4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 6, 2019

raja list 2019 surendranagar

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2019 

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 06/05/2019 થી 09/06/2019 દિવસ 35 


ફરજિયાત રજા 


મરજિયાત રજા No comments:

Post a Comment