4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 25, 2019

JNV ADMISTION 2019-20

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા સરકારી પ્રાથમિક શાળા અને સરકાર માન્ય પ્રાથમિક શાળાના વિધાર્થીઓ માટે ધોરણ 6 જવાહર નવોદય વિધ્યાલયમા પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાય છે. 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15-09-2019 છે. 
પરીક્ષા તારીખ 11-01-2020

ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ રહેશે પ્રથમ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહેશે ત્યારબાદ જરૂરી ડોક્યુમેંટ અપલોડ કરવાના રહેશે. 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 
https://www.nvsadmissionclasssix.in/nvs6reg/registrationPhaseOne

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 
https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1


ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તેની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો RCM વધુ માહિતી અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment