4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Sep 24, 2017

Pen Drive & memory kard ne pc ni memory banavo

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા કોમ્પ્યુટર ના કી બોર્ડના શોર્ટ કટ ની માહિતી જોઇ તે પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે પેન ડ્રાઇવ કે મેમરી કાર્ડ્ને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની રેમ તરીકે  કેવી રીતે ઉપયોગ કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 
ઘણી વાર કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા ઓછી રેમ ના કારણે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ ની સ્પીડ ધીમી પડી જાય છે અથવા તો અમુક પ્રોગ્રામ ઇંસ્ટોલ થતા નથી આવી સમસ્યા ઉદભવે છે તો તેનો ઉપાય છે તમારૂ મેમરી કાર્ડ કે પેન ડ્રાઇવ 

તમારા મેમરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવ ને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની મેમરી બનાવી તેની સ્પીડ વધારી સકાય છે 
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે સાથે ચિત્ર પણ મુકેલ છે.

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ તો આપનુ મેમરી કે પેનડ્રાઇવ કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા USB પોર્ટમા લગાવો અને મેમરી કે પેનડ્રાઇવ બતાવે તેના પર માઉસની Right ક્લિક કરો અને તમારૂ મેમરી કે પેનડ્રાઇવ Format કરો જો તેમા કોઇ અગત્યાના ડોક્યુમેંટ કે કોઇ જરૂરી ફાઇલ હોય તો તે ફોર્મેટ કરતા પહેલા અન્ય ડ્રાઇવ મા લઇ લેવા 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર સ્ટેપ-2. હવે મેમરી કે પેનડ્રાઇવ સમ્પુર્ણ ફોર્મેટ થઇ જાય ત્યારબાદ ફરી મેમરી કે પેનડ્રાઇવ પર Right ક્લિક કરો અને તેમા Propertise પર 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 


સ્ટેપ-3. હવે જે મેમરી કે પેનડ્રાઇવની પ્રોપર્ટી ખુલી છે તેમા ઉપર જે વિવિધ ઓપસન દેખાય છે તેમાથી Readyboost પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતા તેમા જે ઓપસન દેખાસે તેમા Use This Device જ્યા લખેલુ છે તેની સામે એક ગોળ શુન્ય હસે તેના પર ક્લિક કરો હવે નીચે Apply પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે OK પર ક્લિક કરો જેથી તમારૂ મેમરી કાર્ડ કે પેનડ્રાઇવ રેમ બની જસે અને તે જ્યા સુધી કે જ્યારે જ્યારે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા લગાવસો ત્યારે તે કોમ્પ્યુટર મેમરી એટલે કે રેમ તરીકે ઉપયોગી થસે અને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની સ્પીડ વધી જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો આભાર 

No comments:

Post a Comment