4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 21, 2019

STD-1 & 2 PARINAM PATRAK

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા પરીણામ પત્રક ધોરણ 3 થી 8  ની માહિતી જોઇતી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો


આજે આપણે ધોરણ 1 અને 2 ના પરીણામ પત્રકની 
માહિતી મેળવીએ
આ પત્રકમા તમારે શાળાની માહિતી અને વિધાર્થીની માહિતી ભરવાની રહેશે બાકીના બધા પત્રકમા આપે ભરેલ માહિતી આપમેળે ફીલ થસે પત્રકમા ખરાની નીશાની કરવા a (સ્મોલ a) નો ઉપયોગ કરવો

ભુલ હતી તે સુધારીને ફરીથી અપડેટ કરેલ છે. 

ધોરણ-1 માટે અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ -2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટવેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 

આભાર

No comments:

Post a Comment