS CRIPTO CURRENCY ?

क्रिप्टो करेंसी क्यों

शाम 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं

वॉल स्ट्रीट शाम 4 बजे बंद हो जाती है

क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होती

तो...क्रिप्टो करेंसी क्या है

कई लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत कुछ है

क्रिप्टो करेंसी 24x7x365 है

क्रिप्टो करेंसी वैश्विक है

क्रिप्टो करेंसी ही टेक्नोलॉजी है

क्रिप्टो करेंसी उन्नत सॉफ्टवेयर है

क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है

क्रिप्टो करेंसी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत डेटाबेस है

क्रिप्टो करेंसी एक वितरित सार्वजनिक खाता बही है

क्रिप्टो करेंसी पीयर-टू-पीयर वैल्यू कम्युनिकेशन है

क्रिप्टो करेंसी एक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम है

क्रिप्टो करेंसी एक भू-राजनीतिक बचाव है

क्रिप्टो करेंसी एक फिएट करेंसी हेज है

क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक कैश है

क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है

क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है

क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है

क्रिप्टो करेंसी ही संपत्ति है

क्रिप्टो करेंसी एक आभासी वस्तु है

क्रिप्टो करेंसी गोल्ड 2.0 है

क्रिप्टो करेंसी इज मनी

क्रिप्टो करेंसी गणित है

क्रिप्टो करेंसी ही इनोवेशन है

क्रिप्टो करेंसी वित्तीय समावेशन है

क्रिप्टो करेंसी इज फ्रीडम

क्रिप्टो करेंसी एक क्रांति है

क्रिप्टो में सब कुछ संभव है असंभव कुछ भी  नहीं

CRIPTO CURRENCY BEZED ADS COIN VIDEOS STARTING 0.10 PAISHAADS COIN

No comments:

Post a Comment