4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 15, 2020

પ્રુથ્વીની ગતિ શૈક્ષણિક વિડિયો

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો
આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયને ઉપયોગી શૈક્ષણિક વિડિયો ની માહિતી જોઇએ

(1) સુર્ય ગ્રહણ અને ચંદ્ર ગ્રહણની માહિતી વિડિયો

(2) પ્રુથ્વીની ગતિ પ્રેકટીકલ વિડિયો
આવા શૈક્ષણીક વિડિયોની માહિતી માટે અમારી youtube ચેનલને SUBSCRIBE કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment