4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Sep 15, 2017

Search BPL List in any village

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કોઇ પણ ગામ કે શહેર ની BPL લીસ્ટ કેવી રીતે ઓનલાઇન જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

હવે ખુલેલી સાઇટમા તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો 
હવે જિલ્લો સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારો તાલુકો સિલેક્ટ કરો 
તાલુકા બાદ તમારૂ ગામ સિલેક્ટ કરો 
જિલ્લો સિલેક્ટ કરતા જિલ્લાના તમામ તાલુકા બતાવસે જેમાથી જે તે તાલુકો સિલેક્ટ કરતા તમામ ગામ બતાવસે તેમાથી તમારૂ ગામ સિલેક્ટ કરવુ 

હવે સ્કોર 0 થી 20 કે 0થી16 અથવા 17થી20 લખો અને ત્યારબાદ છેલ્લે SUBMIT બટન પર ક્લિક કરો જેથી એક અલગ વિંડો ખુલસે જેમા ફેમીલી આઇડી અને નામ હસે નામ ઘરના વડાનુ હસે જે તે નામ સામેના ફેમીલી આઇડી પર ક્લિક કરતા તમામ વિગત જોઇ સકાસે તેમજ તેની પ્રીંટ પણ કરી સકાસે 

BPL લિસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો આભાર 


No comments:

Post a Comment