4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 29, 2019

compyuter screen rotate

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા  પેન ડ્રાઇવ કે મેમોરી કાર્ડને કોમ્પ્યુટરની રેમ કેવી રીતે બનાવવી તેની  માહિતી જોઇ તે પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે કોમ્યુટરની સ્ક્રીન ને રોટેટ (ફેરવવી) ની માહિતી મેળવિએ 

ઘણી વાર કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા કાર્ય કરતી વખતે કી-બોર્ડ માથી ભુલથી કે ઉતાવળથી કોઇ કી દબાઇ જવાના કારણે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ફરી જાય છે અને આપણે મુંજાઇ જઇએ કે આવુ કેમ થયુ અને પુરી માહિતી ન હોવાથી દુકાને રિપેરીંગ મા કે ફોર્મેટ કરીએ છીએ પરંતુ જો કોઇ  કારણસર આવુ થાય તો મુંજાવાની જરૂર નથી અહિ આપેલ ટ્રીકનો ઉપયોગ કરી આપ સરળતાથી  કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ ની સ્ક્રીન ચારે તરફ ફેરવી સીધી કરી શકશો 

આ માટેની માહિતી નીચે મુજબ છે. 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ કી-બોર્ડ પરથી Ctrl+Alt+Arrow Key આ ત્રણ કી પ્રેસ કરવાથી કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની સ્ક્રીન રોટેટ થસે એટલેકે ઉંધી ,ડાબી,જમણી અને શીધી ફરસે 

આ સમસ્યા મોટા ભાગે Xp ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમા બને છે Window-7 કે ત્યારપછીની સિસ્ટમમા આ સમસ્યા બનશે નહિ આમ છતા જો આ સમસ્યા બને તો આપ આ ટ્રીકનો ઉપયોગ કરી સુધારી શકો છો 


આભાર 

No comments:

Post a Comment