4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Feb 21, 2020

std 10/12 exam time table & Holticket 2020

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
વર્ષ 2020 મા લેવાનાર બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનુ સમય પત્રક તથા હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની લિંક અહિ આપવામા આવેલ છે. 
સમય પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 

No comments:

Post a Comment