4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 18, 2016

Link & Button

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

બ્લોગ કે વેબસાઇટમા આપણે લિંક મુકતા હોઇએ છીએ આ લિંક નવી વિંડોમા ખોલવા માટેની લિંક તેમજ બટ્ટન ની માહિતી જોઇએ 

LINK નવી વિંડોમા ખોલવા માટે લિંક્ની આગળ નીચે લખેલ કોડ લખી લિંક આપવી 
કોડ માટે અહિ ક્લિક કરો


BUTTON પર ક્લિક કરતા ડાયલોગ બોક્ષ ખુલે તેના સ્ટેપ
સૌ પ્રથમ નીચે લખેલ કોડ કે સુત્ર પોસ્ટમા કે સાઇટ પર જ્યા બટ્ટન મુકવુ છે ત્યા લખો 
કોડ માટે અહિ ક્લિક કરો

ઉપરના કોડમા જ્યા alert લખેલુ છે ત્યા confirm લખવાથી OK અને Cancel એમ બે વિક્લ્પો જોવા મળસે 
અને જો prompt લખસો તો search નો ઓપ્સન પણ આવસે 

આભાર

No comments:

Post a Comment